KUD KreArt

Loka pri Zidanem Mostu

Začetek

Stanje duha: V deželi Kranjski je vprašanje o vlogi, smislu in orientaciji umetniške in sorodne inteligence predpogoj razumevanja in vrednotenja umetniške produkcije in reprodukcije.
Obdobje izgubljenega kompasa in samozadostnosti je zaznamovalo nemir po spremembi ustvarjalnih ciljev in potreb. Nacionalni prostor vse bolj izgublja svojo težko pridobljeno ter skrbno varovano entiteto. Inverznost v delovanju slovenske ustvarjalnosti se izrazito, skoraj dekadentno- bolestno izraža v egocentričnih manevrih z nacionalnimi institucijami in obvladovanju medijev. To je stanje duha, ki mu je blizu posedovanje in ohranjanje preživetega elitizma brez avantgardne ostrine. Redukcija kreative in poustvarjalnosti na samozadosnost, je dober razlog, da se postopoma uveljavijo tisti kriteriji, ki delajo iz ustvarjalne prakse umetnost, kot prepotrebna v izmeri in dometu nacionalne nadgradnje.


de Gleria Blaž

Copyright KUD KreArt 1998-2007