Apokalipsa 1994 / 0

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 56 strani,

broširano, ISSN 1318 3680

 

V slovenski kulturni prostor je vstopila nova revija. Novoustanovljeno društvo Apokalipsa je predstavilo izdajo kot poskusni oziroma pilotski izvod. Glavni namen revije je združiti ljudi pri ustvarjanju prostora duhovne in ustvarjalne komunikacije. To temo podkrepi vodilni članek, ki pojasnjuje, zakaj obstaja potreba po takšni reviji: pisci člankov, ki šele prihajajo, bodo potrebovali revijo, ki bo neobremenjena s kakršnokoli enosmernostjo ali šablonskostjo. Revija Apokalipsa ima tako namen zapolniti praznino, ki jo je povzročil kaos moralnega nihilizma in naj bi bila svarilo pred prikritim totalitarizmom.

Najodličnejša imena iz sveta literature v tej številki so Andrej Skubic, Jurij Hudolin, Brane Senegačnik, Bojana Kunst in Primož Repar. Dodana sta prevoda nenavadno poetičnega in apokaliptičnega romana nizozemskega pesnika in romanopisca Jana Jacoba Slauerhoffa in proza obetajočega bosanskega pisatelja Safeta Agića.

 

 

Apokalipsa 1994 / 1-2

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 214 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Prva redna izdaja prinaša bralcem razdelitve na nove sekcije: Pesniške zarje so namenjene predvsem mladim in obetavnim pesnikom, ki se še niso uveljavili, medtem ko Proza in Poezija prinašata dela že znanih literarnih ustvarjalcev. Tako je v Prozi predstavljeno delo Flanna O'Briena Tretji policaj, ki so ga kritiki zaradi značilnega groteskno-pravljičnega ozračja velikokrat primerjali z Alico v čudežni deželi Lewisa Carrolla. Naslednja ustvarjalka, Tatjana Soldo, pa je pesnica, ki je prekmalu preminila in se v reviji predstavlja s prvič objavljenimi, izredno tankočutnimi pesmimi.

Revija začenja tudi predstavitve vodilnih teoretikov na področju filma, in sicer z Luisom Bunuelom. Na področju filozofije Miklavž Ocepek jasno razloži razliko med Heideggerjem, ki izpostavi vprašanje resnice biti (ki se nadaljuje v njegovem bistvu), in Levinasom, ki izpostavi zahtevo po prenehanju »conatus essendi«. Dodana je tudi razprava Arturja Šterna o fenomenu altruizma, prvič se pojavi rubrika Strip. V reviji je še trinajst literarnokritiških prispevkov.

 

 

Apokalipsa 1994 / 3-4-5

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 310 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Rubrika Poezija predstavi nekatere slovenske avtorje, prevode pesmi kultnega ameriškega avtorja Charlesa Bukowskega in manj znana krajša dela Octavia Paza. Glavna tema je posvečena velikemu danskemu filozofu Soerenu Kierkegaardu. Gre za prvo tako obširno in večplastno predstavitev tega misleca v slovenskem prostoru. Vanjo so uvrščeni tudi trije njegovi teksti, med njimi Diapsalmato (raven aporizma) in natančna študija terminov »tesnoba« ter »upor proti smrtni postelji« – proti Cerkvi in družbi.

V revijo sta vključena prispevka o Alesterju Crowleyju, očetu sodobne magije, in Emmanuelu Levinasu, velikem sodobnem judovskem filozofu in etičnem fundamentalistu. Poleg Intervjuja, v katerem se predstavi učitelj gledališke igre Vladimir D. Tarasenko, so v reviji rubrike Eksegeza, Freske, redni literarnokritiški prispevki in prvič tudi rubrika Likovna umetnost in fotografija. Predstavljena so dela desetih slikarjev – študentov Akademije za likovno umetnost in dveh drugih avtorjev. V skladu s tem so umetniško oblikovane tudi platnice.

 

 

Apokalipsa 1995 / 6-7

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 220 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Apokalipsa začenja posvečati zadnjo številko v letniku določeni temi. V tej obravnava problematiko totalitarizma. Levinasov esej, ki je bil prvič objavljen v Espiritu kmalu po tem, ko je Hitler prevzel oblast v Nemčiji, proučuje poreklo barbarstva – filozof ga vidi v možnosti Elementarnega zla. Medtem ko Levinas govori o tedanji možnosti holokavsta oziroma holocida, je holokavst iz zornega kota Martine Soldo latentno stanje razdvojenega človeštva, ki pride do izraza v oblikah ideologije, ko določena družbena skupina poskuša obnoviti celotno strukturo življenja v enem zamahu. Miklavž Ocepek govori v imenu tistih, ki so holokavst dejansko tudi doživeli in so nekako še vedno pod vplivom totalitarnega obdobja. Totalitarizem kritično reflektira tudi deset slovenskih in tujih striparjev. V Filmski sekciji je govor o ruskem disidentskem režiserju Andreju Tarkovskem, poleg drugih rednih rubrik je v številki objavljen tudi zanimiv intervju z Danetom Zajcem.

 

 

Apokalipsa 1996 / 8-9

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 218 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Sodeč po uvodniku, je namen in cilj revije nenehen razvoj, in kot taka ne more sprejeti nobenih strogih definicij. Literarni prispevki morajo biti odprti vsem pogledom eksistencialnih izkušenj, posebej na mejnih področjih. Umetnost ohranja živo in resnično to, da lahko najde poti v območje domišljije. Filozofska rubrika ponuja jasen dokaz o eksistencialistični orientaciji revije, kar odpira mnogo novih vprašanj o hegemoniji določenih zvrsti filozofskih ved v Sloveniji. Del revije je posvečen Levinasu. Mikalvž Ocepek je filozofa predstavil skozi problematiko Časa, Arnauld Villani pa piše o Nietzschejevi filozofiji fizičnega. V tej številki je tudi prvič objavljena haiku poezija v samostojni rubriki. Vključena sta prevoda Roalda Dahla in Jana Jacoba Slauerhoffa. Posebno rubriko Labirinti estetskega začenja intervju s filozofom in raziskovalcem kibernetične umetnosti in kulture Janezom Strehovcem. V Exodusu najdemo dva eseja – medtem ko eden raziskuje bližajoči se konec indoevropske civilizacije, je drugi kritična refleksija o menjajočih se generacijah in času.

 

 

Apokalipsa 1996 / 10-11

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 168 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

V tej številki uvodnik nadomešča vpraševanje Miklavža Ocepka o osebnem odnosu do Boga. V Poeziji so objavljene pesmi Matjaža Pikala, pri Pesniških zarjah Tomislava Vrečarja, z odlomkom iz zadnjega romana Karfanum pa je v proznem delu predstavljena Maja Novak. Osnovna tematika te številke je posvečena religioznim principom. Dekalog se prvotno ukvarja z rusko religiozno mislijo, filozofijo Dostojevskega, odnosom poljskega režiserja Kieslowskega do Boga in njegovim esejističnim dekalogom, kar zaokroža intervju s samim avtorjem. Tej temi sledi refleksija o veroizpovedi nemškega teologa Hansa Künga ter članek Miklavža Ocepka o vidiku resnice v navezavi z mislijo Mojstra Eckharda. Poseben pogled ponuja kritičen intervju z Otmarjem Črnilogarjem, duhovnikom in prevajalcem Biblije.

