...RaČuNaLnIšTvO... ...iNfOrMaTiKa...

Uvod
Zgodovina računalništva
Delitev sodobnih računalnikov
Predstavitev podatkov v računalniku
Zgradba mikroračunalnika
Organizacija podatkov v računalniku