Dr. Mitja Ferenc graduated in 1985 from the History Department of the Ljubljana Faculty of Arts. In the same year, he was employed by the Institute for the Protection of Natural and Cultural Heritage of the Republic of Slovenia, the present-day Cultural Heritage Administration of the Republic of Slovenia, where he held the position of advisor to the Director for the Protection of Historical Heritage. In 1986, he expanded his degree thesis on the Jelendol Partisan Hospital, which was connected with the Kočevje region and published it. In 1992 he wrote a guide entitled Baza 20 in bolnišnici Jelendol in Zgornji Hrastnik (Base No.20 and the Jelendol and Zgornji Hrastnik Hospitals). In 1993, as a result of several years of field research, topographic work and collecting of documents, he prepared a large exhibition entitled Kočevska. Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev / Gottschee. Verlorene Kulturerbe der Gottscheer Deutschen (The Kočevje Region - The Lost Cultural Heritage of the Kočevje Germans), that was accompanied by a book of the same title, which was also published in 2001 in USA. In a slightly adapted form it has been a permanent display of the Kočevje Regional Museum since 1995. For the topography and the exhibition, Dr Ferenc received the 1994 Stele Award for the most significant contribution to the preservation and promotion of cultural heritage in Slovenia over the preceding few years. In 1993, with Gojko Zupan MA and Dr France Dolinar, he co-authored a book entitled Kočevske cerkve nekoč in danes / Gottscheen Kirchen einst und heute (Kočevje Churches in the Past and Present). In 1998 he made a significant contribution to a volume entitled Nemci na Slovenskem 1941-1955 (Germans in Slovenia 1941-1955), with a treatise on the German population as recorded in censuses carried out after the Second World War (Nemci v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni). He has published some thirtyfive studies and articles and wrote his PhD dissertation about the German-speaking Kočevje region after the departure of the Kočevje Germans, 1942-1956. Since October 2001 he is working at the History Department of the Ljubljana Faculty of Arts as an assistant professor. He gives lectures from the history of southeastern Europe in the 20th century.

 

 

 

Dr. Mitja Ferenc

Diplomiral je l. 1985 na oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Istega leta se je zaposlil na Zavodu Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, danes Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, kjer je opravljal naloge svetovalca direktorja za varstvo zgodovinske dediščine. Že njegovo diplomsko delo Partizanska bolnišnica Jelendol je bilo povezano s Kočevsko. V razširjeni obliki je bila l. 1986 tudi objavljena kot samostojna publikacija. Leta 1992 je napisal vodnik Baza 20 in bolnišnici Jelendol in Zgornji Hrastnik. Kot rezultat večletnega terenskega topografskega dela in zbiranja dokumentacije je l. 1993 pripravil obširno razstavo Kočevska. Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev / Gottschee. Verlorene Kulturerbe der Gottscheer Deutschen z istoimensko spremljajočo knjigo, ki je l. 2001 v angleškem prevodu izšla tudi v ZDA. Od l. 1995 je v nekoliko spremenjeni obliki predstavljena kot stalna postavitev v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Za topografijo in razstavo je Ferenc prejel tudi Steletovo priznanje za l. 1994, kot najvišji prispevek konservatorske stroke na področju promocije kulturne dediščine v Sloveniji v preteklih letih. Leta 1993 je skupaj z mag. Gojkom Zupanom in dr. Francetom Dolinarjem napisal knjigo Kočevske cerkve nekoč in danes / Gottscheen Kirchen einst und heute. Pomemben je tudi njegov prispevek iz l. 1998 v zborniku Nemci na Slovenskem 1941 - 1955, z razpravo: Nemci v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni. Objavil je okoli 35 razprav in člankov. Doktoriral je iz teme Nemško jezikovno območje na Kočevskem po odselitvi kočevskih Nemcev / 1942 - 1956. Od l. 2001 je zaposlen na Univerzi v Ljubljani, na Filozofski fakulteti, kot docent za sodobno zgodovino, kjer predava zgodovino jugovzhodne Evrope v 20. stoletju.