 

 

Apokalipsa 1996 / 12-13

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 352 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

V središču literarne rubrike te številke je tanka, redka in ne preveč znana pesniška oblika, ki izhaja iz Japonske. V intervjuju se predstavi Andrej Grabnar, pisec knjige o človeku, ki jo je preprosto naslovil Človek. V petnajstih člankih se obravnava vodilno temo občutenja apokalipse. Njihovi avtorji so kultni filozofi ter slovenski pisci, ki v svojih esejih prinašajo sveže ideje. Tako lahko srečamo Keirkegaardov esej O bistvu tesnobe, Nietzschejeve meditacije Jaz in moja sestra. Paula Virilio v Hitrosti in informaciji: Alarm v kiberprostoru svari pred zasvojenostjo in dezorientiranostjo v svetu virtualnih čelad in informacijskih avtocest. O fenomenu apokalipse razpravljata dva avtorja: Stanko Majcen v svoji ekspresionistični igri in Goran Schmidt, ki predvsem piše o samem Majcnu kot ustvarjalcu, o ozadju igre in okoliščinah uprizoritve. Tekst Primoža Vresnika je vrsta študije o teoretičnih in praktičnih pogledih na dramaturgijo. Janez Peršič predstavi apokaliptične pisce od pozne antike do 12. stoletja. Janez Strehovec piše o umetniškem projektu Agrippa, ki sta ga izpeljala kultni ameriški kiberpunk umetnik William Gibson in Dennis Ashebaugh – v zgodnjih devetdesetih sta sestavila t. i. izginjajočo knjigo z uporabo grafike, fotografskih komponent in teksta: ko je tekst enkrat prebran oziroma se pojavi na zaslonu, ga uniči računalniški virus. Strehovec primerja ta projekta z Apokalipso po apostolu Janezu, kjer proces izginjanja ne vpliva na popolno uničenje, ampak je zgolj prehodno obdobje. Druge tekste v tej številki zaokrožajo kratke misli in odlomki znanih piscev in filozofov.

 

 

Apokalipsa 1997 / 14-15

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 342 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

V tej številki se poleg proze in poezije predstavita didaktična enodejanka Romunskega dramatika Teodorja Maziluja in novela enega najpomembnejših romunskih piscev romantike, Mihaila Eminescuja. Sledi avtobiografsko pismo iz zapuščine Zlate Vokač in intervju s slovenskim skladateljem Lojzetom Lebičem. Filozofski eseji se ukvarjajo z vprašanjem mita: na primer del besedila Ernesta Blocha Tudi Prometej je samo mit; Mihaela Sterian vidi mit kot vir raziskovanj notranjih človeških značilnosti; Iztok Osojnik se v natančnem razmišljanju ubada z delfskim orakljem in njegovim večpomenskim sporočilom v Sofoklejevem Kralju Ojdipu. Te razprave so dopolnjene s krajšim delom o templjih Miodraga Pavlovića in študijama, ki proučujeta dionizično plat: Valentina Hribar Sorčan naredi analizo Nietzschejevega Rojstva tragedije, Janez Strehovec pa poskuša dvojnost apolinično – dionizično prek sodobnih družbenih fenomenov umestiti v tehno in raversko kulturo. Filozofsko rubriko zaključuje prevod Heideggerjevega dialoga, ki je pravzaprav razprava o zlem in grešnem, o Nietzscheju, o čakanju in slutenju. O bistvu človeka. O smrti in o nacionalnem.

 

 

Apokalipsa 1997 / 16-17

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 312 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Tudi ta številka je posvečena predvsem filozofskim razpravam. Natisnjen je Schopenhaurejev predgovor k njegovemu prvemu filozofskemu tiskanemu delu, ki govori o jedru moralnosti, slovenska filozofinja Cvetka Tòth pa predstavi njegovo veliko delo Svet kot volja moči in percepcije. V navezavi s Kierkegaardovim Dnevnikom zapeljivca Primož Repar odpira razpravo o problematiki drugosti in zapeljevanju, čemur sledi Levinasova refleksija o Kierkegaardu ter bivajočem in etiki. Bernasconi poda interpretacijo Derridajevega eseja Nasilje in metafizika, ki je znan kot najmočnejša ekspresija filozofove ideje o bližajočem se koncu filozofije, kar vpelje novo rubriko Topografija filozofije – ki je posvečena Derridaju: ta je pozneje predstavljen tudi z intervjujem, dvema esejema in okroglo mizo. V rubriki Refleksija podob je govor o filmskem in gledališkem režiserju Ingmarju Bergmanu, ki ga bralec lahko spozna prek intervjuja in refleksije njegovega dela. Filmske tematike se dotakne esej O obsesiji, ki govori o filmu poljskega režiserja Andrzeja Zulawskega. Filozofskemu in filmskemu se pridružuje literarno-kritiški sklop.

 

 

Apokalipsa 1997 / 18-19

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 286 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Številka je v celoti posvečena pisatelju in esejistu Marjanu Rožancu, po katerem se imenuje tudi slovenska literarna nagrada za najboljše esejistično delo. Pomemben del revije obsegajo njegove pesmi, kratke zgodbe, dva dramska fragmenta, esej in prevod. Prvič so objavljena nekatera njegova, predvsem zgodnejša, dela, ki so bila za to priložnost posebej skrbno izbrana iz njegove zapuščine v lasti ljubljanskih mestnih arhivov. Nekaj proznih del ni dokončal, medtem ko pesmi, ki so izredno pomembne za razumevanje in interpretacijo njegovega dela, za življenja sploh ni objavil.

 

 

Apokalipsa 1998 / 20-21

literarno humanistična periodika, marec-april

14,6 x 20,6 cm, 352 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Med ostalimi prispevki s področja literature je v tej številki objavljena odlična drama Gorana Gluvića, medtem ko je krajši, teoretični del namenjen Derridajevi ideji gledališča in krutosti. Objavljen je tudi prevod njegovega eseja Žrtvovanje. Revija je objavila dva razpisa: za najboljši haiku in najboljši esej o temi Topos subjekta. Tako je ta izvod skoraj v celoti namenjen skoraj na dvestotih straneh predstavljenim haiku pesnikom z Zahoda, Vzhoda in iz Slovenije. Številka je prava haiku hrestomatija. V uvodniku Primož Repar označi haiku kot pomemben del revije in slovenskega kulturnega okolja.

 

 

Apokalipsa 1998 / 22-23

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 192 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

V uvodniku Jurij Hudolin piše o novejših piscih tako imenovane mlajše generacije, o njihovem vsakdanjiku in povezavah med njimi; govori o podcenjenosti odprtosti in sprejemanju različnosti poetik, kar ustvarja možnost za prost pretok idej in neprisiljenost refleksij. Med drugim so v literarnih rubrikah objavljeni prevodi pesmi španskega pesnika Jaima Gil de Biedena, enega izmed najpomembnejših članov generacije, rojene v poznih dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja. V tej številki se nadaljuje tematski sklop poezije tanka,v katerem se posebej predstavlja dvajsetletna pesnica Shinobu Oka, dobitnica mnogih pomembnih japonskih nagrad. Poezija tanka tokrat ne nadomešča v celoti haikujev, saj jih je Miro Bregar napisal v obliki fotografske zgodbe z Mitjem Šutarjem. Fotografska zgodba je logično nadaljevanje premišljevanj o zlu, saj opisuje brezdomce, pijance in zlorabljane otroke. V filozofskih esejih je obravnavana tema zla in pekla iz perspektive Alberta Camusa in Berdjajeva, sledi metafizično delo L. Kolakowskega.

 

 

Apokalipsa 1998 / 24-25

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 286 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Tokratna številka izpostavlja dve pomembnejši rubriki: izbor haikujev na natečaju za prvi slovenski haiku in Hipertekstualno literaturo in literarne spletne strani oziroma simulacijo hiperrelanosti – rubriko je pripravil Janez Strehovec. V slednji je mogoče prebrati intervju z Michaelom Joyceom, začetnikom hipertekstualne literature; govor je o kiber estetiki, o decentralizaciji knjige kot posledici naraščajoče tehno literature, o tehno fantastiki na internetu; na koncu je objavljena študija o razliki med hipertekstualnim in postkolonialnim. V filozofski rubriki so mladi filozofi objavili prispevke v obliki esejev na temo estetike, kulture in umetnosti, medtem ko v rubriki Avtoriteta in zavest Iztok Osojnik bralca vplete v polemičen dialog o incestu s psihoanalizo. Poezijo objavljajo Ivan Dobnik, Aldo Žerjal, Ciril Bergles in Borut Kardelj, prozo pa Dušan Čater.

