Lilijana Žnidaršič Golec, rojena 1963 v Ljubljani. Diplomirala iz zgodovine in angleškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1987, doktorirala na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2000. Višja svetovalka - arhivistka v Arhivu Republike Slovenije.