PSIHOLOGIJA NA II. GIMNAZIJI


digit

»In the end it is the poor who will be chained to the computer,the rich will get teachers!«

Barry Schwartz: Paradox of choise
Robert Petrovič: Bigger, stronger, faster
Mag. psih. Tadevž Ropert: Koga naj volim
, v Studiu City
Ahmed Pašić: Sovražnik je položnica, ne Bosanc!
Sandi Cvek: O čem v šoli ne govorimo, pa bi morali
Kristijan Musek Lešnik: Sivaknjiga.si
Znani psihološki eksperimenti


INFORMACIJE O POUKU, OCENJEVANJU IN IZPITIH

GRADIVA na spletni strani ne vsebujejo primerov, ilustracij, potrebnih za dobro razumevanje snovi,
tudi ne ponujajo dovolj informacij za odgovore na zahtevnejša vprašanja v maturitetnih
strukturiranih in esejskih nalogah. Niso zanesljiv vir za pripravo na preverjanje in ocenjevanje,
zato ne morejo biti edini vir. So samo povzetki, namenjeni kot dodatna literatura in predvsem
smernica dijakom, ki iz različnih razlogov ne morejo redno obiskovati pouka.
Kombinirati jih je potrebno z zapiski in učbenikoma, ki sta uradni vir za maturo.


MATURA, RAZISKOVALNO DELO


FILM
seznam filmov
poročilo o filmu
primeri poročil

ŠTUDIJ IN PRAKSA