Zbirka Aut

 

1 – Artur Štern: Metabiologija

Artur ŠTERN (Ljubljana 1965) je veterinar, magister medicine, doktor biologije. Nekdaj znanstveni raziskovalec in univerzitetni predavatelj, zdaj svobodni literat. Utemeljitelj metabiologije, esejist, kolumnist, romanopisec, pesnik.

 

eseji, 1997, 229 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-90188-5-0

 

Metabiologija je esejistično delo z multidisciplinarnega področja, ki vključuje biologijo, filozofijo ter posamezne humanistične in družbene vede. V izvirnem literarnem slogu, oddaljenem tako od strogega scientizma kot od populizmov, avtor aplicira predvsem dve sodobni disciplini, filozofijo biologije in sociobiologijo, na nekatera najzanimivejša vprašanja vsakdanjega življenja.

 

 

2 – Sašo Gazdić: Nasilje in post

Sašo Gazdić je leta 1990 diplomiral iz sociologije na oddelku analitično-raziskovalne usmeritve na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Istega leta se je zaposlil na Gibanju za kulturo miru in nenasilja. Leto kasneje je kot soustanovitelj, član upravnega odbora in mladi raziskovalec začel delati na Mirovnem inštitutu. Januarja leta 1995 je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani uspešno zagovarjal magistrsko, aprila 1998 pa še doktorsko nalogo na temo nasilja. V začetku leta 1998 se je zaposlil v Sektorju za raziskave Državnega zbora RS.

 

Esej o nasilju v postmodernem svetu

spremna beseda: Miklavž Ocepek

esej, 1997, 116 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-90188-6-9

 

Esej nas vabi k razmišljanju o prisotnosti nasilja, ki se vleče skozi celotno človeško zgodovino in na svoj prikrito sprevrženi način deluje tudi v postmodernem svetu. Ali nasilje obstaja, sploh ni vprašljivo. Pomembno je predvsem vprašanje, koliko smo v današnji družbi sploh še zmožni občutiti in reflektirati to bivanjsko razsežnost. Gazdić aletheio nasilja izpiše v treh sklopih: Teorija kot nasilje, Nasilje kot metafora ter Nasilje, žrtvovanje in umetnost. Glavni poudarek tega eseja je, da je resnično zlo nasilja v njegovi latenci in zakamufliranosti. Knjigo je preprosto treba prebrati, in to pozorno, da se nam razkrije vsepričujočnost demonskosti nasilja.

 

 

3 – Søren Kierkegaard: Dnevnik zapeljivca

Søren Kierkegaard (1813, Copenhagen)

 

prevod in spremna beseda: Primož Repar

filozofska proza, 1998, 213 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-02-5

 

Dnevnik zapeljivca, ki je integralni del prvega dela knjige Ali–ali, je takorekoč filozofska novela, zapisana v dnevniško-fragmentarni obliki. Zgodba, ki jo pripoveduje Johannes (Zapeljivec alias Kierkegaard), je dosledno izpeljana dialektična igra zapeljevanja. Gre tudi za pretanjeno psihološko razgradnjo zapeljevanja, ki se bere kot napet ljubezenski roman ali celo priročnik. Johannes v razmerjih, ki jih porajajo nove in nove situacije, ne le uživa, ampak jih hkrati reflektira. Do izraza pride razlika med spoloma, ki privede do protislovij in antagonizmov znotraj človekovega sveta. V to polje vstopata tudi erotičnost in spolnost.

 

 

4 – Hannah Arendt: Kaj je filozofija eksistence?

Hannah Arendt (1906 Hanover) Politična filozofinja. Najprej je živela v Königsbergu, pozneje v Berlinu. V letih 1922-23 je začela s študijem klasične in krščanske teologije na Univerzi v Berlinu, leta 1924 pa se je vpisala na univerzo v Marburgu, kjer je študirala filozofijo z Martinom Heideggrom. Leta 1925 je z njim začela romantično razmerje, ki pa je trajalo samo eno leto. Preselila se je v Heidelberg in tam študirala s Karlom Jaspersom, eksistencialistom, filozofom in Heideggrovim prijateljem. Pod njegovim mentorstvom je napisala disertacijo o konceptu ljubezni pri Avguštinu. V njegovi bližini je ostala vse življenje, čeprav je na njeno delo imela večji vpliv Heideggrova fenomenologija.

