42nd Ljubljana Cup postponed to 2021 / 42. Ljubljana Cup prestavljen na 2021

.    

Unfortunately, we are announcing that 42nd Ljubljana Cup is postponed to next year.

Stay safe and health and build new models.

Žal vam sporočamo, da je 42. Ljubljana Cup prestavljen na naslednje leto.

Ostanite varni in zdravi ter modelarite.

ARK Komarov 2020