KAJ SE  BOMO UČILI?

 

EVROPA

JUŽNA  IN JUGOVZHODNA EVROPA

SREDNJA EVROPA

ZAHODNA EVROPA    NALOGE

NALOGE

SEVERNA EVROPA      NALOGE

 

NALOGE

 

VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA

AZIJA

VZHODNA  AZIJA

JUŽNA IN JUGOVZHODNA AZIJA


JUGOZAHODNA AZIJA

 

Učni pripomočki

Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak: Spoznavajmo Evropo in Azijo, Geografija za 7. razred  devetletne osnovne šole, učbenik, Modrijan, Ljubljana 2000;

Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak: Spoznavajmo Evropo in Azijo, Geografija za 7. razred  devetletne osnovne šole, delovni zvezek, Modrijan, Ljubljana 2000;

Atlas sveta