 

 

prevod in spremna beseda: Martina Soldo

esej, 1998, 67 strani

12 x 16 cm, broširano

ISBN 961-6314-01-7

 

Filozofija eksistence se je začela s poznim Schellingom in Kierkegaardom, se razvijala v številnih, še vedno neizčrpanih možnostih pri Nietzscheju, opredeljevala je bistvo Bergsonovega mišljenja in tako imenovane filozofije življenja, dokler niso nazadnje v povojni Nemčiji Scheler, Heidegger in Jaspers z dotlej nedoseženo jasnostjo artikulirali osrednje teme moderne filozofije. Knjižica poleg omenjenih filozofskih poti osvetljuje Husserlovo fenomenološko.

 

 

5 – Emmanuel Levinas: Od sakralnega k svetemu

Emmanuel Levinas (1906,  Litva) Po ruski revoluciji 1917 je odpotoval v Francijo, kjer je preživel večino življenja med potovanji v Nemčijo zaradi študij s Husserlom in Heideggrom. Slaven je postal zaradi Sartra, ki je razlagal, da se je fenomenologije naučil z branjem Levinasa.  Nanj je precej vplival Heidegger.

 

prevod: Miklavž Ocepek, Maja Novak, Saša Jerele, Nataša Varušak, Anuša Trunkelj

predavanja, 1998, 183 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-00-9

 

Predavanja, zbrana v tej knjigi, so potekala med letoma 1969 in 1975, na kolokvijih francosko govorečih judovskih intelektualcev v organizaciji Svetovnega judovskega kongresa. Zapisana oblika ohranja ritem govorjene različice in nekatere sledi okoliščin, v katerih so potekala predavanja. Gre za predstavitev odlomkov iz Talmuda, ki je ustni nauk. Talmud celo preoblikovan v traktate ohranja odprtost in izziv žive govorice. Gre za diskurz, ki ni blizu nobeni drugi literarni zvrsti: talmudski govor je verjetno njegov vzor in njegovo edinstveno, prednostno mesto. S temi predavanji je Levinas želel izzvati katarzo in demitizacijo religioznega, kot ju izvaja judovska modrost.

 

 

6 – Živeči Kierkegaard

 

prevod: Saša Jerele, Valentina Hribar Sorčan, Tine Hribar, Nataša Varušak

eseji, 1999, 244 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-05-X

 

Živeči Kierkegaard je prevod zbornika prispevkov, ki so jih ob stopetdeseti obletnici rojstva Kierkegaarda (1963) napisali takrat poglavitni predstavniki različnih tokov filozofije eksistence. Mednarodnega kolokvija, ki ga je organiziral Unesco, so se z izvirnimi besedili udeležili Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Jeanne Hersch, Martin Heidegger, Jean Beaufret, Jean Wahl, Enzo Paci in Lucien Goldmann, ki je predstavila tudi nekatere manj znane Lukacseve tekste o Kierkegaardu. Unesco je tako želel počastiti danskega filozofa z osebnim pričevanjem filozofov na svobodno temo. Poleg avtorskih prispevkov s kolokvija je v zborniku objavljeno poročilo z okroglih miz strokovnjakov za proučevanje Keirkegaarda.

 

 

7 – Iztok Osojnik: Zgodba o Dušanu Pirjevcu in meni

Iztok Osojnik (1951, Ljubljana), pesnik, pisec, prevajalec, slikar, turistični vodič, alpinist ... je neodvisni slovenski umetnik in mislec. V Ljubljani je diplomiral iz primerjalne književnosti, podiplomski študij pa je opravil v Osaki. Izdal je petnajst knjig poezije in nekaj romanov, med katerimi je tudi avtobiografski »Zgodba o Dušanu Pirjevcu in meni«. Piše tudi eseje o književnosti, filozofiji, antropologiji ... Dela ima objavljena v štirinajstih svetovnih jezikih, poleg angleškega, nemškega in francoskega tudi v malajskem, hebrejskem in litovskem, večkrat je bil nagrajen, več let pa je bil tudi direktor uglednega mednarodnega literarnega srečanja Vilenica.

 

esej, 1999, 183 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-00-9

 

V Zgodbi o Dušanu Pirjevcu in meni se Iztok Osojnik s postmodernističnim načinom pripovedovanja – s prepletanjem izmišljenih zgodb, dokumentarnih avtobiografskih dogodkov in meditativnih oziroma filozofskih refleksij – dotika vprašanja o resnici in raznih realnostih, ki jo prikrojijo. V prvoosebni pripovedi se sprašuje o svojem mestu v svetu prek čustev in poznavanja svojega mentorja, znanega univerzitetnega profesorja in literarnega teoretika Dušana Pirjevca, ki je umrl pred avtorjevim zagovorom diplome.

