Matevž Košir je bil rojen leta 1964 v Kranju. Po končani Gimnaziji se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer A - zgodovina, smer B sociologija kulture ter leta 1990 diplomiral. Za diplomsko nalogo o čarovniških procesih na Slovenskem je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Istega leta se je zaposlil v Arhivu Republike Slovenije, kjer od leta 1993 opravlja naloge v arhivskem centru za strokovni razvoj. Leta 1996 je uspešno zagovarjal magistrsko delo, leta 2000 pa je doktoriral s temo »Stanovska uprava v obdobju vzpona protestantizma in zmage protireformacije in absolutizma (1560-1660) na Kranjskem«.