PAPIR -  zgodovina
   
  Glinaste ploščice 
   

   

   
  papirus 
   
   
   
   
   

   
  pergament 

   
   
         bambus 
   
   
   
   
   

   
  kitajski izdelovalci 
   

   
   

   
   

   
   
   

   
  holandec za mletje 
   

  15 m 

  2t / 24h 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodovinski pregled tehnologije surovin in proizvodnje

Pred iznajdbo papirja so različne kulture sveta uporabljale raznovrstne  materiale za posredovanje pisnih informacij. Vlogo prenašalca iz časa v čas so prevzemali kamen, glina, les, kovina, papirus, pergament, blago, lubje, »papir« iz stržena riževih stebel. 

Zanimivo o zapisih na glino! 

Papirus 


Papirus  je igral pomembno vlogo v zgodovini. 
Čas: Vključujemo ga lahko v obdobje 3500 pred n. št. do leta 1000 po našem štetju. 
Tehnolog: neznan. 
Kraj: Egipt 
Osnovna surovina: trstika papyrus (Cyperus papyrus). 
Izdelava: trakove narežejo iz stržena, preložijo jih pravokotno, z ozirom  na smer rasti vlaken. Preložene plasti tolčejo s tolkači, da, zvečajo iztok soka. 
Lepilo in polnilo: sok iz plasti stržena 
Glajenje površine: s kamnitimi likali 

Pergament 

Čas: od 263 pr. n. št.  do 15 stoletja n. š. 
Kraj: Pergamon (mesto v Mali Aziji) od koder se je razširil ob  Sredozemlju, preko Italije v ostale pokrajine Evrope. 
Osnovne surovine: ovčje, kozje, telečje in druge kože. 
Izdelava: namakanje kož v pepelikinem lugu ali v apnenem mleku. Kože napete na okvir, očistijo vlaken, maščobnega tkiva, jih ostrgajo, suše in gladijo. 
 
Zanimivo o kožah! 

Papir iz rastlinskih vlaken 

Čas: 180 let pr. n. št. 
Tehnolog: neznan. 
Kraj: Kitajska, dinastija Han 
Osnovna surovina: rastlinska vlakna: trstika, bambus, slama žitaric 
Izdelava: podobna izdelavi papirusa. 

 Zanimivo o bambusu! 

Papir iz ostankov svilenih krp 

Čas: 105 let  n. š. 
Tehnolog: Cau Lin 
Osnovne surovine: ostanki svilenega snutka, ter razcefrani, obrezani ostanki svile, ki je pisalna osnova za pisanje s čopičem ter tušem. 
Izdelava: namakanje vlaken omogoča boljšo cefranje in s tem manjša delce. Na bambusovih sitih zbirajo vlaknino, s stresanjem sita pospešijo odtekanje vode ter plastenje vlaken na situ. Rezultat takšnega tehnološkega postopka je bil papir, po izdelavi in po izgledu podoben današnjemu. 
 
 Zanimivo o svili! 
 

Papir 

Kitajski izdelovalci so 500 let dobro varovali skrivnost izdelave papirja. 

Leta 610 je informacija prvič prišla v Korejo in nato na Japonsko
Surovinska baza se je razširila. Nadomestijo jih z ličjem murvinih dreves, 
s konopljinimi vlakni, z riževo slamo. Poenostavil se je postopek izdelave. 

Okoli 751 leta so prinesli postopek izdelave v arabske dežele. Papirnice v 
Samarkandu so tehnologijo izboljšale. Vlaknom dodajajo polnila in lepila. 
(v glavnem škrobova). Bambusova sita zamenjajo z drobnimi kovinskimi siti. 

Ko zavzamejo Arabci del Španije, se način izdelave papirja prenese tudi na 
evropska tla. 

Leta 1144 v papirnici v Xatini prvič meljejo na stopah tkaninsko kašo. 
Mehanizirani postopek pomeni skrajšanje celotnega postopka. 

1267 papirnica v Fabrijanu / Italija / 
1338 papirnica La Pielle / Francija / 
1388 papirnica Gleissmuler / Nemčija / 
1585 Dartford / Anglija / 
1665 takratna Rusija 

1671 prvi mlin za mletje osnovne mase, imenovan holandec / Holandija / 

1774 beljenje barvnih krp s klorom (nemški kemik Scheler); s tem se znatno razširi surovinska baza. 

1799 prvi papirni stroj – izumitelj Louis Robert (Francija) – ročni pogon – dolžina traku 15 m. Sušenje in rezanje je potekalo izven stroja. 

1850 mehanski pogon stroja – močnejši natok mase – zvečana hitrost – 2000 kg papirja v 24 urah – širina traku 1.5 m /Anglija/ 

1844 leta pričnejo z uporabo nove surovine – lesovine, kar pomeni znatno razširjanje surovinske baze (izumitelj F.G. Keller). Šele leto 

1874 nemški kemik Mitscherlich po kemičnem postopku izloči čisto celulozo iz rastlinskih vlaken. 20. stoletje
avtomatizirano merjenje in mešanje surovin, avtomatska izdelava: 
širina traku  8 m, 64 tekočih kilometrov traku na uro… 
 

Razvoj na slovenskem ozemlju: 

Pri nas je poraba in potreba po papirju narasla v dobi reformacije, v drugi polovici16. stoletja. Iz Italije pripeljane količine papirja niso več zadostovale, zato je nastala prva domača delavnica papirja. 
 
Leta 1579 jo je na Fužinah ob Ljubljanici postavil Janž Kisl, ki je bil ugleden zaščitnik protestantske književnosti.V omenjeni delavnici je mojster Pankrac izdelal prvi list papirja pri nas 

1579       mlin za mletje papirne mas: Fužine pri Ljubljani. Njihov vodni znak. 
konec 17. stol. mlin za mletje papirne snovi v bližini Vipave 
1716        mlin za mletje papirne snovi  - Žuženberg  
1750       Sv. Duh pri Škofji Loki,  Škofja Riža pri Radečah /Zidani most/ 
1767       Ajdovščina 
1799       francoz LOUIS Robert patentira iznajdbo parnega stroja
1832       Lobnica pri Rušah 
1832       Goričane 
1843       papirnica na desnem bregu Ljubljanice – 24.junija prvi papir v vevški papirnici 
1851       papirnica na levem bregu Ljubljanice – Vevče pri Ljubljani 
1861       Medvode 
1869       industrijski koncern (Terpinc, Zeschko) – Goričane, Medvode, Vevče 
1871       gradnja tovarne papirja Sladki Vrh (Feuerloscher) 
 

  Izmed tovarn papirja, ki so bile zgrajene konec 19. st., velja omeniti še tovarno papirja v Tržiču (l. 1881) 
  Izmed tovarn, postavljenih po I. svet. v. pa naj omenimo tovarno papirja v Količevem iz leta 1920. 


 Pri zgodovinskem sprehodu skozi izdelavo papirja se gotovo vprašamo, kakšne so surovine za izdelavo papirja danes.

Na to vprašanje najdete odgovor na naslednji strani.  


  NAZAJ                                   .                               NAPREJ