PSIHOLOGIJA NA II. GIMNAZIJI


eksp

»In the end it is the poor who will be chained to the computer,the rich will get teachers!«

Ker kratko je naše življenje

Mag. psih. Tadevž Ropert: Koga naj volim, v Studiu City
Ahmed Pašić: Sovražnik je položnica, ne Bosanc!
Sandi Cvek: O čem v šoli ne govorimo, pa bi morali
Kristijan Musek Lešnik: Sivaknjiga.si


INFORMACIJE O POUKU, OCENJEVANJU IN IZPITIH

GRADIVA na spletni strani ne vsebujejo primerov, ilustracij, potrebnih za dobro razumevanje snovi,
tudi ne ponujajo dovolj informacij za odgovore na zahtevnejša vprašanja v maturitetnih
strukturiranih in esejskih nalogah. Niso zanesljiv vir za pripravo na preverjanje in ocenjevanje,
zato ne morejo biti edini vir. So samo povzetki, namenjeni kot dodatna literatura in predvsem
smernica dijakom, ki iz različnih razlogov ne morejo redno obiskovati pouka.
Kombinirati jih je potrebno z zapiski in učbenikoma, ki sta uradni vir za maturo.


MATURA, RAZISKOVALNO DELO

ZNANI PSIHOLOŠKI EKSPERIMENTI

FILM
abecedni seznam filmov, povezanih s poukom
seznam psiholoških vsebin in filmov

poročilo o filmu,
primeri poročil

ŠTUDIJ IN PRAKSA