 

 

Apokalipsa 1999 / 26-27-28

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 442 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Trojna številka je nekakšna kratka antologija sodobne srbske literature, v kateri se predstavlja 23 piscev, rojenih po letu 1960. S tem revija ponuja novo literarno rubriko, ki bo pokrivala sodobne nacionalne literarne vsebine. Že znanim rubrikam - Poeziji, Prozi, Haikuji, Kritikam in Likovni umetnosti - se pridružujejo refleksije o Kierkegaardu in eseji Vilema Flusserja. Tako je v filozofski rubriki zbranih pet esejev tujih avtorjev o »velikem Dancu, očetu eksistencializma«, ki se zelo razlikujejo med seboj – segajo od vprašanj subjektivne interpretacije do poglobljenih literarnih študij. Rubrika je prva taka predstavitev Kierkegaarda v Sloveniji. Vključuje tudi zapis okrogle mize z leta 1964 ob filozofovi 150-letnici rojstva. Članek Janeza Strehovca uvaja v tri eseje češkega misleca Flusserja, tako imenovanega teoretika tehničnih podob, ki je bil dejaven v poznih sedemdesetih. V svojih literarno-znanstvenih besedilih Flusser razpravlja o realnosti tehnologije, medija, digitalnosti in formiranju njegovih avdio-vizualnih kod. Podobno se naslednja rubrika Biopoetike ukvarja s sodobnimi izraznimi sredstvi in problemi sodobne tehnologije; vključuje pet besedil, ki premeščajo oviro med literaturo in znanostjo: npr. pomembnost literarnih in likovnih motivov v psihologiji evolucije.

 

 

Apokalipsa 1999 / 29-30

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 344 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Najpomembnejše delo, ki ga je treba omeniti, je dramatizacija romana Irvina Welsha Trainspotting, ki jo je prevedel Andrej E. Skubic. Naslednja sta najobetavnejša sodobna ameriška pesnica Adrianne Rich in najizvirnejši umetnik 20. stoletja, francoski pesnik in slikar Henri Michaux. Glavnino rubrike Proza sestavljajo pred kratkim izdana romunska prozna dela, kjer gre v glavnem za opazno mešanje ironije in parodije z elementi absurda. Kratko predstavitev novejše romunske proze je napisal Aleš Mustar. Avantpop vključuje provokativne tekste o fenomenu umetnosti 20. stoletja – rubrika je poskus združiti avantgardo in popkulturo. Preberemo lahko manifeste in nekaj reprezentativnih proznih del.

 

 

Apokalipsa 1999 / 31-32

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 432 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Revija želi opozoriti na slabo stanje v umetnosti in kulturi z objavo peticije, ki so jo podpisali priznani slovenski umetniki. Rubrika Izraelska poezija, ki jo je uredil Amir Or, pokriva sodobno poezijo v tej državi. Or je v uvodniku napisal krajši prispevek o hebrejski poeziji ob koncu tisočletja. Znani so tudi rezultati drugega slovenskega natečaja za haiku, ki postaja vse bolj mednaroden. Objavljen je izbor prispelih haikujev, esej Alana Kerverna o sodobnem hiakuju in predstavitev sodobnih romunskih haikujev. Vzporednica sklopu so stripi, za katere Boris Bačić pravi, da so s svojo preprostostjo in neposrednostjo podobni haikujem. V posebni rubriki Unamuno se predstavlja perujski romanopisec Miguel de Unamuno, ki pripada generaciji, rojeni v petdesetih letih prejšnjega stoletja. V razpravi Ciril Bergles govori o pisateljevi poeziji in poetiki, sledijo izvleček iz romana Abel Sanchez in dva eseja. Vizija in družba je sestavljena iz več prispevkov na temo Edvarda Kocbeka in njegove vizije: tako se Janko Rožič sprašuje o pomanjkanju njenega razumevanja glede na to, da je vsak človek največja skrivnost in utelešenje univerzalnega razumevanja. Prispevek Primoža Reparja je podrobna zgodovinska in filozofska študija križarstva – gibanja za duhovno prenovo med svetovnima vojnama. Hermetični pogled Paula Ricouerja pa predstavlja personalistično filozofijo treh vodilnih mislecev med vojnama: Romana Guardinija, Nikolaja Berdjajeva in Emmanuela Munierja.

 

 

Apokalipsa 1999 / 33

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 140 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Revija je v celoti posvečena razmišljanjem o apokalipsi, ki zaznamuje tudi strip Matjaža Bertonclja in risbe Dašenke Frece. Deset esejev slovenskih in tujih avtorjev, ki so sicer tematsko različni, je na splošno posvečenih problemu apokalipse kot fenomenu. Posebno pozornost zasluži prevod dveh poglavij zadnje knjige Noama Chomskega Novi vojaški humanizem – izkušnja Kosova. Dobro znani kritik ameriške politike razpravlja o problemu vojaškega posredovanja in agresivnem načinu, s katerim se širi zahodnjaški vzorec demokracije. Objavljena sta tudi začetek knjige Umberta Eca Apocalypse Postponed in Derridajev esej o tako imenovanem apokaliptičnem tonu filozofije. Janez Strehovec predstavlja komentar k svojim pesmim – to je rekonstrukcija oziroma sled njihove identitete, saj Strehovec ne piše pesmi za bralce; v bistvu so subjekt psihične dekonstrukcije. Temo skleneta krajši prispevek Dušana Šarotarja s kombiniranjem poezije in proze ter osebna in politična meditacija Roberta Perišiča.

 

 

Apokalipsa 2000 / 34-35-36

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 416 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Poleg rednih rubrik ta številka prinaša predstavitev avstralskega pisca grškega izvora Fotinija Epanomitisa, raznolik izbor del Rafaela Alberta, zadnjega predstavnika legendarne španske generacije »27«, in izbor pesmi mlajše makedonske pesnice Lidije Dimkovske. Čeprav si sodobna hrvaška poezija, kot del literarnega ustvarjanja naše sosede, zasluži vso pozornost, taka antologije v Sloveniji ni. To je tudi razlog, da se v reviji predstavlja enaindvajset hrvaških pesnikov, ki pripadajo mlajši generaciji sodobnih ustvarjalcev. V rubriki Topos subjekta Miklavž Ocepek piše o rezultatih natečaja filozofskih esejev na istoimensko temo, sledi izbor šestih prispelih del. Naslednja rubrika je posvečena ruskemu mislecu Pavlu Florenskemu, ki velja za enega najbolj obskurnih in skrivnostnih ruskih filozofov 20. stoletja. Po drugi strani pa je ravno Florenski ključ za razumevanje filozofskega pogleda duhovnega preporoda. Poleg uvodnika in biografije sta v tem sklopu objavljena dva njegova eseja in refleksija Antona Jurce o prostorsko-časovnem kontinuumu v umetnosti po delih Florenskega. Sledijo literarnokritiški prispevki in strip Andreja Štularja.

 

 

Apokalipsa 2000 / 37-38

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 266 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Uvodnik Mitja Čandra je refleksija o sodobnem slovenskem periodičnem tisku. V redni rubriki se z dvema pesmima pojavi novo ime slovenske poezije, Andrej Hočevar; Ivan Dobnik in Andrej Šprah predstavita znanega ameriškega pisatelja in scenarista Paula Austerja (film The Smoke). Objavljena je Austerjeva proza – pravzaprav odlomek iz njegovega romana V deželi zadnjih reči. Lidija Dimkovska je pripravila izbor šestnajstih makedonskih pesnikov mlajše generacije, Aleš Čar pa je objavil intervju s Petrom Semoličem, čigar pesmi so v zadnjem desetletju postale pomemben del slovenske poezije. Janez Strehovec v eseju piše o nemškem teoretiku Borisu Groysu; sledi pet esejev iz Groysovih knjig The Logic of Collection in Of the New. Objavljena sta dva teksta Karla Jaspersa Duhovna situacija časa in O pogojih in možnostih novega humanizma. Nova rubrika Premišljevanje vpeljuje osebna razmišljanja o določeni knjigi ali avtorju; za začetek je objavljen esej Miklavža Ocepka.

