Vse o Raziskovalni dejavnosti Gimnazije Kranj                                            DOMOV

Kako izdelam raziskovalno nalogo?
Kje najdem navodila?

Natančna navodila za izdelavo raziskovalne naloge najdeš na internetni strani ZOTKS:
link do ZOTKS

Tule pa je njihov razpis (primer za leto 2012)
ZOTKS - razpis srečanja mladih raziskovalcev
   
 
Okvirna navodila za izdelavo raziskovalne naloge


Raziskovalne naloge naj bodo napisane strnjeno, pregledno in naj bodo v skladu z obliko, ki ustreza uveljavljenim standardom na posameznih znanstvenih področjih ali vedah. Odsvetujemo raziskovalne naloge, ki so daljše od 40 tipkanih strani.


Raziskovalne naloge morajo vsebovati:

naslovno stran, kjer so navedeni naslednji podatki: naslov naloge, področje, ime šole, ime in priimek avtorja/ev, mentorja/ve in morebitnega/ih somentorja/ev, letnico in kraj izdelave,
kazalo,
povzetek, v katerem naj bo podan kratek pregled ali izvleček dela in naj ne presega 3500 znakov (s presledki vred),
uvod, v katerem so predstavljene dosedanje raziskave in navedene najpomembnejše reference ter natančno opredeljen cilj naloge,
vsebinski del, ki naj bo strukturiran v skladu s standardi na posameznem raziskovalnem področju,
zaključek, v katerem naj bodo podane avtorjeve ugotovitve in možnost nadaljnjih raziskav, seznam literature in zaporedno označene reference med besedilom raziskovalne naloge.


  
Primer lično oblikovane naloge najdeš tule:


Žepič, V., Udir, S., Oblak, R., 2012. Potek Južnoalpske narivne meje med Kropo in Kamnikom. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 55.str. PDF


 


(c) Gimnazija Kranj