Janez Keber, rojen 1943 v Budni vasi pri Šentjanžu na Dolenjskem. Maturiral je leta 1962 na Gimnaziji v Novem mestu, diplomiral leta 1967 iz slovenščine in ruščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1970 dela kot raziskovalec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Njegovo glavno delovno področje je slovaropisje, razen tega pa je specialist za frazeologijo, leksikologijo in imenoslovje, kar je razvidno iz njegovih knjig in drugih objav.Od leta 1995 je glavni urednik Jezikoslovnih zapiskov, glasila Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.