Knjiga Raketno modelarstvo
Jože Cuden, Rasto Snoj
RAKETNO MODELARSTVO

Knjiga RAKETNO MODELARSTVO je prvi kompletni prirocnik za raketne modelarje v slovenscini.
V njej nam avtorja posredujeta svoje bogate izkusnje, ki sta jih nabirala na tekmovanjih pri nas in v tujini ter pri svojem pedagoskem in raziskovalnem delu. Dolgoletno mentorsko delo, tekmovalni staz ter s studijem pridobljena teoreticna znanja ju uvrscajo med vrhunske strokovnjake na tem podrocju pri nas.
Namenjena je tako zacetnikom kot izkusenim modelarjem, v veliko pomoc pa bo tudi mentorjem tehnicnih interesnih dejavnosti v osnovnih solah in klubih. S to knjigo so raketni modelarji dobili trdne osnove za svoje delo in nadaljnje ustvarjanje, saj je napisana tako, da pusca prosto pot ustvarjalni domisljiji posameznika.

O knjigi povedo vse ze teme, ki jih prinasajo naslovi poglavij:
- razvoj raketnega modelarstva v svetu in pri nas;
- raketno modelarstvo kot tehnicnosportna disciplina (varnost, pravila),
- orodja, stroji in gradiva pri modeliranju, modelarska delavnica,
- lepila in lepljenje;
- zascita in barvanje modelov;
- konstrukcija in oprema modelarske rakete;
- vecstopenjske rakete, raketoplani;
- modelarski raketni motorji;
- lansirne naprave, izstreljevanje raket, pristajalni sistemi;
- ozracje, aerodinamicni upor rakete, merjenje koeficienta upora;
- stabilni let rakete, posevno letenje modela;
- merjenje visine leta (tabele in izracuni);
--nenavadne rakete.

Na koncu so v posebnih prilogah tudi nacrti modelov z navodili za gradnjo ter dokumentacije maket.
Knjiga je bogato ilustrirana z risbami, tabelami ter crno-belimi in barvnimi fotografijami.

222 strani,
21 x 27,5 cm


Knjigo lahko narocite pri Tehniski zalozbi Slovenije, Lepi pot 6, 1001 Ljubljana, tel.: 061/179-02-11, faks: 061/179-02-30
E-posta: info@tzs.si, www.tzs.si