Sonja Anžič, rojena 1963 v Ljubljani. Leta 1986 diplomirala iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2001 magistrirala. Zaposlena v Zgodovinskem arhivu Ljubljana kot arhivska svetovalka.