Vse o Raziskovalni dejavnosti Gimnazije Kranj                                            DOMOV
 
Naše dosedanje raziskovalne naloge


Zgodovina

Kos, D., 2017. Meksikajnarji. Gimnazija Kranj, 30 str. PDF
Bojić, N., 2011. Afrika skozi oči slovenskih književnikov. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 48 str. PDF
Bohinc, S., Božič, M., Purič, S., 2012. Industrializacija Kranja in njene posledice. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 74 str. PDF
Žepič, V., Legat, K., Zadravec, L.J., 2014. Maršal Radetzky in Tržič. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 40 str. PDF
Velkavrh, V., Grašič, Ž., Jenko, N., 2015. Položaj žensk na slovenskem v prvi svetovni vojni. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 25 str. PDF
Bajraktarević A., Kovač, Ž., 2011. Rodbina Zois. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 45 str. PDF
Šenk, S., Kern, A., Orehar, A., 2012. Zmajski kozmogonski mit na slovenskem. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 54 str. PDF

Biologija

Rauter, Z., 2017. Raziskovanje vpliva awrobnega in anaerobnega plavanja na srčni utrip. Gimnazija Kranj, 26 str. PDF
Kurent, K., Porenta, M., 2017. Učenje stegovanja jezička kranjskih čebel iz prezimovalne gruče. Gimnazija Kranj, 31 str. PDF
Horvat, J., Fortuna, K., 2017. Vpliv izvlečka mareličnih koščic na rast in razvoj gliv kvasovk. Gimnazija Kranj, 35. PDF
Korenjak, J., Miklavčič, K., 2017. Antibiotične značilnosti čilija. Gimnazija Kranj, 27 str. PDF
Žun, G., 2014. Razvoj metode za analizo L-aminokislinsko-oksidazne aktivnosti. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 76 str. PDF
Blažič, B., 2011. Redke vrste ptic na območju Dovžanove soteske in Bornovih gozdov. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 45 str. PDF
Hrobat, M., 2015. Fitoremediacijska zmogljivost ekstrakcije talnega svinca. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 46 str. PDF

Geografija z geologijo

Žepič, V., Udir, S., Oblak, R., 2012. Potek Južnoalpske meje med Kropo in Kamnikom. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 55 str. PDF

Kemija

Grašič, Ž., 2017. Določanje proteinske vsebnosti v jajčnem beljaku različnih živali. Gimnazija Kranj, 28 str. PDF

Fizika

Drenovec, J., Ručigaj, S., 2012. Analiza digitalnega modela reliefa. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 80 str. PDF
Oblak, R., Udir, S. Žepič, V., 2013. Greenovo elastično polje v kristalih. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 56 str. PDF
Ručigaj, S., 2011. Negativni kristali kot Plateaujev problem. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 29 str. PDF
Košir, T., 2015. Kako temperaturna sprememba vpliva na uglasitev kotare. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 30 str. PDF

Sociologija

Basaj, K., Zavrl, M., 2015. Mladinske subkulture na Gimnaziji Kranj. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 52 str. PDF
Šegula, A., 2015. Salsa na slovenskem ozemlju. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 26 str. PDF

Psihologija

Mauko, L., 2017. Učinki uživanja alkohola... Gimnazija Kranj, 22 str. PDF
Irgl, B., Kovačič, N., Rajgl, T., 2017. Stres na Gimnaziji Kranj. Gimnazija Kranj, 37 str. PDF
Logar, T., Peternel A., 2011. File XY. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 20 str. PDF
Pogačnik, M., Mencigar, K., 2011. Generični mehanizem vizualnega aparata. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 20 st. PDF
Zavrl, Š., Peternel, Z., 2011. Univerzalna pravila globoke strukture. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 23 str. PDF
Možek, T., Kern, L., 2015. Problematika učenja fizike. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 28 str. PDF

Slovenski jezik in književnost

Mediževec, A., Kopač, I., Kravanja, P., 2017. Primerjalna analiza Alamuta. Gimnazija Kranj, 138 str. PDF
Ramuš, M., Debelak, M., 2017. Primerjava slovenskih živalskih frazemov... Gimnazija Kranj 18 str. PDF
Bergant, B., 2015. Multiperspektivnost v romanu Ime mi je rdeča. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 16 str. PDF

Etnologija

Meglič, A., 2017. Iniciacije na Gimnaziji Kranj. Gimnazija Kranj, 33 str. PDF
Bajt, N., Ručigaj, S., 2011. Slovenska narodna noša. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 26 str. PDF

Arhitektura in gradbeništvo

Žun, U., 2017. Plečnik v Prešernovem mestu. Gimnazija Kranj, 40 str. PDF
Žun, U., 2015. Hermanova utrdba. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 45 str. PDF
Žepič, V., Ručigaj, S., 2012. Mostovi na slovenskem - kulturna dediščina. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 61 str. PDF

Matematika

Mediževec, A., Štempihar, T., Dolinšek, A., 2015. Razmerja med ploščicami Penrose. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 33 str. PDF(c) Gimnazija Kranj