 

 

8 – Martin Buber: Problem človeka

Martin Buber (1878, Dunaj) Študiral je na Dunaju, v Leipzigu, Berlinu, Zurichu. Bil je urednik znane judovske revije in predaval je judovsko filozofijo religije na univerzi v Frankfurtu od leta 1924 do 1933. V tem času je sodeloval s Francom Rosenzweigom (1886-1929) v "Freies Jüdisches Lehrhaus". Z njim sta v nemščino prevedla tudi Staro zavezo. Leta 1938 je moral emigrirati, odtlej pa je predaval na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu.

 

prevod: Janez Zupet

esej, 1999, 140 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-06-8

 

Problem človeka je problem medsebojnosti, ki je dejansko mesto in nosilka medčloveškega dogajanja; v razsežnost tega vprašanja pa je izjemno težko prodreti, saj se hipoma izmakne in se ob vsakem dogodku dinamike srečevanj ponovno in hkrati na novo vzpostavi. Resničnost tega odnosa obstoji v prehodu eksistence iz lastne možnosti v resničnost osebe. To terja prost korak k samoovedenju in od njega k drugemu. Filozofija tega vprašanja ni mogla zajeti, dokler se ni ovedla lastne nemoči ter zavesti o razklanem človeku in razpadu skupnosti, ki je prinesla brezdomstvo v goloti eksistence. Nastopila je človeška epoha brezdomstva in samote, v kateri se je človeka polaščal občutek stroge, neizbežne samote; prav v najbolj samotnih je postala rodovitna misel, da se v goli samoti vsakdo sreča sam s seboj.

 

 

9 – Karl Jaspers: O pogojih in možnostih novega humanizma

Karl Jaspers (1883). Nemški filozof, zdravnik in psihiater je od leta 1903 študiral medicino v Berlinu, Göttingenu in Heidelbergu. 1909 je doktoriral z disertacijo »Heimweh und Verbrechen«. 1919 je izdal Psihologijo svetovnih nazorov, ki velja za enega pomembnejših eksistencialističnih spisov.

 

 

prevod: Martina Soldo, spremna beseda: Cvetka Tóth

eseji, 1999, 95 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-00-9

 

Knjiga predstavlja tri predavanja, ki jih je Karl Jaspers objavil leta 1951. Kot pripadnik nove nemške filozofije s področja eksistencializma je od filozofije pričakoval, da bi se pomagala orientirati v svetu ter da bi poglabljala komunikacijo in pripravljenost zanjo. Jaspersovo razumevanje komunikacije kot emancipacijskega vzorca in procesa počlovečenja svetovne biti zahteva, da narava iz njega ni izključena. Filozofija kot veda naj bi bila dolžna razmišljati o poskusu onaravljanja etike – človek naj bi jo dojemal kot svojo drugo-naravo, ne pa kot proti-naravo. Tako bi kot etično bitje komuniciral s svetom, brez prisile.

V prvem predavanju se Jaspers osredotoči na problematiziranje Med filozofijo in znanostjo ter napačno projiciranje meril moderne znanosti na področje filozofije. S prevzemanjem vzorcev znanosti pa se postavlja vprašanje, kaj naj bi bil smisel in namen filozofije.

Po drugem predavanju je prevzet tudi naslov knjige. V njem Jaspers problematizira, ali je humanizem navezan na izročilo in zgodovinsko spoznanje humanizma na zahodu, ali pa je nevezana, nova in zdajšnja ideja. Pri tem izpostavi tri vprašanja: kaj je sploh človek; kakšne so dejanske okoliščine, v katere je danes postavljen, ter katera je možna pot humanizma.

V tretjem predavanju Radikalno zlo proti Kantu Jaspers obravnava Kantovo delo Religija v mejah čistega uma, spis ki je slonel na zanj novem pojmu radikalnega zla. Jaspers podaja razlago, da mora biti vedenje o zlu globlje in bolj učinkovito od predmetnega znanja, s katerim je Kant označil radikalno zlo.

 

 

10 – Peter Sloterdijk: Prihajati k svetu – prihajati k jeziku

Peter Sloterdijk (1947, Karlsruhe) Najbolj znan sodobni nemški filozof. Znan je postal tudi zaradi svojih tez o evgeniki in vzgoji človeka, ki so ga leta 1999 vrgle v navzkrižni ogenj  kritik ...

