PSIHOLOGIJA NA II. GIMNAZIJI


digit


INFORMACIJE O POUKU, OCENJEVANJU IN IZPITIH

GRADIVA na spletni strani ne vsebujejo primerov, ilustracij, potrebnih za dobro razumevanje snovi,
tudi ne ponujajo dovolj informacij za odgovore na zahtevnejša vprašanja v maturitetnih
strukturiranih in esejskih nalogah. Niso zanesljiv vir za pripravo na preverjanje in ocenjevanje,
zato ne morejo biti edini vir. So samo povzetki, namenjeni kot dodatna literatura in predvsem
smernica dijakom, ki iz različnih razlogov ne morejo redno obiskovati pouka.
Kombinirati jih je potrebno z zapiski in učbenikoma, ki sta uradni vir za maturo
.


MATURA, RAZISKOVALNO DELO

 

FILM

seznam filmov,  navodila za poročilo o filmu,  primeri poročil

Janina Curk: O PASTEH PRETIRANE DIGITALIZACIJE

ZNANI PSIHOLOŠKI EKSPERIMENTI

 

ŠTUDIJ IN PRAKSA