Erik Krisch, rojen 1931 v Ljubljani. Diplomiral iz kemijske tehnologije na Univerzi v Ljubljani. Do upokojitve v letu 1991 zaposlen v industriji in zunanji trgovini. Predsednik Slovenskega kočevarskega društva Peter Kosler.