Kate (Mary Catherine) Pruente, rojena 1937 v Kansas City, Missouri. Srednja izobrazba in diploma iz nemškega jezika na nižji stopnji. Knjigovodkinja in profesorica nemškega jezika. Prevajalka starih rokopisnih dokumentov iz nemščine. Ustanovna članica in blagajničarka Zgodovinskega in rodoslovnega združenja Kočevarjev in članica rodoslovnih društev. Poučuje rodoslovje.