 

 

Apokalipsa 2000 / 39-40-41

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 350 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Zajeten del revije, rubrika Prostitucija in pornografija, je kombinacija teorije in literature. Možnost, da bo vznemirila slovensko bralstvo, je majhna, kljub temu, da prinaša raznolike prispevke, osebne in skoraj filozofske; predstavljena so različna stališča glede omenjene teme. To temo v reviji dopolnjujejo stripi. Friedrich Nietzsche, verjetno med najpogosteje citiranimi avtorji 20. stoletja, je predstavljen z odlomkom iz knjige Jaz in moja sestra. Filozofski spis Karla Jaspersa obravnava politični vidik Nietzschejeve filozofije. Temo sklene intervju s slovenskim filozofom in Nietzschejevem raziskovalcem Ivanom Urbančičem. Mlada poljska poezija se s šestnajstimi avtorji prvič celovito predstavlja v Sloveniji. Sledi še kratek intervju s pomembnim izraelskim pesnikom Jehudo Amihajem in esej Ivana Dobnika o njegovi poeziji. Na koncu so predstavljeni zmagovalci tretjega slovenskega haiku natečaja.

 

 

Apokalipsa 2001 / 42-43

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Revija praznuje sedem let obstoja, o smernicah za naprej razmišlja glavni urednik Primož Repar v uvodniku. Glavna tematika je tokrat haiku: objavljeni so nagrajeni in izbrani haikuji 3. slovenskega natečaja za najboljši haiku avtorjev iz različnih držav. Preberemo lahko pogovor za okroglo mizo, kjer o haiku poeziji spregovorijo ugledni poznavalci iz osmih držav. Sledi tekst Ban'je Nacuišija o značilnostih sodobnega japonskega haikuja. S Primožem Reparjem se je o vrednosti in pomenu modernega haikuja pogovarjala Stanislava Chrobáková, odgovorna urednica slovaškega Romboida, kjer je bil intervju – skupaj s predstavitvijo revije Apokalipsa – tudi objavljen. Kot reakcijo na njena vprašanja je Dimitar Anakiev, soustanovitelj Svetovnega haiku združenja, napisal tekst Proti površnemu mišljenju o haikuju. Nadalje je predstavljeno haiku pesnenje v Črni gori. Precejšen del revije zavzema drugi del Haiku stripa, ki je izšel tudi kot ločen zvezek. Pesmi objavljata Josip Osti in Lucija Stupica, zgodbo Aleš Čar.

 

 

Apokalipsa 2001 / 44-45-46-47

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680

 

Kot najbolj obširno tematiko revije so v rubriki Vizija in družba (namenjeni refleksiji današnje dobe in kritični distanci do preteklosti) predstavili svoje eseje o delovanju in pisanju Edvarda Kocbeka in Franca Jeze številni avtorji, ponatisnjen je tudi legendarni Pahorjev intervju z Edvardom Kocbekom. Edvard Kocbek, slovenski pesnik in pisatelj, je bil politični kristjan in partizan obenem. V polemiki so prispevali svoja stališča in poglede na Kocbekova dela Primož Repar, Boris Pahor, Tone Brulc, Viktor Blažič, Janko Rožič, Spomenka Hribar, Iztok Osojnik, Andrej Rozman, Gorazd Kocjančič, Vinko Ošlak, Dimitar Anakiev, Miklavž Ocepek, Cvetka Tóth in Peter Kovačič Peršin.

14 avtorjev je v rubriki Mlada bosanska poezija predstavljenih v izboru Faruka Šehića. O poeziji predkolumbijske Amerike – to je poeziji Aztekov in Majev – piše Ciril Bergles, s pesmimi pa se predstavlja pesnik stare Mehike Nezahualcoyótl. V reviji so objavljeni tudi odlomki iz Seminarjev iz Zollikona Martina Heideggerja. Ruska kulturnopolitična situacija je problematizirana v treh razpravah v rubriki Politika. Marjan Tomšič objavlja tragedijo v dveh dejanjih, Maja Novak zgodbo, pesmi pa sta prispevala Peter Semolič in Gregor Podlogar. Maja Novak v uvodniku piše o sprevrženosti Svetovnega dneva knjige v Sloveniji, nezavidljivem statusu leposlovja in slabi selekciji pri tiskanju novih knjig.

 

 

Apokalipsa 2001 / 48-49-50

literarno humanistična periodika,

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680

 

Trojna številka ponuja obširen sklop z naslovom Mlada slovaška literatura. 12 mladih pesnikov in pesnic je izbral Jaroslav Šrank in dodal izčrpen spremni esej. O slovaški prozi po letu 1989 je pisala Ute Raßloff, sledijo teksti štirih mlajših prozaistov. Med obema blokoma se s svojimi deli in spremnim tekstom predstavljajo 4 slovaški fotografi. V ribriki In memoriam je skozi zapise in spomine mnogih avtorjev (Anice Uranjek, Vlaste Pachneiner-Klander, Janka Rožiča, Marise Monti, Marinke in Janka Svetine, Rudija Zamana, Zorana Jelenca, Petra Vencelja, Janeza Juhanta) obravnavan pred desetimi leti med okupacijo ubiti Janez Svetina, duhovni iskalec, psiholog in prevajalec filozofskih spisov. Objavljena je tudi njegova pesem, dva poglavji iz njegove knjige Slovenci in prihodnost ter pismo iz Indije.

Intervju s pisateljem Dušanom Mercem je vodila Valentina Fras. V rubriki Sveto in malikovanje dva velika filozofa sodobnosti, Luc Marion in Emmanuel Levinas, vsak na svojem področju osvetlita problem idolotrije. Sveto v današnji družbi dobiva povsem nove dimenzije, pravi Miklavž Ocepek. Objavljen je še drugi del Heideggerovih Seminarjev iz Zollikona. V uvodniku Janko Rožič postavlja teroristični napad na WTC v širši družbeni in duhovni kontekst. Prevajalec Tone Škrjanec predstavlja pesmi ameriškega bitnika Garyja Snyderja. Poezijo objavljajo Iztok Osojnik, Ivan Dobnik, Novica Novaković in Primož Čučnik, prozo Klemen Pisk, haikuje Jože Hribernik, Jana Jelen, Poljanka Gros in Ivan Volarič Feo.

 

 

Apokalipsa 2002 / 51-52

literarno humanistična periodika, januar-februar

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Prevladujoči del revije zasedata rubriki Jugoblok in O Balkanu. V prvi so objavljene pesmi, zgodbe, odlomki, esej iz držav bivše Jugoslavije, ki so jih na pobudo uredništva Apokalipse poslali tamkajšnji pisci. Dela pred tem še niso bila objavljena, torej gre za sočasno literarno produkcijo. O Balkanu – stanju stvari in koreninah razkola – prav tako piše 11 intelektualcev iz Slovenije, Nizozemske in držav bivše Jugoslavije. Stripe so risali razni avtorji »iz balkanskih vogalov«.

            Predstavljen je 4. slovenski natečaj za najboljši haiku, na katerem so prišli – tokrat prvič – vsi zmagovalni haikuji iz Slovenije. Že tradicionalno so objavljeni tudi pohvaljeni haikuji in izbor komisije. Uvodnik Primoža Reparja nosi naslov Daljave in bližine, polifonija govorice. Pesmi objavljajo Aleš Šteger, Vida Mokrin-Pauer in Dimitar Anakiev, prozo Dušan Čater in Andrej Skubic.