 

prevod: Amalija Maček Mergole, Martina Soldo,

spremna beseda: Bojan Žalec

razprave, 1999, 95 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-14-9

 

Prihajati k svetu – prihajati k jeziku je zaradi edinstvene tematizacije novega začetka ali novega rojstva najbolj ključno in temeljno, najsrediščnejše Sloterdijkovo delo. Po avtorjevem mnenju so za vsak zavesten odnos do sveta potrebni: porod, plovba v vodah nujnosti, iniciativa, se pravi začenjanje, ki je pravzaprav pričenjanje samega sebe (obravnava interpretacijo samozačenjanja od Sokrata prek Fichteja, Marxa, Bakunina, Freuda, Heideggerja, Sartra), odgoditev ali odlašanje, aporije odra, ki je od do zdaj naštetih funkcij ustvarjanja sveta najpomembnejši. Če je porod preprosto tisto, kar odpira, in je iniciativa to še bolj, potem samoizpostavljanje v tem, kar s tem postane oder, odpira največ.

 

 

12 – Paul Ricoeur: Krog med pripovedjo in časovnostjo

Paul Ricoeur (1913, Valence, Francija). Študiral je filozofijo najprej na University of Rennes, potem pa na Sorboni. Kmalu po vpoklicu v francosko vojsko leta 1940 je bil ujet in do konca vojne je preživel v nemških taboriščih. Ricoeurjeva dela so poleg angleščine in številnih evropskih jezikov obširno prevedena tudi v kitajščino in japonščino. Podelili so mu precej častnih doktoratov, npr.: Chicago (1967), Northwestern (1977), Columbia (1981), Goettingen (1987) in McGill (1992). Prejel je številne nagrade, npr. Dantejevo (Florence, 1988), Jaspersovo (Heidelberg, 1989), Leopold Lucasovo (Tubingen, 1990) in veliko nagrado Francoske Akademije za filozofijo (1991).

 

prevod: Saša Jerele, spremna beseda: Janez Vodičar

znanstvena monografija, 2000, 216 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-23-8

 

Gre za prvi zvezek izjemnega filozofsko-hermenevtičnega dela Čas in pripoved. Če je v Živi metafori Paul Ricoeur odkril miniaturno poetično delo, zdaj stopa na širše področje pripovedi. Pripoved je namreč temelj mitične govorice. Freudova zahteva po pripovedovanju, ki je hkrati terapija, postavi subjekt pred zmožnost, da prek svojega arheja poišče svoj teleološki moment in tako vzpostavi integralno osebo. Hkrati pa je prek fabule pripoved vedno konfliktna in omogoča iskanje novih odgovorov, novih načinov bivanja v svetu. Svet, ki ga raziskuje pripoved, je časoven. Novi obraz hermenevtike je torej v krogu pripovedi in časa, v katerega moramo vstopiti. Ta pristop Ricoeur v prvem zvezku Časa in pripovedi realizira prek Aristotela in Avguština. Kar je pri Avguštinu notranja razmaknjenost – nepremostljiva aporija, ki nastaja ob našem izkustvu časa – najdemo pri Aristotelu v drugačni obliki v analizi zasnove fabule, ki jo obdela v svoji Poetiki. S teorijo trojne mimesis pripovedna časovnost vzpostavlja produktivni hermenevtični krog. Njeno raziskovanje zahteva dolgo in težko sodelovanje treh disciplin – historiografije, literarne kritike in filozofske fenomenologije. Krog med pripovedjo in časovnostjo obenem predpostavlja konfrontacijo Aristotelove Poetike in Avguštinovih Izpovedi, kar omogoča spoznanje, da je mogoča pripovedna poetika, kot rodovitno polje za razrešitev aporije časovnosti, ki vznemirja filozofijo.

 

13 – Edmond Jabes: Prehojena pot

Edmond Jabes (1912, Kairo). Rodil se je med Otomanovo vladavino. Pisati je začel v poznih najstniških letih, kmalu po tem pa je začel objavljati v Kairu in Parizu. Ker je odrasel v Egiptu, je vsa njegova poezija zgrajena na viziji univerzalnih socialnih vrednot, utelešenih v francoski razsvetljenski filozofiji. Politični liberalizem v Egiptu v 1930. in 1940. letih mu je omogočil izoblikovanje njegove vizije, ki jo je predstavil tudi v pesniški zbirki Chansons pour le repas de l’ogre, ki jo je napisal med vojno.

