Predstavitev župnije Bertoki

Ko hitimo iz notranjosti Slovenije proti našemu morju, opazimo kake 3 km pred Koprom na levi strani zvonik, zgrajen v beneškem stilu. Zvonik pripada župnijski cerkvi, ki je skupni dom kristjanov, ki spadajo v župnijo BERTOKI. Staro ime župnije je Rižan (Italijansko:Risano, latinsko: Risanum). Pozneje so dodali še ime Lazaret, ker je bila ob župnijski cerkvi nekdaj bolnišnica za kužne bolezni. Tako se je župnija imenovala Lazaret-Rižan, ali samo Lazaret. Leta 1983 je bilo določeno, naj se uporablja za župnijo ime Bertoki po največjem naselju v župniji. Razen Bertokov spadajo v župnijo naselja: Prade, Pobegi, Čežarji, Bonini, del Škocjana (Šantoma in Pomjan) in del Ankarana. Župnija šteje okrog 4000 prebivalcev in od tega je okrog 90% krščenih. Župnija je v nekem smislu predmestna, saj je njeno pravo središče Koper. V obsegu župnije je v celoti ali deloma pet krajevnih skupnosti. V preteklosti je bila župnija po obsegu še večja in je obdajala mesto Koper od Debelega rtiča do hriba Markovec. Župnija je bila ustanovljena leta 1635 in od tedaj se hranijo tudi matične knjige. Sama župnijska cerkev je gotovo starejša, saj je imel tukaj svoja posestva viteški red templarjev in je v Valdoltri, ki je spadala v obseg župnije bil starodavni benediktinski samostan, ki je bil ustanovljen leta 1072. Župnijska cerkev je razmeroma majhna in že v preteklosti so nekateri župljani radi hodili k maši v sosednje župnije (v Koper, Dekane in k Sv.Antonu).Cerkev je posvečena Mariji Vnebovzeti. Zvonik ob cerkvi je bil zgrajen šele leta 1934. Leta 1991 je bil ob cerkvi dograjen nov župnijski dom. Cerkev nima posebnih umetniških del.
Omembe vredna je slika na stranskem oltarju, ki predstavlja križanje in je delo umetnika beneške šole iz leta 1600. Pred nekaj leti je cerkev dobila novo kritino.
Preteklo leto je bil v cerkvi zgrajen nov kor. Orglarska delavnica A.Škrabl iz Rogaške Slatine je tedaj temeljito restavrirala orgle, ki so bile izdelane v Bresci leta 1886. Sedaj načrtujemo preureditev dotrajane mežnarije ob cerkvi. Župnija nima podružnic. Nekdaj je bilo v župniji več privatnih kapel. Do sedaj se je ohranila cerkvica na Pradah, ki je bila v sklopu posestva družine Gravisi. Sedanji lastnik je ne vzdržuje in tudi ne pusti, da bi služila svojemu namenu. Versko stanje v župniji je podobno ostalim župnijam v Slovenski Istri, posebno tistim, v katerih se je veliko število prebivalcev zamenjalo z odselitvami in priselitvami. Do zadnje vojne je bilo v župniji okrog 25% vernikov italijanske narodnosti, sedaj je le nekaj družin.
Pri verouku v župniji Bertoki in v župniji Sv. Anton, ki je v soupravi, pomaga katehist Robin in še dve katehistinji (Marija in Damjana). Pri mladinskih srečanjih in pri nedeljskem bogoslužju pomaga tudi duhovnik, ki dela pri "Ognjišču". Za lepoto bogoslužja skrbita dva zbora. Starejši pevci se zbirajo pod vodstvom organistke Ivanke, mlajši pa se zbirajo okrog organistke Mirjam. Vsak petek prosi za božji blagoslov molitvena skupina "PRENOVE V DUHU". V župniji se stalno nekaj dogaja. Otroci in mladi se zbirajo k veroučnim srečanjem, nedelje in prazniki vse povezujejo.Posebno živahno je ob božičnih (žive jaslice) in velikonočnih praznikov, v času prvih obhajil in priprave na birmo. V poletnih mesecih gremo na župnijski "vikend" v Podkraj. Tam postavimo šotore in je prima!

Župnijo vodi od leta 1967 župnik Jože Ličen.

Strani pripravil in uredil Herman Kocjančič, tekst pripravil g. Jože Ličen.
Zadnja sprememba 31.5.1997.