 

 

Apokalipsa 2002 / 53-54

literarno humanistična periodika, marec-april

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Tokratna številka je v celoti prevedena v angleščino, v uvodniku pa društvo in revijo Apokalipsa predstavi Iztok Osojnik. Ves tematski sklop o Balkanu iz prejšnjih dveh številk je tu preveden v angleščino in ponovno objavljen. Norveški fotograf Jens Olof Lasthein dodaja svoje fotografije iz držav bivše Jugoslavije, kjer je divjala vojna. Vključene so v njegovo knjigo Moments in Between. Pesmi objavljajo Primož Repar, Peter Semolič, Ivan Črnič in Jurij Hudolin, angleškemu bralcu se predstavijo slovenske pisateljice skozi pisavo Maje Novak, Maje B. Jančič, Lucije Zelič Stepančič in Bojane Kunst. Revijo zaokrožuje kritika, omeniti pa velja tudi haikuje Gorana Ignjatije Jankovića in Radeta Krstića.

 

 

Apokalipsa 2002 / 55-56

literarno humanistična periodika, maj-junij

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

V rubriki Estetika je Lev Kreft izbral reprezentativna predavanja s Prvega sredozemskega kongresa estetike, ki se je odvijal v Atenah, konec leta 2000. Estetika je filozofska disciplina zahodne civilizacije, ki se je s kolonizacijo razširila po vsem svetu. Prispevek Guiliana Compagna, Uvod v estetiko demokracije, nakazuje protislovnost demokratičnega sistema reprezentacije: v Sredozemlju je najbolj očitno, da ni vse res, kar se jasno razkazuje čutom. Srbski in turški avtorji pa govorijo o stiku in konfliktu med tradicijo in modernostjo, med globalnostjo in lokalnostjo, med avtentičnostjo in surogatnostjo, med resnico in videzom.

Objavljene so tri novele Géze Csátha (1887-1919), rojenega v Subotici, genija, nevropsihiatra, morfinista, morilca, samomorilca, nadarjenega za pisanje, glasbo in slikanje. S pisateljam ter poznavalcem filma in glasbe Andrejem Šprahom se je o njegovem prvencu, romanu z naslovom Soraya, pogovarjal Ivan Dobnik. O Balkanu je še naprej razmišljal Iztok Osojnik, v Premišljevanjih pa o romanu To nebo, baskovskega pisatelja Bernarda Axtrage, piše Vid Sagadin. Natisnjene so fotografije Borisa Baćića z naslovom Kamenje. V rubriki Haiku trije strokovnjaki pišejo o estetiki haikuja, zbrana je antologija 50-ih slovenskih haikujev v avtorskem izboru Dimitra Anakieva, pospremljena z uvodno besedo japonskega akademika Ban'je Nacuišija, svoje pesmi pa prispevajo še trije mladi avtorji. V Poeziji tokrat objavljajo Stanka Hrastelj, Jure Novak in David Šuselj, v Prozi Andrej Lutman in Gorazd Trušnovec.

 

 

Apokalipsa 2002 / 57-58-59

literarno humanistična periodika, julij-avgust-september

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Številki daje pečat sodobna arabska poezija, ki sta jo izbrala in prevedla Mohsen Alhady in Margit P. Alhady. Dodan je tekst Iz manifesta (O modernizmu v arabski literaturi) arabskega pesnika, filozofa in literarnega teoretika Alija Ahmeda Saida (psevdonim Adonis). Sledi izbor 15 arabskih pesnikov in pesnic. V rubriki O Sloveniji o naciji, nacionalnem interesu, državi, državni oblasti in slovenstvu piše Ivan Urbančič, s svojimi razmišljanji pa mu sledita še Jože Pirjevec in France Arhar. O Nietzschejevi (post)moderni estetiki ustvarjalnosti piše Valentina Hribar, o Teoloških predpostavkah Kantovega sistema pa Rok Svetlič. Iztok Osojnik v rubriki Avtoriteta in zavest objavlja tekst Incestni prehod. Sledi del poglavja iz knjige francoskega hermenevtika Paula Ricoeurja, Čas in pripoved, ki izhaja v zbirki Aut. Avtorji stripov so Andrej Štular, Matjaž Bertoncelj in Ciril Horjak, objavljeni so haikuji 6-ih avtorjev, pesmi so prispevali Tone Škrjanec, Marko Samec in Tomislav Vrečar, prozo Vlado Žabot in Dušan Čater. Z dramo København se predstavlja izjemno zanimiv in plodovit angleški pisatelj in dramatik Michael Frayn.

 

 

Apokalipsa 2003 / 60-61-62

literarno humanistična periodika, oktober-november-december

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

V okviru projekta Revija v reviji, v katerem sodelujejo revije iz držav srednje Evrope, se v slovenščini predstavlja slovaška revija Romboid. Edini slovaški literarni mesečnik ima  štiridesetletno tradicijo in velik literarni ugled. Izdaja ga Združenje pisateljskih društev Slovaške.

V antologijskem izboru poezijo objavljajo Marián Milčák, Stanislava Chrobáková Repar, Marián Hatala, Braňo Hochel, Jana Plulíková, Daniel Hevier, Jana Pácalová, Nóra Ružičková, Juraj Briškár, prozo Katarína Komjátiová, Dezider Kamhal, Jana Beňová, Dušan Dušek in Gabriela Rýdza, dramatiko pa  Rudolf Sloboda, Viliam Klimáček ter Zuzana Uličianska.

Literarni raziskovalec Juraj Malíček piše o stripu. Pobliže je predstavljen moderni slovaški pesnik z eksistencialnim nabojem Ján Ondruš. Sledi literarni prispevek pisatelja Balle ter pogovor z njim. Šest avtorjev je prispevalo tekste v rubriko Filozofija, pisali so o kulturi, o Emmanuelu Levinasu, o vzporednicah Kierkegaard – Bergman – Pilinszky, o ogroženosti literarure s strani literarne znanosti, o Rolandu Barthesu in o vplivu mest na kulturo podeželja. Pisatelj in pesnik Daniel Pastirčák objavlja razmišljanja o vzrokih umetnosti in svojih pesmi, dodan je pogovor z njim. Sledijo štiri zgodbe Vladimírja Havrille in predstavitev njegove proze; Mili Haugovi je namenjen manjši blok, znotraj njega odlomek iz monografije o njeni poeziji, ki jo je napisala Stanislava Chrobáková Repar. V Aspektih feminizma je objavljen pogovor z urednico in pisateljico Juráňovo ter razmišljanja (eseji, leposlovje) štirih drugih avtoric. Sledijo pesmi in pogovor s pesniki Ivanom Laučíkom, Karolom Chmelom in Erikom Grochom. V Esejih in glosah so objavljeni štirje eseji. O zgodovini in prihodnosti Slovaške govori odlomek iz spominov (Kovačevičová), pogovor z zgodovinarjem Liptákom in dve premišljevanji o knjigi Hitra zgodovina prihodnosti Slovaške. Sledijo Eksperimentalni teksti in Kritika.

