SMREKARJEVE  DEJAVNOSTI V MESECU...

DECEMBRU

•    področno  prvenstvo na mali prožni ponjavi, ki je bila izvedena v šolski telovadnici (Jasna Race)
•    obisk dedka Mraza za učence od 1. do 5. razreda (Lili Raičevič)
•    novoletna prireditev od 6. do 9. razreda ( Majda Veršnjak)
•    delavnice Otroškega parlamenta na temo Zabava in prosti čas ( Vera Humar, Lili Raičevič, Rebeka Velak)
•    različne delavnice in kulturne prireditve ob zaključku koledarskega leta (učitelji, razredniki)
•    uspešno delo šolske inventurne komisije
•    Nada Hobel spremlja učenko naše šole  na plavanje, prostovoljstvo
•    na radiu SLO1 je vsaj enkrat mesečno oddaja RINGA RAJA, ZAKAJČKI, kjer nastopajo naši učenci
•    nagradni natečaj Unicef-a, pri katerem so bili nagrajeni trije učenci  iz  5. a razreda in dva učenca iz 7.  a razreda (Mojca Dremelj Blažon, Irena Kerin)
•    5.  a razred je sodeloval z Unicef-om v projektu Posvoji punčko in reši otroka (Mojca Dremelj Blažon)
•    v okviru ZPM je bila organizirana brezplačna prireditev za učence 1. razredov (Lili Raičevič)
•    izvedena je bila likovno ustvarjalna delavnica (Marjana Prevodnik, Kristina Kern)


JANUARJU
FEBRUARJU

MARCU

• predavanje za starše učencev 2. razreda na temo Pomen zgodnjega družinskega branja (Vida Vreš Slapnik)
• delavnica za starše učencev 2. razreda na temo Kako se učiti (Kristina Kern)
• predstavitev raziskovalne naloge »Zopet preste« na turistični tržnici v Mercator centru v Ljubljani (Jožica Goneli)
• športno dopoldne za starše in učence, ki obiskujejo športne oddelke (Irena Kerin, Jasna Race)
• tekmovanje druge stopnje v Veseli šoli (Andreja Jež in Marjana Prevodnik)
• tekmovanje v angleški bralni znački (Boštjan Kuljuč)
• šolsko tekmovanje iz znanja fizike za bronasto Stefanovo priznanje (Kristina Likavec)
• državno tekmovanje iz znanja kemije za srebrna in zlata Preglova priznanja (Renata Filipič)
• regijsko tekmovanje iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje (Maja Premrl)
• šolsko matematično tekmovanje Kenguru (Rebeka Velak)
• državno tekmovanje iz znanja zgodovine (Silva Bajželj)
• predavanje za učence od 6. do 9. razreda na temo Varna raba interneta
• izvedba evropskega projekta Pomladni dan na temo Medkulturni dialog (vsi učitelji)
• urejanje šolske okolice (Ljubo Turk)
 

APRILU

• športno-naravoslovni tabor za učence 3. in 4. razredov
• na radiu Slovenija 1 so bile objavljene aktivnosti o projektu »Pomladni dan«
• aktivna udeležba učencev na otvoritvi knjižnice Šiška (Vida Vreš Slapnik)
• delavnice za učence 3. razredov na temo prostovoljstva (Lili Raičevič, Mojca Dremelj B.)
• kulturna prireditev za učence od 1. do 5. razreda ob zaključku bralne značke (Vida Vreš Slapnik)
• uspešno izvedena vaja umika - evakuacije za učence od 1. do 9. razreda iz šole v primeru požara (Janko Mesarič)
• prometni dan za učence 5. in 6. razredov (Nada Hobel)
• državno tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje (Kristina Likavec)
• državno tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje (Rebeka Velak)
• spletni časopis Smrekarček je osvojil 3. mesto na državnem tekmovanju spletnih strani (Mojca Dremelj B, Irena Kerin)

 

MAJU

• učenci 1. a, 4. a in 4. b razreda so obiskali Zavod za gluhe in naglušne (Kristina Kern, Mojca Šimenc, Bogdana Turk)
• 1. a razred je gostil bodoče prvošolce (Kristina Kern, Anica Kepic)
• učenci in učitelji od 1. do 9. razreda smo se udeležili Pohoda ob žici (Irena Kerin)
• zaključek projekta Evropska vas, ki je potekal na glavni tržnici v Ljubljani (Maja Premrl, Maja Mugerle, Kristina Kompan, Rebeka Velak)
• zbiralna akcija papirja za učence 1. triade
• zaključna prireditev projekta Pomladni dan (Majda Veršnjak)
• udeležba otroškega pevskega zbora na reviji pevskih zborov v Šentvidu (Judita Jereb Pohlen)
• tekmovanje iz angleščine za učence od 5. do 8. razreda
• izvedba kolesarskih izpitov za učence 5. razredov (Nada Hobel)
• testiranje za poklicno usmerjanje
• zaključek tekmovanja v zobni čistoči, zmagal je 1. a razred

 

JUNIJU