Rok Stergar, rojen 1973 v Ljubljani. Diplomiral iz zgodovine na FF v Lj. Od 1998 asistent za slovensko zgodovino 19. stoletja na Odd. za zgodovino na FF.