#23: Namibia Botswana South Africa Lesotho

trip dates 16.8.2010 - 21.9.2010
distance cycled 3435 km
repairs 1x


photos general info gear statistics travelogue     home page

Africa, coast-to-coast

A tour in Africa, Swakopmund to Durban, Atlantic Ocean to Indian Ocean and the last continent to be conquered with the same bike. A nice, relatively easy, and, in the end, a beautiful tour.
General information
ROUTE: I started cycling in Windhoek airport and ended cycling in Durban airport. In between, I went on #B1 and #B2 from Windhoek to Swakopmund and Valvisbay, back to Windhoek on #C24 and #C14, on #B1 to Botswana border. In Botswana I took roads #A3 and #A2 and #A1 through Kang, Jwaneng and Kanye to Gaborone. Crossed the border into Soth Africa, cycled on some minor roads through Zeerust, Lichtenburs, Blutfontain and Bluemfontain to Lesotho border near Maseru. In Lesotho I took #A5 and #A3 going through Thaba Tseka, joining #A1 near Mokhotlong, then turned right on #A14 to Sani pass. Then down the Sani pass, more or less straight to the Indian Ocean, and about 50 km along the coast to Durban.

ROADS: There was 700 km of gravel roads and 2800 km of paved roads. Gravel roads are 350 km on #C24 and #C14 between Valvisbay and Windhoek, about 250 km in Lesotho, mostly between Taba Tseka and Sani pass and few more kms after Sani pass. Paved roads are excellent, althou they could be a bit wider in Namibia and South Africa. On Trans Kalahari HWY in Botswana (as well as few roads in South Africa) there is excellent paved shoulder, separated by a yellow line. Edge of some roads in South Africa is ruined by potholes.

MAPS: I planned the trip by Google maps. As is usual now, I didn't carry the maps with me - just a card with riding directions: see it here. For details see my digital map approach. I had a map in Lesotho, got it in a tourist office in Maseru. Although it was not detailed enough to use it as a reference, it had village names, which helped me when asking directions.

TRAFFIC: The traffic is not dense, but it tends to be fast. Most of the drivers would leave me enough room when overtaking, but because of their speed it felt a bit scary. I fixed a tent pole to my rear rack, sticking about half meter into the road, to prevent the cars to come too close.

PUBLIC TRANSPORT: I flew with Lufthansa and South African Airlines. Lufthansa now charges outrageous 150 EUR one way for a bike - regardless of how much it, or your luggage, weighs. I encourage you to boycot Lufthansa, whenever you can.

ACCOMMODATION: I wild-camped 12 times, camped in campgrounds 5 times, slept in gusthouses/hotels 11 times and 6 times in a hostel.

FOOD AND WATER: I ate mostly uncooked food bought in supermarkets, in hostels I cooked my lunch and dinner. I ate at the restorants just a couple of times. I never bought bottled water but got it from the petrol stations and in places where I slept or ate.

COSTS: I paid between 10 and 40 EUR for a room, 6 to 10 EUR for camping. A meal in a restorant is 5 to 8 EUR, a beer is 1 to 1.5 EUR. I spent 21 EUR/day.

VISAS: I needed visas for Namibia and South Africa. Got them by a travel agency in Ljubljana. Very expensive, almost 100 EUR each. I entered to Botswana and Lesotho without visas.

WEATHER: Clear skies all the way. Just two cloudy days in Durban and a bit of rain on one of them. Temperatures were 28 C up to 38 C at midday, at night it dropped on one occasion down to -6 C in South Africa near Bultfontain, but the nights in other places were warmer, around 5 to 7 C. Daylight from 6:00 to 17:30.

SITES: Lesotho was undoubtly the jewel of this tour. Second best was Namibia, epecially the road from the Atlantic coast to Windhoek.

ANNOYANCES: Nothing, really nothing!

EQUIPMENT: Road bike and very little more. Click the bike icon above for details.

REPAIRS: 1 puncture, probably because of underpressure. The exterior part of the thread on the rear tire started to fall apart in Lesotho. It was not something a duck tape could not fix.

LINKS: I didn't find much reports on this part of the world. There are few on CGOAB.


Afrika, od oceana do oceana

Od Swakopmunda do Durbana, od Atlantskega do Indijskega oceana. Luštna, relativno lahka in na koncu izjemno lepa tura.
Splošne informacije
POT: Štartal sem na letališču v Windhoeku in končal na letališču v Durbanu. Vmes sem vozil v Namibiji po #B1 in #B2 od Windhoeka do Swakopmunda in Valvisbaya, nazaj do Windhoeka po #C24 in #C14, in po #B1 do meje z Bocvano. V Bocvni sem vzel ceste #A3, #A2 in #A1 skozi Kang, Jwaneng in Kanye do Gaboroneja. Prestopil mejo v Južnoafriško republiko, in kolesaril po nekih manjših cestah skozi Zeerust, Lichtenburg, Blutfontain in Bluemfontain do meje z Lesotom pri Maseru. V Lesotu sem krenil po #A5 in #A3 skozi Thaba Tseka, do križišča z #A1 pri Mokhotlongu, nato pa zavil desno po #A14 do Sani pasa. Potem dol po Sani pasu, več ali manj naravnost do Indijskega oceana, in ob njem do Durbana

