KAJ SE DOGAJA PRI NAŠIH ANGLEŠKIH URICAH?!
 

Angleške urice so namenjene zabavnemu spoznavanju tujega jezika. Interesna dejavnost je namenjena učencem prvega in drugega razreda, pri čemer učenci določenega razreda ostanejo skupaj. Ker se med svojimi sošolci počutijo bolj varne,  lažje sodelujejo in se tako učijo.

Učenje osnovnega besedišča poteka preko plesa, družabnih iger, risanja, pravljic, barvanja, lepljenja, poslušanja, opazovanja in ponavljanja. Dotikamo se sveta, ki ga otroci poznajo – šola, vozila, potrebščine, živali, vreme, deli telesa, naša občutja,...

Cilj učenja angleškega jezika v tem starostnem obdobju je pomnjenje, razumevanje in izgovorjava angleških besed in enostavnih povedi ter razumevanje navodil in povedi, ki jih izgovarja učitelj. V nadaljevalnem delu učenci pisane besede tudi prepoznavajo in jih prepisujejo, vendar temu delu ne dajemo prevelike teže.

Učenci imajo tudi svojo domačo nalogo, ki je najpogosteje lepljenje in barvanje učnih listov. Preko le-teh si lahko starši vzamejo čas, da prisluhnejo pripovedovanju svojega otroka o dejavnostih, ki se dogajajo pri angleških uricah.

 Urša Batis Savnik
PEVSKI ZBOR

Učiteljica Judita Jereb vodi na naši šoli otroški pevski zbor, ki ga imamo ob četrtkih. Pevski zbor obiskujemo učenci od 1. do 9. razreda. Tam pojemo razne pesmi (Šolsko himno, Dan ljubezni, Babica, Ptička na drevesu pela je…) in spoznavamo raznolikost glasbenih besedil na Slovenskem. Najraje pojemo narodne pesmi, saj te le redko slišimo.
Vsako leto do sedaj smo se udeležili revije pevskih zborov, kjer pokažemo svoje znanje in vedno smo dosegli lepe rezultate.
Letošnje šolsko leto smo že drugič za starše pripravili glasbeno popoldne, kjer naši učenci pokažejo svoje glasbeno znanje. 
Sama rada hodim h krožku, ker rada pojem. 

Nastja Papler, 5.a
   
RITMIČNA TELOVADBA

Interesno dejavnost ritmična telovadba sem letos izvajala za učenke 3. in 4. razredov in za učenke predmetne stopnje.Učenke so osvojile  ritmično, gibalno-plesno izražanje s trakom ob glasbi  posamezno, v dvojicah in v skupini.. Razvijale so si ritmičen posluh in občutek za prostor. Dne 5. 6. 2007 so s trakom  zaplesale v veliki telovadnici na zaključni prireditvi interesnih dejavnosti angleške urice in  ritmične telovadbe.

Galerija slik...

                                                                                                                                                                     Lilijana Arh