 

prevod: Anuša Trunkelj, spremna beseda: Primož Repar

eseji, 1999, 95 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-00-9

 

Edmond Jabes v Prehojeni poti govori o paradoksu knjige. Gre za odlične literarno-filozofske meditacije, ki pričajo o izkustvu stika z neznanim. Osnovna misel omenjenih razmišljanj je, da knjiga vrača dostojanstvo človeku. Človek kot presežen, kot skrivnost je v dostojanstvu knjige. V branju je sporočanje, zato je knjiga kultura. Brez občevanja ni ne kulture ne knjige. V duhu časa, v katerem živi, Jabes, podobno kot v svojem Pascal, odpira knjigo. V naključnem odpiranju pa ni nobenega slučaja, ampak spoštljivo dotikanje skrivnosti. Je vzgib tveganja in prodiranje v goščavo drugosti. Ta razkriva skrivnost, skrivni zvitek besed in črk, trakove knjige. Skratka, gre za vznemirljivo branje v vsakodnevni razmislek.

 

 

14 – Paul Ricoeur: Zgodovina in pripoved

 

prevod: Mojca Medvedšek, Gregor Perko

spremna beseda: Janez Vodičar

znanstvena monografija, 2001, 306 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-27-0

 

Drugi zvezek Časa in pripovedi je popolnoma posvečen historiografiji. Kako definirati na tem področju odnos med zgodovino in pripovedjo? Ko avtor popolnoma zavzame distanco do pripovedne zgodovine v ozkem pomenu, pokaže, da spoznavanje zgodovine nujno vključuje sledenje zgodovinskosti. Namen teorije zgodovinske intencionalnosti je vzpostaviti povezavo med dvema vidikoma, ki jo predstavlja francoska šola z vprašanjem metode, anglosaksonska pa s svojo epistemologijo zgodovinopisja. Pokazati hoče, da je pripovedovanje že razlaganje, kar nekako premosti vrzel med pripovedno in zgodovinsko razlago. Čeprav se zgodovinopisje morda kaže zelo uporno v odnosu do pojma »dogodek«, ohranja posredno povezavo z vzpostavljanjem pripovednega zapleta, ki mora iznajti nekakšno kvazi fabulo, kvazi osebe in kvazi dogodke.

 

 

15 – Paul Ricoeur: Konfiguracija časa v fikcijski pripovedi

 

prevod: Gregor Perko, Matej Leskovar

spremna beseda: Janez Vodičar

znanstvena monografija, 2002, 370 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-28-9

 

V ospredju tretjega zvezka Časa in pripovedi je raziskovanje polja mimesis II. Tako literarnemu ustvarjanju kot zgodovinopisju gre za pristop, ki ga avtor poimenuje konfiguracija. Človek je sposoben razpršenost posameznih dogodkov vzpostaviti v povezano celoto, ki kot taka prinaša neki pomen. Če vztraja pri pojmu mimesis, ki nosi sam v sebi pomen posnemanja, potem gre ravno ob konfigurativnosti za temeljno idejo, da posnemanje nikoli ni kopiranje, ampak vedno iskanje nečesa novega. To novo res potrebuje staro, inovacija je vedno povezana s sedimentacijo. Vsako ustvarjalno delo je ustvarjalno le zaradi neke tradicije, s katero prelamlja. To je še posebej vidno pri branju, kar Ricoeur ponazori z obravnavo del Virginije Woolf, Thomasa Manna in Marcela Prousta. Ta branja pokažejo na nujno prepletenost tako tradicije in inovacije kot tudi bralčevega sveta s svetom teksta. Zmožnosti vzpostavitve zapleta, ki konfigurira dogodke tako, da povežemo začetek in konec ali zmoremo celo brati konec v začetku in nasprotno, Ricoeur ne pripiše psihični zmožnosti, ampak v smislu Kanta transcendentalni ustvarjalni zmožnosti uma, ker ta ne vzpostavlja zgolj zapleta, temveč tudi sama pravila. Takšna shema je zasidrana v tradiciji, ker ji omogoča komunikativnost tako glede časovnega kot medosebnega vidika. Tradicija se oblikuje prek inovacije in sedimentacije. Zadnja nastane z vzpostavitvijo pravil na področju oblike, zvrsti in tipov. Inovacija je predhodna sedimentaciji, pravilom, ki so bila nekoč prelom z drugimi pravili. Zaradi inovacije neko delo postane posamezno delo in dobi individualni prizvok.