CESTE: Bilo je okoli 700 km makadama in 2800 km asfalta. Makadam je: 350 km na #C24 in #C14 med Valvisbayem in Windhoekom, okoli 250 km v Lesotu, večinoma med Thaba Tseko in Sani pasom in še nekaj kilometrop po Sani pasu. Asfaltirane ceste so odlične, čeprav bi lahko bile nekoliko širše. Na Trans-Kalahari cesti v Bocvani (kot tudi na nekaj cestah v JAR) je odlična banika ločena z rumeno črto. Robovi na nekaterih odsekih v JAR so uničeni z velikimi luknjami.

ZEMLJEVID: Pot sem planiral po Google zemljevidih. Kot že ponavadi, nisem nosil zemljevidov s sabo, temveč samo kartico z navigacijski napotki - lahko jo vidiš tule. Za podrobnosti o tem pristopu glej digitalne mape. V Lesotu sem imel karto, ki sem jo dobil v turisičnem središču v Maseru. Čeprav ni bila zadosti natančna, je bila uporabna, ko sem spraševal domačine za pot.

PROMET: Promet ni posebno gost, je pa kar hiter. Večina voznikov mi je pustila dovolj prostora pri prehitevanju, toda zaradi njihove hitrosti je vse zgledalo veliko bolj nevarno. Na koncu sem na zadnji del bicikla montiral palico od šotora, tako da je štrlela ven kake pol metra, in je kar pomagalo.

JAVNI TRANSPORT: Letel sem z Lufthanso in South African Airlines. Lufthansa sedaj zaračunava za bicikel neverjetnih 150 EUR v eno smer - in ne glede na to koliko (ali če sploh kaj) ostale prtljage imaš! Priporočam bojkotiranje Lufthansa, kadarkoli je to mogoče.

PRENOČIŠČA: Kampiral sem na divje 12x, 5x v kampih, v hotelih/guesthouses 11x in v hostelih 6x.

HRANA IN VODA: Jedel sem večinoma suho hrano kupljeno v supermarketih. V hostlih sem si skuhal hrano v skupni kuhinji, v restoranih sem jedel le nekajkrat. Nikoli nisem kupoval flaširane vode, temveč jo dobival na benciskih pumpah in tam kjer sem spal.

STROŠKI: Plačal sem med 10 in 40 EUR za sobo, in med 6 in 10 EUR za kampiranje. Kosilo v restoranu je 5 do 8 EUR, pivo je 1 do 1.5 EUR. Porabil sem 21 EUR na dan.

VIZE: Vizo za Namibijo in JAR sem dobil preko Kompasa v Ljubljani. Je zelo drago - 100 EUR za vsako. Za Bocvano in Lesoto nisem potreboval vize.

VREME: Jasno nebo vseskozi. Samo dva oblačna dneva na koncu poti v Durbanu in malo dežja v enem od njih. Čez dan so temperature bile 28 C do največ 38 C, ponoči pa se je v centralni JAR, okoli Bultfointaina, enkrat temperatura spustila do neverjetnih -6 C. Čeprav so noči ponavadi bile toplejše, 5 do 7 C. Dnevna svetloba od 6:00 do 17:30.

KRAJI: Lesoto je brez dvoma bil dragulj tele turneje. Druga najboljša je bila puščavska pokrajina v Namibiji, zlasti pot od Atlantika do Windhoeka.

NEVŠEČNOSTI: Nič, zares nič!

OPREMA: Cestno kolo z minimalno prtljage. Klikni ikono bicikla za podrobnosti.

POPRAVKI: Imel sem eno predrto zračnico, verjetno zaradi prenizkega pritiska. Zunaji sloj zadnjega plašča je začel razpadati v Lesotu, toda to ni bilo nekaj kar duck-tape ne bi mogel rešiti.

POVEZAVE: Nisem našel veliko poročil o kolesarjenju na tem koncu sveta. Nekaj jih je na CGOAB.

Stuff

Aluminium road bike with carbon fork, triple chainring (52/42/30), 8 speed cassette (12-26) and tyres 700x25. Ultralight, as always, in fact with 4.9 kg of stuff, 15.3 kg including the bike. It was the least so far for a camping tour. See further details. The tent and the stuff bag with most of things wrapped in bubble wrap was on the rear rack, digital camera and few other things in a saddlebag attached to the handlebar. Note that this was not a 'credit card' trip - I had a tent and sleeping bag, and used them 50 % of the nights.


