Na vrh

MEDVED

Značilnosti Notranjske:

zgodovinski ostanki dogajanja po zasedbi Italijanov (Rapalska pogodba), etnološke posebnosti, kmetije s klasično pridelavo hrane, kulturnozgodovinska dediščina.

Značilnosti naravnega okolja:

prehod Dinarskega gorstva v alpski svet, hribovita, travnata pokrajina s kraškimi značilnostmi, posameznimi kmetijami, prevladujejo apnenci in dolomiti, v katerih je moč najti paleozojske in mezozojske fosile, fosili, mokrišča, ekosistemi sredogorja (gozdovi, travniki, potoki).

Učni pripomočki za poučevanje naravoslovja:

mikroskopi, binokularne lupe, fleks kamera, diaprojektor, teleskop, zbirka kamnin in fosilov, termometri, večnamenska zbirka za merjenje in prikaz izkoriščanja energije vode in vetra ter izvajanje energijskih pretvorb, Merckov kovček za kemijsko analizo vode, banjice, petrijevke, sita, vremenska postaja, ročne lupe, določevalni ključi.

Učni pripomočki za izvajanje športnih vsebin:

osvetljeno kombinirano športno igrišče (košarka, odbojka, mali nogomet, hokej, tenis), miza za namizni tenis, loparji za badminton, lokostrelska oprema, taborniška oprema (šotorska krila, šotori, podloge, spalne vreče); primerni tereni za smučanje začetnikov in mlajših otrok ter za tek na smučeh, 25 parov tekaških smuči, 24 parov alpskih smuči, ena fiksna in dve prenosni vlečnici, v bližini je Smučarski center Javornik.