Marjan Drnovšek, rojen 1948, zgodovinar in doktor znanosti (Univerza v Ljubljani, 1993), znanstveni svetnik na Institutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU. Tema njegovega dela: migracijski procesi v 19. in 20. stoletju. Je tudi urednik znanstvene revije Dve domovini / Two Homelands.