49 let ARK Komarov // 49 years of ARK Komarov

.    

Na današnji dan pred 49 leti, 19. novembra 1969, sta se zgodila dva dogodka, ki sta pomembna v raketarski zgodovini, in sicer pristanek Apolla 12 na Luni in ustanovitev Astronavtsko-raketarskega kluba Vladimir M. Komarov.

Na osnovni šoli Poljane v Ljubljani (takratna OŠ n. h. Toneta Tomšiča) so 13 in 14 letniki na pobudo Vojka Kogeja ustanovili svoj klub, s katerim so svoje življenje posvetili raketam in osvajanju vesolja. Ime so si nadeli po kozmonavtu Vladimirju M. Komarovu, ki se je 24. aprila 1967 smrtno ponesrečil z vesoljsko ladjo Sojuz 1, in postal prva žrtev vesoljskih poletov.

Eden izmed največjih klubskih uspehov je vsakoletna organizacija Pokala Ljubljane (Ljubljana Cup) svetovnega pokala raketnih modelarjev, ki predstavlja zaključek svetovnih pokalov in se ga vsako leto udeleži več kot 60 tekmovalcev iz približno 14 držav. To je tekmovanje z najdaljšo tradicijo v raketnem modelarstvu, saj ga klub organizira že 40 let brez prekinitve.

Drugi izmed največjih uspehov kluba je prvi slovenski in tudi jugoslovanski predmet v vesolju. Na Prešernov dan 8. februarja 1984 je v vesolje odšla značka z emblemom kluba. Na Zemljo se je vrnila po 63 dneh 11. aprila 1984, nazaj v Slovenijo pa po pošti 26. aprila zataknjena v knjigo Zvezdni - darilo kozmonavtov članom ljubljanskega kluba. V knjigi je posvetilo članom kluba, ki ga je podpisalo deset vesoljcev.

Člani kluba so se posamezno ali skupinsko srečali s številnimi vesoljskimi strokovnjaki in vesoljci iz Rusije, ZDA, Poljske, Česke, Nemčije, Bolgarije, Romunije in Madžarske: Hermannom Oberthom, Aleksejem Leonovom, Charlesom Conradom, Eugenom Cernanom, Vasilijem Lazarovom, Dumitrujem Prunariom, Miroslawom Hermaszewskim, Byronom Lichtenbergom, Konstantinom Feoktistovom, Farkasom Bertalanom, Svetlano Savicko, Georgijem Ivanovom, Edwinom Aldrinom, Georgijem Greckom, Valerijem Bikovskim, Borisom Volinovom, Ronaldom Sego, Igorjem Volkom, Olegom Atkovom, Aleksandrom Ivančenkovom, Olegom Makarovom, Sunito Williams in mnogimi drugimi.

Člani kluba so dosegli številne vrhunske posamezne in ekipne uvrstitve na svetovnih in evropskih prvenstvih ter postavili nekaj svetovnih in državnih rekordov.

Povzeto iz kratkega pregleda razvoja kluba avtorjev V. Kogeja in J. ČudnaOn this day 49 years ago, 19th November 1969 were two important milestones in history of rocketry: landing of Apollo 12 on the Moon and setting of Astronavtic-rocketry club Vladimir M. Komarov.

On the initiative of Vojko Kogej, 13 and 14 years old primary school students set up a club, where they dedicated life to rockets and discovering of space. Inspiration for the name of the club they got from cosmonaut Vladimir M. Komarov who have tragically died in 24th April 1967 with spaceship Soyuz 1 and become the first victim of space flights.

One of club’s gratest achievments is Ljubljana Cup, world cup competition in spacemodelling, which represent the final of world cup. Every year there are more than 60 competitor from approximately 14 countrys. This is a competition with the longest tradition in spacemodelling, because it is organised for 40 years without any interruptions.

Second of club’s gratest achievments is first slovenian and also yugoslavian object in space. On 8th February was launched in space a badge with club’s sign on it. After 63 days in space a badge returned on Earth, back to Slovenia came on 26th April in a book, gift from cosmonauts for club’s members. In a book there was a dedication to club’s members signed by ten spacemen.

Members of a club have mat individually or in group with numerous space experts and spacemen from Russia, USA, Poland, Czech Republic, German, Bulgaria, Romania and Hungary: Hermann Oberth, Alexey Leonov, Charles Conrad, Eugene Cernan, Vassili Lazarov, Dumitr Prunari, Miroslaw Hermaszewski, Byron Lichtenborg, Konstantin Feokistov, Farkas Bertalan, Svetlana Savitskaya, Georgy Ivanov, Valery Bykovsky, Boris Volinov, Ronald Sega, Igor Volk, Oleg Atkov, Alexandr Ivanchenkov, Oleg Makrov, Sunita Williams and many more.

Club’s members has achived many remarkable results individualy and in teams on world and evropean championship in space modelling. They achieved same world’s and national’s records in spacemodelling.

Summarized from the short review of the development of the club by V. Kogej and J. Čuden

ARK Komarov 2018