 

 

16 – Hannah Arendt: Resnica in laž v politiki

 

prevod: Martina Soldo, spremna beseda: Sašo Gazdić

esej, 2003, 116 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-29-7

 

Resnica in laž v politiki potrjuje aktualno stanje sveta, kar je presneto žalostno, saj si ga je Hannah Arendt s svojo analizo prizadevala preprečiti. Gre za analizo dogodkov iz šestdesetih let dvajsetega stoletja, zlasti ob vietnamski vojni. Filozofinja v prvem delu analizira Pentagonove zapise, ki so svojevrsten boj za svetovno javno mnenje ter primer strahotne propagande in manipulacije izvedencev za odnose z javnostmi. V drugem delu pa izpostavi problem etičnega znotraj politike. Skratka: izjemno aktualna knjiga.

 

 

17 – Paul Ricoeur: Pripovedovani čas

 

prevod: Saša Jerele, Gregor Perko, Špela Šink, Mateja Petan, Nataša Varušak, Barbara Pogačnik, Mojca Medvedšek

znanstvena monografija, 2003, 566 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-36-X

 

Četrti zvezek oziroma tretja knjiga v francoski izdaji zaokrožuje proces, ki ga Ricoeur zaobjame s trojno mimesis. Če je v prvem delu predstavil svoj pogled na aporetičnost časa in Avguštinov ter Aristotelov pristop ter ga v drugem in tretjem delu stopnjeval z mimesis I in mimesis II, zdaj konča s sklicevanjem na mimesis III. Tu ne gre več za figuracijo določenega zapleta in njegovo branje, ampak poskuša prikazati pristop, ki ga poimenuje 'delo branja'. To razume kot aktualizacijo prebranega, ki jo zmore bralec vnesti v svoj svet. Gre za nekakšno ontologijo in etiko hkrati, ki ju poveže s celotnim hermenevtičnim pristopom. Do tega prihaja s temeljito analizo pojmovanja časa od Aristotela do Heideggerja. Iz te analize izpelje lastno pojmovanje, temelječe na fabuli, ki jo vzpostavlja z orodjem lastne hermenevtike. Ricoeur se ne odreče konfliktnosti, ampak jo poudari in izkoristi za plodovitost branja, ki mora nujno spodbuditi bralca k temeljitejšemu premisleku lastnih pogledov na svet ter mu omogočiti, da ga vidi v luči 'svet kot'.

 

 

18 – Odstiranja

(filozofski zbornik)

 

avtorji: Jacques Derrida, Miklavž Ocepek, Emmanuel Levinas, M. Jamie Ferreira, Ireneusz Krzemiński, Luc Marion, Paul Ricoeur, Iztok Osojnik, Jean Baudrillard, Ivan Urbančič, Marjan Rožanc

prevod: Saša Jerele, Miklavž Ocepek, Andreja Šalamon, Nenad Novaković, Boris Kandare

spremna beseda: Primož Repar

eseji, 2004, 400 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-00-9

 

Odstiranja smo naslovili zbornik filozofskih tekstov, ki so bili v zadnjem desetletju objavljeni v reviji Apokalipsa. Z njimi želimo zaznamovati desetletnico revije in društva ter zlasti opozoriti na nekatera zgodnejša besedila v reviji, ki jih marsikdo od beročih ne pozna. Zaustavimo se ob temah, ki smo jih pretresali – na primer totalitarizmu. Vključena sta dva pogovora, in sicer z Emmanuelom Levinasom in Ivanom Urbančičem.

Zbornik poskuša v prostor vnesti svoj delež specifične senzibilnosti revije Apokalipsa, ki je s svojo govorico presunljiva in ne prinaša le golih teoretskih konsekvenc. Torej se je ne da zajeti v konvencije, njena pripoved ne poteka le linearno, ampak bistveno bolj odprto in s tem presenetljivo – odstirajoče. Predstavlja različne tuje in domače avtorje - od Derridaja do Levinasa, Ricoeurja in Mariona, od Ocepka do Rožanca.

 

 

19 – Ludwig Wittgenstein: O gotovosti

Ludwig Wittgenstein (1889, Dunaj) je eden najvplivnejših filozofov 20. stoletja, nekateri ga imajo za najpomembnejšega filozofa od Immanuela Kanta naprej.  Na njegova zgodnja dela je vplival Arthur Schopenhauer, še posebej pa njegov učitelj Bertrand Russell in Gottlob Frege, njegov prijatelj.

