Mitja Ferenc, 1985 diplomiral in 1986 doktoriral na FF v Ljubljani, oddelek za zgodovino. Avtor številnih publikacij in razstav. Leta 1994 prejel Steletovo nagrado. Od 2001 profesor na FF, oddelek za zgodovino.