Andrej Hozjan, rojen 1964 v Mariboru. Leta 1988 Diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 1891 magistriral in leta 1995 doktoriral. Profesor zgodovine in sociologije na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Pred tem vodil Škofijski arhiv v Mariboru.