• domov •

 V TKIVO OGNJA


 1987.
je po enajstih letih iskateljskega snovanja izšla knjiga, v kateri  je,  izhajajoč iz konkretne dánosti knjige kot objekta, postavil v medsebojni odnos poezijo, prozo, elemente esejistike in risbe.

V TKIVO OGNJA, Založba Obzorja, zbirka Znamenja, l. 1987
IZSEKI IZ KNJIGE