 

 

Apokalipsa 2003 / 63-64-65

literarno humanistična periodika, januar-februar-marec

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Revija je posvečena deseti obletnici delovanja Društva Apokalipsa, na kar je vezano tudi premišljevanje o času, evolucijskih teorijah in postajanju, ki je zajeto v glavnem delu revije (prispevki in prevodi v rubriki Metabiologija Stephena Jay Goulda: Kaj se obremenjeni duh lahko nauči od brezmadežnega goloba, Matjaž Potrč: Ekologija brez organizmov, Matjaž Gams: Umetna inteligenca in princip človeške pameti, J. Anderson Thomson ml.: Darwin obvladuje plenice, Thomas Gale Moore: Placebi, vera in morala ali Čemu religija, Robert Trivers: Prvine znanstvene teorije samozavajanja in Artur Štern: Avtomoralizacija poeta) Na koncu revije je objavljen tudi prispevek z literarnega večera, ki je ob desetletnici potekal v Menzi pri koritu na Metelkovi. Vodilni temi Metabiologije so dodani eseji Hajrudina Hromadžića: Od Malevičevega kvadrata do računalniškega zaslona, Iztoka Osojnika: Dosje Panika, Hannah Arendt: Resnica in laž v politiki ter literarno kritični prispevki. Amalija Maček Mergole je pisala o sodobnem nemškem pisatelju Gertu Heidenreichu in njegovem romanu Belial ali tišina. Sledi odlomek z začetka omenjenega romana, ki naj bi po avtorjevih besedah bil sodobna verzija drugega dela Goethejevega Fausta. V intervjuju je predstavljena temnopolta angleška pesnica Malika Booker in njeno razmišljanje o sodobnem odražanju rasizma. V literarnem delu revije omenimo še že tradicionalno obrazložitev in izbor nagrajenih haikujev petega slovenskega natečaja za najboljši haiku, ki mu sledi tudi objava haiku-stripa.

 

 

Apokalipsa 2003 / 66

literarno humanistična periodika, april

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Številka je v celoti izšla v angleščini. V njej je izbor doslej še neprevedenih pesmi Srečka Kosovela, Marija Mitrović pa je predstavila element fantastičnega v njegovi poeziji. V angleškem prevodu beremo pesmi Iztoka Osojnika, Aleša Štegra, Stanislave Chrobákove Repar, prozo Andreja E. Skubica, objavljena pa so tudi premišljevanja o haikuju. Sledita eseja Umberta Eca o kitajskem stripu in stripu Charlieja Browna, ter prispevek Huimin Jina o krizi kitajske ideologije, ki je bil tega leta prvič predstavljen na jesenskem kolokviju Slovenskega društva za estetiko z vodilno temo Hegemonija v umetnosti. Objavljen je tudi strip makedonskega avtorja Zlatka Krstevskega, ki je izšel tudi kot posebni zvezek.

 

 

Apokalipsa 2003 / 67-68-69

literarno humanistična periodika, maj-junij-julij

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Revija vpelje tematsko zasnovo razmišljanj o filmu, o konfliktu med besednimi in vizualnimi umetnostmi oziroma o marginalizaciji in odsotnosti filma iz središča diskurzivne kulture, kot v uvodniku piše Dmitar Anakiev. Predstavljenih je deset prispevkov s področja umetnosti gibljivih slik: Dimitar Anakiev razmišljanje napelje na konkretni čas, in vodi pogovor z režiserjem Janom Cvitkovičem, Janez Lapajne v prispevku Apokalipsa zdaj piše o narativnosti filma, Mitja Okorn pa o tem, kako so posneli »Tu pa tam«. Preberemo lahko še o sodobnem poljskem dokumentarnem filmu, pa esej Arneja Brejca ter psihoanaslitično študijo Dušana Rutarja Glede absurdnosti v vesolju Davida Lyncha, filmski scenarij Andrije Dimitrijevića Kratka burka o času, ob Branislavu Miltojeviću, najboljšemu srbskemu filmskemu kritiku, pa lahko preberemo tudi scenarij enega vodilnih svetovnih režiserjev Milcha Manchevskega za film Prah, ki je sploh prvič objavljen, in prispevek Dereka Rebra o bratislavskem filmskem festivalu. Drugi del tematskega sklopa je poimenovan Judovska miselnost. Miklavž Ocepek je napisal prispevek Izvoljeno ljudstvo: judovstvo. Sledijo prevodi Franza Rosenzweiga: Zvezda odrešitve, Emmanuela Levinasa: Subjektivnost kot an-arhija ter Svoboda in odgovornost, Davida Hartmana: Moderni Izrael kot izziv, Heidi M. Ravven: Izhodišča za judovsko feministično filozofijo, Jean-Francoisa Lyotarda in Eberharda Gruberja: Vezaj med »judovskim« in »krščanskim« in Edith Stein: Iskanje globoke Resnice.

Jure Novak predstavi pri nas manj znanega angleškega pesnika Dylana Thomasa, ki je pomembno vplival na besedila Boba Dylana, ter bil v krogu literarnih ustvarjalcev Burroughsa, Yeatsa in Eliota. Sledijo pesmi enega največjih sodobnih bolgarskih pesnikov Nikolaja Kančeva ter literarno kritični prispevki. Domačo poezijo tokrat objavljajo Barbara Korun, Andraž Polič, Jure Novak, Aleš Mustar, Zdenko Huzjan, Radharani Pernarčič Paraschiv ter Damir Klinc, prozo pa Mojca Kumerdelj, Maja Murnik, Tatjana Jamnik in Marjana Harcet. V rubriki Haiku so objavljena dela Darje Kocjančič, Primoža Reparja in Smiljana Trobiša.

 

 

Apokalipsa 2003 / 70

literarno humanistična periodika, julij

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Revija je tematsko vezana na premišljevanja o Sloveniji. To je bilo zasnovano na podlagi razpisa oziroma povabila k razmišljanju o nacionalnem – o sencah prikritih totalitarizmov, ki tako ali drugače določajo socialni ali kulturni položaj. Uvodnemu nagovoru uredništva sledi premišljevanje Igorja Grdine o razmerju med literaturo in narodom, Peter Kovačič Peršin piše o slovenstvu kot območju bivanja, Barbara Korun o »ženskem vprašanju« in demokraciji, Iztok Osojnik o paniki in sproščenosti, vprašanje in vprašljivost identitete izpostavita izumitelj in znanstvenik Andrej Detela ter filozof Dean Komel, o prevratnosti zgodovine govori publicist Viktor Blažič. V reviji lahko preberemo še številne druge prispevke vrhunskih intelektualcev in pisateljev, npr. tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, koroškega Vinka Ošlaka, pa avstraljskega Slovenca Berta Pribca, in še Spomenke Hribar, Denisa Poniža in Marjana Ivanuše. Svoj kritični pogled na slovensko družbo od zunaj in znotraj sta podala Hajrudin Hromadžić in Stanislava Chrobáková Repar. Stojan Sorčan je o Sloveniji pisal z vidika znanosti in znanstvenih dosežkov, pisala pa sta tudi arhitekt Matevž Čelik, civilnodružbeni aktivist Miha Burger ter slikar Jiři Kočica. Reviji so na koncu dodani kolaži in stripi Ivanke Apostolove, Davida Krančana, Lene in Matjaža Bertonclja, Mateja Kocjana in Mateja Lavrenčiča prav tako na temo tokratnih premišljevanj.

 

 

Apokalipsa 2003 / 71

literarno humanistična periodika, julij

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

V okviru projekta Revija v reviji, v katerem sodelujejo revije iz držav srednje Evrope, se tokrat predstavlja hrvaška literatura, humanistika in strip revije Quorum, ki je bila v času rajnke Jugoslavije ena najimenitnejših jugoslovanskih revij.

S poezijo se predstavljajo Milorad Stojević, Branko Čegec, Miroslav Mićanović, Sanja Lovrenčić, Damir Šodan, Drago Glamuzina, Stjepan Balent, Goran Bogunović, Bojan Radašinović, Aleksandra Orlić, Tomislav Bogdan, Mirjana Radmilović, Stevo Đurašković, Rade Jarak, Dorta Jagić. Prozo objavljajo Senko Karuza, Miljenko Jergović, Zoran Ferić, Robert Perišić, Krešimir Mićanović in Neven Ušumović.

Tri eseje s področja literarne pop kulture sta prispevali Maša Kolanović in Maša Grdešić: Roman in popularna kultura, Dnevnik Bridges Jones: poskus reforme roza geta in Književnost, subjekt in popularna kultura. Celoten sklop pa je namenjen teoretskim prispevkom s področja pojavnih oblik stripa. Ta del je izšel tudi kot samostojen zvezek.