 

 

prevod: Amalija Maček Mergole

spremna beseda: Bojan Žalec

eseji, 1999, 95 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-00-9

 

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889, Dunaj–1951, Cambridge) se je rodil v družini židovskega industrialca, ki je sprejela katolištvo. Bil je karizmatična, zagonetna in kultna oseba, četudi se je izogibal publiciteti. Zaradi njegovega prispevka k filozofiji ga mnogi uvrščajo v sam vrh najpomembnejših mislecev 20. stoletja in ga častijo kot genija. Sodi med klasike filozofije. Wittgenstainova razmišljanja iz njegovih zadnjih dveh let življenja sta pod naslovom O gotovosti posthumno izdala G. E. M. Anscombe in G. H. von Wright.

Vsa filozofska argumentacija mora priti do svojega konca, toda njen konec ni absolutna, samorazvidna resnica, ampak določena vrsta človeške prakse. V jedru vsega Wittgensteinovega razmišljanja v O gotovosti je pojem jezikovne igre. Vse, kar govorimo, ima pomen samo znotraj določenega konteksta. Izraz »jezikovna igra« se nanaša na način, kako uporabljamo jezik v določenih položajih za določene namene. Razumeti jezik po Wittgensteinu pomeni razumeti dejavnosti kulture, v kateri se uporablja. Filozofski »problemi« se ne morejo rešiti z obratom h govorni praksi, izkažejo se kot navidezni. Ohranjanje določenih filozofskih razmišljanj samo zmede in zamegljuje naše razumevanje tistega, kar je potrebno za »pravico, da bi bili gotovi«.

 

 

20 – Vinko Ošlak: Mir in vojna

Vinko Ošlak (1947, Slovenj Gradec) katoliški laik, publicist, filozof in od leta 1989 strokovni sodelavec Katoliške akcije v Celovcu. Od leta 1983 živi v Celovcu; študiral je politologijo v Ljubljani in na mednarodni akademiji znanosti v San Marinu. Objavlja literaturo in eseje, prevaja iz nemščine, angleščine in esperanta v slovenščino in esperanto.

 

spremna beseda: Miklavž Ocepek

eseji, 2004, 220 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-00-9

 

Delo Mir in vojna hoče osvetliti fenomene, ki se porodijo mislecu, ko se skuša dokopati do temeljne pomenskosti nasprotujočih si pojmov. Ošlakov poskus filozofije vojne se sprašuje, v čem je tisti temeljni nemir, ki se v posebnih okoliščinah izrazi v oboroženem spopadu med državami ali deli prebivalstva znotraj iste države.

Vojna ima za Ošlaka določene zakonitosti, ki ne nosijo v sebi zgolj negativnih posledic, temveč človeku lahko ponujajo možnost rasti in preobraževanja. Vojna je za Ošlaka obdobje, ko se izkaže resnica. Pokaže se človekovo prizadevanje za mir ali nasilje, ki ga je uresničeval že v obdobju miru. Tako se lahko med vojno tisti, ki je v miru »vlagal« v delnice miru in sožitja, dokaže ter potrdi in še potencira svojo miroljubnost, medtem ko na drugi strani kdo v vojni vidi priložnost za razširitev svoje hudobije. Ošlak dosledno ločuje med pravično in krivično vojno in se ne izogiba realnosti, kjer svetu vlada nasilje. Ob tem se tudi sprašuje o smiselnosti doslednega pacifizma. Osebno srečanje z vprašanjem miru in vojne zahteva tudi srečanje z vprašljivostjo č1oveške »podjetnosti«, ki se s kvazi humanizmom naslanja zgolj na lastne temelje in pozablja na transcendenco, za Ošlaka edino pravo merilo vrednotenja vojne in miru.

Mir je tam, kjer vlada univerzalna narava, ki jo utemeljuje Bog. Brez Boga je mogoče utemeljiti vse vrste moral razen ene, univerzalne. Če obstaja več moral, je med njimi spor. Avtor se dotika tudi problematičnosti zadnjih vojaških spopadov, še posebej vojne v Iraku.

Probleme, ki se porajajo med vojno in mirom, Ošlak osvetljuje z vso lucidnostjo in prepričljivostjo krščanskega misleca, ki se zaveda težav sodobnega sveta, sklicujočega se na več resnic.

 

 

21 – Alain Badiou: Mali priročnik o inestetiki

Alain Badiou (1937, Rabat, Maroko) Večino življenja je posvetil posledicam revolucije v Parizu maja 1968. Dolgo je bil voditelj Union des jeunesses communistes de France (marxistes-léninistes). Poleg tega, da je avtor številnih filozofskih del, je tudi avtor mnogih uspešnih novel in iger.