Stvari

Cestno kolo št. 8, ki je sedaj moje standardno potovalno kolo. Ima aluminijasti okvir, karbonsko vilico, trojno šajbo (52/42/30) in 8-prestavno kaseto (12-26). Gume so bile 700x25c. Ultralahko, kot vedno, pravzaprav najlažje doslej. Z 4.9 kg za stvari in 15.3 kg vključujoč kolo za skoraj 1 kg potolkel (svoj) dosedanji rekord za turo s kamping opremo. Za podrobnosti poglej tudi stran ultralight cycling. Šotor in pakirna vreča z večino stvari zavitih v "bubble-wrap" folijo sta bila na zadnjem prtljažniku, digitalni fotoaparat in nekaj pogosto rabljenih stvari pa v majhni torbici na balanci. Pozor: to ni bila "credit-card" tura; imel sem šotor in spalno vrečo, in ju rabil 50 % noči.

Cycling data


Day Date Trip Time  Speed Total Climb Accom Notes (daily end-stop) ***
          Avr Max      
  d/m  km h:m km/h km/h km   m
0 16/8  0 0:0  0.0 0   0   0 a  Ljubljana-Windhoek
1 17/8  48 2:12 21.8 55  48  430 h  Windhoek
2 18/8 185 8:16 22.3 59  233  538 c  Karibib
3 19/8 183 7:49 23.4 66  416  414 H  Swakopmund
4 20/8 138 8:13 16.7 62  554  946 w  Nakluft
5 21/8 108 8:49 12.2 60  662  1218 w  Weissenfels - 40km
6 22/8  92 8:19 11.0 56  754  1380 w  Weissenfels +50km
7 23/8  61 4:16 14.2 55  815  664 c  Windhoek
8 24/8 158 7:09 22.1 46  973  610 f  Witvlei
9 25/8 160 7:29 21.4 66 1133  232 H  Border post
10 26/8 159 7:40 20.7 60 1292   72 w  Ganzy/Kang crossroad - 5km
11 27/8 230 10:25 22.0 50 1522  172 c  Kang
12 28/8 188 9:02 20.8 45 1710  100 w  Jwaneng -50km
13 29/8 148 8:13 18.0 51 1858  479 c  Kanye
14 30/8  97 5:26 17.8 28 1955  371 H  Gaborone
15 31/8 111 5:27 20.3 25 2066  657 w  Zeerust -10km
16 1/9 106 5:11 20.3 57 2172  761 H  Lichtenburg
17 2/9 159 7:44 20.6 38 2331  538 w  Bloemhof -25km
18 3/9 129 6:16 20.5 32 2460  304 c  Bultfontain
19 4/9 103 4:44 21.6 36 2563  430 H  Bluemfontain
20 5/9 135 6:11 21.7 53 2698  1066 H  Ladybrand
21 6/9 102 6:33 16.3 71 2800  2539 w  Likalaneng +5km
22 7/9  87 7:13 12.0 74 2887  2635 H  Thaba Tseka
23 8/9  54 6:20 8.5 22 2941  1366 w  Thaba Tseka +54km
24 9/9  43 5:23 7.7 24 2984  1259 h  Rafalatsana
25 10/9  46 5:40 8.1 24 3030  1362 H  Sani top
26 11/9  69 5:38 12.1 51 3099  869 w  Bulwer -10km
27 12/9 130 6:50 19.0 57 3229  1437 w  Umzinto -35km
28 13/9  64 3:29 18.3 54 3293  646 H  Durban
29 14/9  0 0:0  0  0 3293   0 H  Durban
30 15/9  0 0:0  0  0 3293   0 H  Durban
31 16/9  39 2:35 15.2 43 3332  407 h  Durban
32 17/9  0 0:0  0  0 3332   0 h  Durban
33 18/9  0 0:0  0  0 3332   0 h  Durban
34 19/9  75 4:28 16.8 48 3407  639 w  Durban
35 20/9  0 0:0  0  0 3407   0 a  Durban-Ljubljana
36 21/9  29 1:22 21.5 42 3435   80 a  Ljubljana

Days Trip Time Speed Climb Avr Max km h:m km/h km/h m 36 3435 194:22 - - 24620 Sum 28 3293 185:57 - - 23494 Sum, cycling days - 230 10:25 23.4 74 2635 MAX, cycling days - 43 2:12 7.7 22 72 min, cycling days 36 95 5:24 - - 684 average per day 28 118 6:38 17.7 49 839 average per cycling day
*** Legend 12 10/7 - cycling day 38 5/8 - non cycling or rest day Trip - daily cycling distance Time - daily cycling time (while in motion) Speed - daily cycling speed (while in motion): Avr - average; Max - maximal. Total - cumulative distance Accom - accommodation: a: airplane; m: motel; H(h): ho(s)tel; c: camp; w: wild camping

Travelogue

I wrote a blog about this trip, it's here: Who's afraid of the crocs?.


Potopis

Blog v angleščini lahko vidiš na: Who's afraid of the crocs?.