Stanislav Južnič, rojen 1955 v San Franciscu. Diplomiral je iz fizike leta 1980, magistriral leta 1984 in doktoriral leta 1999. Objavil je blizu sto znanstvenih del, med njimi številna posvečena rodoslovnim raziskavam v Kostelu in na Kočevskem. V zadnjem letu je kot gostujoči znanstvenik raziskoval na Univerzi Saint Louis, MO.