 

prevod: Suzana Koncut, spremna beseda: Valentina Hribar Sorčan

razprava, 2004, 225 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-49-1

 

V Malem priročniku o inestetiki, v katerem se Badiou še posebej naslanja na pesnika Stéphana Mallarméja, so zbrana besedila, ki so revialno prvikrat izšla v obdobju 1993–1995. Gre za razpravo o nujnosti drugačne paradigme odnosa med umetnostjo in filozofijo v 21. stoletju. Opredelitev umetniške konfiguracije se zastavlja kot ključna. Resnica kot neskončna mnogoterost se ne manifestira kot totaliteta v nobeni umetnini posebej. Umetnina je tako lokalna instanca neke resnice ali končni fragment neskončne resnice. Četudi neka resnica nima druge biti kot umetnine, je ni mogoče zajeti partikularno, ker je potencialno neskončno mnoštvo umetnin.

 

 

22 – Martin Heidegger: Pogovori s poljske poti

Martin Heidegger (1889, Messkirch, Nemčija). Nemški filozof, ki je razvil eksistencialno fenomenologijo in je bil širše priznan kot najizvirnejši filozof 20. stoletja. Študiral je rimskokatoliško teologijo, potem pa še filozofijo na univerzi v Freiburgu, kjer je bil študent Edmunda Husserla, očeta fenomenologije.

 

prevod: Aleš Košar, Martina Soldo

spremni zapis: Dean Komel

filozofski dialogi, 2004, 258 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-00-9

 

Pričujoči pogovori so nastali pozimi 1944/45, ko se je druga svetovna vojna nezadržno bližala koncu. Heidegger ima pred očmi opustošenje Nemčije in Evrope. V pogovorih postavlja bitno pozabo z vojno zaznamovanega novoveškega mišljenja, ki se manifestira v gospostvu tehnike, v relacijo s »procesom izničenja, ki zasega Zemljo«. Tu so že prisotne osrednje teme njegove pozne filozofije. Za svoje miselne poti je Heidegger izbral novo podobo. Gre za izmišljene pogovore več oseb v različnih situacijah: med napotujočim in enim ali dvema drugače mislečima ali miselnima sopotnikoma. V vseh treh pogovorih gre za drugo ali tudi »prihajajoče« bistvo mišljenja, ki prihaja iz sproščenosti. Ne gre samo za drug, ampak za nov način mišljenja.

 

 

23 – Jacques Derrida: Dar smrti

Jacques Derrida (1930, Alžirija) je bil francoski filozof alžirskega porekla. Njegovo delo je temeljilo na šoli dekonstrukcije – strategije analize v literaturi, lingvistiki, filozofiji, pravu in arhitekturi.

 

prevod: Saša Jerele, spremna beseda: Primož Repar

razprava, 1999, 95 strani

13 x 20 cm, broširano

ISBN 961-6314-00-9

 

Prva stvar, ki jo moramo razumeti glede Daru smrti, je, da ni knjiga o Kierkegaardu niti o Strahu in trepetu. Je premišljevanje o skrivnostih, o neizrekljivem, ki nekoga spravi v trepet; o odgovornosti, ki nima nobene racionalne podlage, in o naravi žrtvovanja. To žrtvovanje – z dekonstruktivističnim branjem Straha in trepeta - pretrga zgodbo vsakogar, zato da bi pokazalo »pot osvoboditve nečesa religioznega od religij«. Na podlagi zgodbe Stare zaveze Derrida sledi Kierkegaardu v premišljevanju skandalona, izključitve, odgoditve tega, kar je splošna resnica, suspenza, vpeljanega s človekovo absolutno dolžnostjo do skrivnosti, do absolutne odgovornosti, ki od njega zahteva absolutno neodgovornost do obeh, zakona in skupnosti, toda odgovornosti, ki ne more biti postavljena pod vprašaj, ki ji ne ustreza noben jezik, zavračajoč razlago. Kot nadaljuje Derrida, odgovoren sem za vsakogar (se pravi, za vsakega drugega) samo tako, da mi spodleti v moji odgovornosti do vseh drugih, do etične ali politične splošnosti. Ta spodletelost je videti neizogibna – to je breme skrivnosti.

Derrida v prvem delu knjige Skrivnosti evropske odgovornosti vodi dialog z Janom Patočko in njegovimi Krivoverskimi eseji o filozofiji zgodovine. Avtentično jedro zgodovine je tisto, ki se upira totalizaciji vsebine. To pa omogoča odgovornost v izkustvu odločnosti – onkraj vednosti in danih norm. Dar smrti je tisti, ki nas postavlja v razmerje s transcendenco drugega. Gre za eno najpomembnejših knjig s področja religiologije in filozofije na prelomu tisočletja.