 

 

Apokalipsa 2003 / 72

literarno humanistična periodika, julij

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

Tematska zasnova revije temelji na literaturi ter teoretskih prispevkih o problematiki družbenih spolov, v katero sodijo tako feminizem ter postfeminizem, kot tudi moške študije oziroma queer theory, ki obravnava lezbično in gejevsko kulturo ter njen položaj v sodobni družbi. Revija želi tako spodbujati nove plati, pristope, optike in poglede, ki omogočajo globlje pronicanje v vse topose, ki jih Apokalipsa goji že leta. Tako bo Gender problematiki Apokalipsa vsako leto posvetila številko. Uvodniku Stanislave Chrobákove Repar sledita dve anketi, ki sta razporejeni čez vso številko, kjer se prepletata z literaturo, študijami, premišljevanji, eseji in kritikami. Pri obeh, splošnejši in konkretnejši, anketah o gender studies so sodelovali znanstveniki in znanstvenice, urednice, pisatelji in pisateljice idr. iz Slovenije in drugih Srednjeevropskih držav. Literaturo objavljajo Maruša Krese, Josip Osti, Nataša Velikonja, Suzana Tratnik, Maja Vidmar, Slavica Šavli, Vanja Strle, Goran Arh, Vida Mokrin-Pauer, Iva Jevtić, švicarska pisateljica slovaškega rodu Irena Brežná, pa Slovakinji Stanislava Chrobáková Repar in Jana Juráňová. V prevodu je objavljena tudi študija Elisabeth Badinter o moški identiteti, Jasne Koteske o makedonski ženski književnosti, obširno pa je predstavljena tudi poezija ameriške pesnice Denise Levertov. Zdeňka Kalnická je prispevala študijo: Podobe vode in ženske, sledijo pa še prevodi  Amy Tan  in Lynne Pearce. Izjemno pretresljiva sta tudi pogovora češke novinarke Petre Procházkove z Čečenko in Rusinjo o grozoviti izkušnji vojne. O feminizmu piše tudi Veronika Sorokin, o digitalnih kolažih Tanje Vujinović in Zvonke Simčić pa Zoran Srdić.

 

 

Apokalipsa 2003 / 73-74

literarno humanistična periodika, julij

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680,

 

V okviru projekta Revija v reviji se v zadnji številki letnika predstavlja češka revija Host. Revija ima že dolgo (vendar prekinjeno) tradicijo, leta 1991 se je navezala na istoimensko revijo, ki je bila v časih socializma ukinjena, tako da letos izhaja že 19. letnik te revije. Sedež uredništva revije in založbe Host je v Brnu na Moravskem, vendar igra revija osrednjo vlogo v sodobni češki literaturi in literarni refleksiji. Sodeluje z najplodovitejšimi češkimi avtorji, z večimi univerzitetnimi in raziskovalnimi strokovnjaki, velik del svoje kapacitete pa namenja promocijam in literarnim dogodkim v povezavi z lastno literarno produkcijo. Del vsake številke revije predstavlja priloga Svetovna literatura, ki nadaljuje v sloviti tradiciji istoimenskega mesečnika, kjer je dobila prostor tudi revija Apokalipsa (Host, 10, 2003).

Številko je slovenskim bralcem pospremil urednik Marek Sečkař, s poezijo se predstavljajo Jaroslav Erik Frič, Petr Hruška in Karel Šiktanc. O pesmih v nogometu piše Pavel Hruška, ki je sestavil tudi malo antologijo nogometne poezije. V obširni številki lahko preberemo prozo Jiřija Hájička, Ota Filipa, Jana Trefulke, Miloša Urbana, Petra Fiala, Tomáša Přidala in gloso Jana Balabána. Objavljeni so številni pogovori s filozofom Miroslavom Petřičkom, pisateljema Pavlom Kosatíkom in Michalom Vieweghom, publicistom Antoninom J. Liehmom ter sociologom Miroslavom Petruskom. Pogovor med Josefom Nesvadbo in Ondřejem Neffo se bavi s krizo ZF.V rubriki Eksil svoja razmišljanja predstavljata teoretik Petr A. Bílek in znamenit češki filozof Váchlav Bĕýlohradsky: Eksil in metalog, Esej Decivilizacija feminista, glasbenika in teoretika kaosa Mireka Vodrážke pa verjetno predstavlja vrhunec številke.  O kiberkuturi spregovorita strokovnjaka za kibernetiko Denisa Kara in Ivan M. Havel. V sklopu Anatomija literature so objavljeni eseji esejistov, literarnih kritikov in teoretikov, npr. Petra Krála o češki poeziji in svetu po katastrofi, o pesniški polariteti piše Jiři Travníček, o narativnosti romana in romanesknosti pa Jiři Kratochvíl. Sledijo še eseji Jiřija Gruše, Květoslava Chvatika in Zdeněka Kožmína (Identiteta v delu Milana Kundere in Franza Kafke). Kot poseben pogled sta objavljena Pavel Madys, ki opisuje Množice in podmnožice českih literarnih nagrad, ter Michal Jareš, ki opisuje Predbožični knjižni trg. V zadnjem sklopu Kolaž sta objavljeni literarni korespondenci med Miloslavom Topinko in Jiřijem Kolárjem. V sklopu Fotografija so prikazana dela Petra Francána s spremnim besedilom Jiřija Páteka. Na eni strani Posode telesa, na drugi Samostani.

 

 

Apokalipsa 2004 / 75-76-77

literarno humanistična periodika, januar-februar-marec

14,6 x 20,6 cm, 400 strani, broširano

 

Revialne literarne antologije nadaljuje sodobna kitajska poezija, kjer se predstavljajo pesniki tretje generacije Cai Tianxin, Hu Xudong, Huang Canran, Mo Fei, Sang Ke, Shu Cai, Wang Jia Xin, Zeng Danyi ter Zhu Zhu. Šestemu slovenskemu natečaju za najboljši haiku sledijo haikuji in renge Lee-a Gurge, Martina Bernerja, Slavice Šavli, Dimitra Anakieva, Edina Saračevića, Casimira de Brita in Ban'ya Nacuišija. V literarnem delu omenimo nove pesmi Milana Vincetiča, narečne pesmi Janeza Ramoveša, ki se skupaj s sestro predstavlja v intervjuju, prozo Tomaža Pavčnika, Lenarta Zajca, ali dramsko delo Lovra Kastelica.

O prevajalski delavnici Vilenice 2003 piše Peter Semolič, ki skupaj z Ano Jelnikar doda nekaj prevodov. V litararnih esejih Iztok Osojnik piše o Vladimirju Memonu, objavljen pa je tudi Semoličev prispevek o slovenski poeziji: Tisti, ki pijejo čaj. Globalizacija in identiteta vsebuje tri razprave: Shashi Tharoorja, indijskega pisatelja in namestnika Generalnega sekretarja OZN, pesnika Iztoka Osojnika, ter Žarka Paića, hrvaškega filozofa in urednika; o Heideggerju sta pisala Zaine Ridling in Tomaž Bešter. Sledi literarno in filmsko kritiški blok, ki ga v rubriki Art kino zaključi prispevek Jane Putrle Srdić o filmu režiserja Laurenta Canteta Izkoristek časa (L'Emploi du temps).

