.DRUŠTVO RESTAVRATORJEV SLOVENIJE

-

- -
 
  NAGRADE IN PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA

Mirko Šubic, nedvomno najzaslužnejši za začetke in razmah sodobnega restavratorstva
na Slovenskem, se je rodil 8. junija 1900 v Ljubljani kot najmlajši med šestimi otroki.
Izhaja iz znane rodbine podobarjev in slikarjev Šubicev.
Šolal se je v Ljubljani, kjer je 1918. leta maturiral. Nato je študiral slikarstvo na
münchenski akademiji, kjer sta ga poučevala Franz von Stuck in Karl J. Becker –
Gundhal. Študij je nadaljeval v Pragi pri profesorjih Vlahu Bukovcu, Jakubu Obrovskemu
in Vojtechu Hynaisu ter sklenil v Dresdnu, kjer sta ga učila Ferdinand Dorsch in Max
Feldbauer. Slednji je zaslužen, da se je Mirko Šubic lotil temeljitega študija slikarske
tehnologije in restavratorstva. /več/

Utemeljitev nagrad
V letu 2008 je Društvo restavratorjev Slovenije uvedlo društvene nagrade in priznanja. S tem želimo člani društva
počastiti najzaslužnejše konservatorje-restavratorje, obenem pa opozoriti na zdajšnje strokovne dosežke.
Najzaslužnejših konservatorjev-restavratorjev, ki so v preteklosti prispevali k razvoju stroke in poklica je sicer kar
nekaj, a so se člani društva nazadnje odločili, da nagrado poimenujejo po profesorju Mirku Šubicu.

Nagrajenci za leto 2008

Podelitev nagrad in priznanj Mirka Šubica za leto 2008 je potekala v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine
Slovenije 17. novembra 2008.
Slavnostni govor je imela poslanka Evropskega parlamenta v odboru za kulturo in izobraževanje
gospa Ljudmila Novak. Dogodek je s svojo prisotnostjo počastil tudi predsednik države dr. Danilo Tűrk s soprogo.

Nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo prejme Zoran Milić

Priznanje Mirka Šubica prejme mag. Lucija Močnik Ramovš
za organiziranje, vodenje in delo pri konserviranju-restavriranju likovnega gradiva gradu Snežnik.

Priznanje Mirka Šubica prejme Jože Drešar
za konservatorsko-restavratorske posege na Robbovem vodnjaku.

Priznanje Mirka Šubica prejme mag. Gorazd Lemajič
za razvoj novih tehnik pri konserviranju-restavriranju stekla in keramike.

Častno članstvo DRS se podeli Majdi Šumi
za podporo pri razvijanju konservatorsko-restavratorske stroke.