NARAVOSLOVNA IN RUDARSKA UČNA POT

Da bi v čim večji meri interdisciplinarno zajeli značilnosti kraja, ki bi bile povezane z našimi dejavnostmi, smo naredili učno pot. Poimenovali smo jo Naravoslovna in rudarska učna pot.

Dolga je osem kilometrov, z višinsko razliko 600 m, na njej je 15 opazovalnih točk, na katerih so postavljene ustrezne table in smerokazi. Pot služi kot naravni in zgodovinski “laboratorij”, v katerem mladi raziskujejo in tako na podlagi svojih izkušenj odkrivajo zakonitosti narave in ostankov preteklosti, koristili pa jo bodo seveda lahko tudi občani in turisti. Pot si z udeleženci programov tudi vedno ogledamo, vendar zaradi njene dolžine po posameznih delih.


1. Značilne kamenine na pobočjih med Golico in Stolom

2. Jezero Javorniški Rovt

3. Sistem zajetij potoka Javornik

A. Rudišče manganove rude

4. Varovalni gozd, gozdna meja in ekstremna rastišča

B. Flora in favna na visokogorskem pašniku Seče

5. Panorama področja in Julijcev

6. Rudnik železove rude pri Konjskih pečeh

7. Gozd

8. Rudišče Lepene - praženje rude in oglarjenje

9. Okamenelo življenje v Lepenah

10. Zapuščnina Karla Zoisa na Pristavi - botanični vrt

11. Življenje v mlaki

12. Hidrocentrala Javorniški Rovt

ucna_pot1.jpg (30358 bytes)

logo ucna pot.jpg (7877 bytes)