Kontaktne informacije

.
Predsednik:
Jože Čuden, e-mail: joze.cuden@guest.arnes.si
.
Podpredsednik:
Vojko Kogej, e-mail: vojko.kogej@guest.arnes.si
GSM: 040 / 82 90 10
.
Sekretar ARK Komarov:
Anton Šijanec, e-mail: anton.sijanec@guest.arnes.si
Tel.: 00386 41 838 803
.