 

 

Apokalipsa 2004 / 78-79-80

literarno humanistična periodika, april-maj-junij

14,6 x 20,6 cm, 536 strani, broširano

 

Revija je samostojno nadaljevanje prispevkov s področja problematike družbenih spolov, ki smo jo začeli s številko 72 v prejšnjem letniku revije. Tako tej temi in feminizmu namenjamo redni prostor. V uvodniku gender urednica Stanislava Ch. Repar poudari, da je razvijanje spolske občutljivosti oziroma občutljivosti za družbeni spol, pridobivanje feminističnega pogleda pri stvareh, kjer doslej tega sploh ne bi pričakovali, proces, ki ga je treba dopolnjevati  z vedno novimi pobudami, preusmeritvami pozornosti, argumenti in – tudi paradoksalnimi – konteksti, da ne bi delo, miselnost, intenca, morda le prvo zanimanje na tem področju zakrneli in oveneli. Po uvodniku sledijo anketna vprašanja, katerih odgovore lahko sledimo skozi vso revijo. Anketa tokrat zastavlja štiri vprašanja o osebni opredelitvi do feminizma, ki je obenem politična, o nezavednem znanju in vednosti, o preživetvenih strategijah in ambivalencah glede enovitosti. Na anketo odgovarjajo znane pisatelji/ce, feministi/ke in predavatelji/ce z univerz (Andrej Lutman, Mirek Vodrážka, Kateřina Lišková, Etela Farkašová, Biljana Kašić, Jana Cviková, Sylvia Porubänová). Skoraj sleherni od njih je prispeval/a tudi študijo, esej ali prozo, posebej omenimo Vodrážkov Esej o političnem haremizmu. Poezijo so dodale Lila Rok, Nada Pinterić, Kristina Hočevar, Tatjana Soldo, Maja Vidmar, sledi blok sodobnih irskih pesnic, ki ga je pripravila Mia Dintinjana: Eavan Boland, Paule Meehan, Rite Ann Higgins, Nuale Ní Dhomnaill, Medbh McGuckian, Mary O'Malley, Eileán Ní Chuilleanáin in Eithne Strong. Predstavljena je tudi kanadska pesnica Natalie Stephens. Objavljen je še odlomek iz romana kanadske pisateljice Joan Barfoot, pa proza Margaret Atwood in Ive Jevtić. Zelo vznemirljiva je proza Suzane Tratnik, in duhovita povedka češke pisateljice Magdaléne Platzove. Skozi številko nas spremljajo številne sociološke, filozofske in literarne študije feminizma in postfeministične kritike družbenih razmerij in odnosov med spoli nasploh. Večji blok besedil obdela »ženski« misticizem in demitizacijo njegove zgodovine v luči feminizma. Alja Adam je prispevala študijo o Amazonskem kompleksu, Iva Jevtić o telesnosti v srednjeveški literaturi, sledi še nekaj prevodnih in izvirnih študij o ženski seksualnosti, religioznem feminizmu itd. Objavljene so tudi fotografije, na temo Zasebna ženska (razstava, november 2003, Bratislava), Jane Hojstričkove, Erike Trnkove, Dominike Ličková-Horákove, Lucie Nimicove, Slivie Saparove in Jane Ilkove.

 

 

Apokalipsa   2004 / 81

literarno humanistična periodika, julij

14,6 x 20,6 cm, 272 strani, broširano, ISSN 1318 3680

 

Poletna številka je ob stoletnici rojstva posvečena Kosovelu in Evropi na prav poseben način. V osrčju številke, ki jo obdajajo premišljevanja tujih ustvarjalcev o tem velikem slovenskem in evropskem pesniku najdemo trideset odzivov na Apokalipsin natečaj EU internet midnight od aforizmov, fragmentov, haikujev, poezije in proze, do dnevniških in drugih premišljevanj. Zapisana so bila doživetja med 30. aprilom in 1. majem, torej s pridihom žive zgodovine v času pristopa desetih novih članic k Evropski zvezi. Strastni raziskovalec poezije Srečka Kosovela, doma iz Salzburga, Ludwig Hartinger in pesnica Barbara Korun sta uredila časopisne izrezke iz pesnikove zapuščine za lepljenko, ki je vložena v revijo, njen fragment pa objavljen na naslovnici. Celovite oblikovalske rešitve je pripravil Boris Baćić. O pripravljenosti za dialog v slovenski kulturni srenji govori v uvodniku Primož Repar, poezijo objavljata Josip Osti in Simon Javornik, prozo Brigita Strnad, haiku Jurij Rustja, o prevajalski delavnici na Mednarodnem pisateljskem srečanju Vilenica 2003 pa znova spregovori Barbara Pogačnik. V prevodu se predstavljata baskovski pesnik Karmen Uribe in katalonski pesnik Victor Sunyol. Sledijo številne kritke, o francoski režiserki Claire Denis pa piše Jana Putrle Srdić. Kosovelova lepljenka je izšla tudi kot sestavljenka šestnajstih razglednic.

 

Apokalipsa 2004 / 82

literarno humanistična periodika, avgust

14,6 x 20,6 cm, 176 strani, broširano, ISSN 1318 3680

 

Literarno-umetniški dvomesečnik Studium je vstopil v poljski kulturni prostor v prvi polovici devetdesetih let. Od leta 1998 izhaja v okviru založbe Zielona Sowa (Zelena sova) in sodi danes med najpomembnejše glasnike mlade literature na Poljskem. Kljub temu je za slovenske bralce velika neznanka. Z izborom poljske literature, ki obeta pravo malo antologijo vrhunskih avtorjev, smo dobili priložnost spoznati ne le živi utrip poljske literature, ampak tudi širšega intelektualnega in duhovnega snovanja. Studium tesno sodeluje z Univerzo v Krakovu, s čimer revija še bolj pridobiva na relevantnosti in tehtnosti, obenem pa ne zapada akademski sivini. Gre za prvo tako celovito sodelovanje med poljsko in slovensko literarno revijo. Studium v Apokalipsi, novi zvezek Revije v reviji, ki mu bo sledila »poljska« Apokalipsa v Studiumu, ponuja poezijo trinajstih poljskih pesnikov in pesnic in prozo devetih avtorjev. V esejističnem bloku pesnik in literarni kritik Jakub Winiarski piše o obredih okrutnosti in nepotešenosti, profesor z Inštituta za polonistiko M. P. Markowski pa o Proustovih Iskanjih. Revijo zaključuje pogovor s pesnikom, pisateljem in filmskim kritikom Wojciechom Kuczokom.

 

 

Apokalipsa 2004 / 83

literarno humanistična periodika, september

14,6 x 20,6 cm, 176 strani, broširano, ISSN 1318 3680

 

Revija Literatur und Kritik je bila ustanovljena leta 1964 na Dunaju in izhaja v Salzburgu, letos že v 40. letniku. Od leta 1991 je glavni urednik Karl Markus Gauss. Revijo izdaja založba Otto Mǘller Verlag, kar ji daje prav poseben pečat. Revija nudi pregled tega, kaj je danes avstrijska literatura. Prestižni dnevnik Die Welt je označil Literatur und Kritik za ”najboljšo literarno revijo v nemško govorečem prostoru”. Igra torej osrednjo vlogo v sodobni avstrijski literaturi in literarni refleksiji. Povezovalni urednik med obema revijama je Ludwig Hartinger, prevajalec in urednik številnih antologij slovenske poezije v nemškem jeziku, poznavalec književnosti in človek več domovin, ki je bralcem Apokalipse ponudil pričujoči izbor. Uvodniku glavnega urednika Literatur und Kritik sledi pesniški blok z Robertom Schindlom, Herto Müller, Hansom Eichornom, Evelin Schlag, Marie Thérèrese Kerschbaumer, Raoulom Schrottom in Franzoblom. Prozo objavljajo Margit Schreiner, Max Blaeulich, Vladimir Vertlib, Anna Mitgutsch, Martin Amanshauser, Bettina Galvagni, Wolfgang Hermann, Eugenie Kain, Wilfried Steiner, Johannes Gelich, Wolfgang Wenger in Paul Parin. Z Ilse Aichinger se je pogovarjal Cornelius Hell. Eseje so prispevali C. W. Aigner, Daniela Strigl, Michael Scharang, Leo Federmair, Franz Wurm, Karl-Markus Gauss in Michael Guttenbrunner, kritiko romana Petra Handkeja Izguba podobe pa Leo Federmair.