Predsednikov nagovor

Gradimo mostove je uradni naslov naše konference in prepričan sem, da povsem odraža resnično stanje. Danes sem tu, v prelepi domovini starih staršev, med vami, ki prihajate od blizu in daleč in vsi smo na en ali drug način povezani s to malo, vendar mogočno, samostojno Slovenijo. Pot do samostojnosti je bila dolga in težka. Slovenija si jo je prislužila s številnimi žrtvami svojih čudovitih prebivalcev.

Za nas, ki prihajamo iz Amerike in drugih delov sveta, je bila matična domovina tista, ki je dajala ljudi, ki so v novi domovini postajali znanilci novega in naseljenci, rudarji in poljedelci, trgovci in politiki. Ljudje, ki so skusili trdo življenje in so bili sposobni premagovati ovire. Preživetje vseh otrok, tistih, ki so ostali doma in tistih, ki so se podali na dolgo pot 'desetega brata', je najvišja nagrada.

Zato se danes tu lahko zahvalimo za svoje mesto v zgodovini. Prišli smo iskat svoje korenine, pogovarjali se bomo o prednikih, dediščini, zgodovini in sklepali prijateljstva. Želimo uporabiti zgodovinske zapiske o naših prednikih, ob tem pa se ponovno spoznavati s potomci skupnih prednikov. S tem bomo obujali vezi, ki so se v desetletjih izgubile, saj so bili naši predniki preveč zaposleni s skrbjo za preživetje, da bi te vezi vzdrževali in na nas prenašali svoje spomine in zgodovino.

Iz nove domovine smo prišli v domovino svojih prednikov. Zgodovina se z našimi stiki začenja plesti na novo. Pri tem nam bodo pomagali zgodovinarji in drugi strokovnjaki na tej konferenci.

Da ne bo pomote. Rodoslovje je zgodovina družine. To je tisto, kar vse nas tukaj zanima, mlajše in starejše, začetnike in izkušene raziskovalce. Nekakšno prijetno dolžnost čutimo do tega, da podpiramo ljubiteljske raziskovalce. Obenem pa z našim delom nastaja korist tudi za znanost.

Rodoslovci pri svojem delu uživamo. Vznemirljivi so nam stiki s preteklostjo in zgodovino. Pri tem moramo paziti, da se držimo prave poti, da ne bi zavedli bodočih generacij. Zato poznamo priporočila za delo, postopke, ki so jih oblikovale izkušnje, znamo slediti strokovnjakom različnih področij, dokumentirati svoja odkritja in s tem jamčiti za rezultate svojega dela.

Danes začenjamo tridnevno strokovno delo. Z različnih koncev smo se zbrali, z različnimi kulturami, religijo; vse nas povezuje Slovenija. Mostove gradimo v tem mestu mostov, utrjujemo jih in ponosno uporabljamo. Obenem imamo priložnost govoriti in poslušati, ob tem pa obiskovati arhive, kjer odkrivamo dogodke preteklih generacij.

Vi, ki živite tukaj in v bližnji okolici, bi se morali tudi ozreti po svoji domovini in ponovno pogledati tisto, kar opazimo mi, ki smo tu prvič. Včasih nam ostane pogled zamegljen in ne opazimo čudovite dežele, ki nas obkroža. Vsi vi, ki ste prišli od daleč, obiščite kraje svojih prednikov, cerkve in pokopališča, srečujte in pogovarjajte se z domačini.

V njih boste zagledali sebe.

 

O Slovenian Genealogy Society

Društvo je leta 1986 ustanovil Albert Peterlin. Zasleduje naslednje cilje:

Združevanje posameznike slovenskega porekla z namenom, da si izmenjujejo rodoslovne podatke in izkušnje

Odpiranje možnosti in načinov za raziskovalno delo in izmenjavo informacij

Zbiranje informacij in gradiva in posredovanje vsem članom

Društvo je bilo prvo, ki je na splet postavilo informacije, ki so jih prispevali člani ali nečlani. Prevedli smo zvezke revije Novi svet in drugo literaturo, napravili smo spiske literature in jo ponudili na ogled na splet. Društvo je povezano s FEEFHS (Združenje rodoslovnih društev Vzhodne Evrope). Na njihovem strežniku je naložena večina naših datotek. Zanje skrbi John Movius.

Smo neprofitno izobraževalno društvo, ki zbira in posreduje informacije o slovenskih družinskih raziskavah. S tem raziskovalcem pomagamo pri njihovem delu, kar je naš temeljni cilj.