50 let Lune/50 years of the Moon

.    

Kje smo 50 let po pristanku na Luni? Imamo stalno naseljeno vesoljsko postajo, izjemne teleskope in uporabne satelite, brez katerih si današnjega življenja sploh ne bi morali predstavljati. Imamo pa tudi probleme, eden izmed teh – verjetno ta trenutek najpomembnejši – so vesoljske smeti, ki otežujejo delovanje satelitov.

Danes lahko rečemo ''Bili smo na Luni, ne moremo pa…'' in ali bi lahko poved dopolnili z ''se vrniti nanjo''? Upam da ne, in da bomo v kratkem spet rekli da je to majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo.

Where are we after landing on the Moon 50 years ago? We have permanently inhabited space station, exceptional telescopes and useful satellites, without which we can not imagine today's life. We have also problems, one of them (probably the most imporatant at this moment) are space debris, which makes working of satellites much more difficult.

Today we can say ''We were on the Moon, but we can not…'' and could we continue the sentence with ''get back on it''? I hope not and I hope that we could say that is one small step for man and giant leap for mankind very soon.

Zapisal/written by Anže Mihelčič

ARK Komarov 2019