Sponzorji astronomskega krožkaSponzorji astronomskega krožka


Vsa ZAHVALA za to in premnoge ostale strani gre
ARNESu - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
ARNES je naredil za Slovenijo veliko več kot mu mnogi priznajo, več kot ...


Notranji sponzorji

Gimnazija Šentvid


Zunanji sponzorji

Storitve posameznikov

Določene manjše storitve opravijo različni posamezniki, tudi nekaj opreme nam je bilo že podarjene. Naj omenim samo nekatere osebe, ki so nam poleg šole kakor koli pomagale:


Delovne organizacije in druge javne ustanove

Hvala vsem, ki ste našli čas, denar ali opremo za astronomijo. Nekateri pravijo astronomiji tudi mati vseh znanosti ali kar prva znanost. Samo spomnimo se na čas in koledar, dolžino leta, dneva, meseca, tedna, ..., vse to je v domeni astronomije. Pomislimo, kje bodo naši zanamci iskali obljudene kraje, ko se bo Sonce napihnilo do Zemlje. Tudi sami smo del vesolja, ki mu s svojo prisotnostjo, radovednostjo, kulturo dajemo smisel.


Do sedaj je to stran obiskalo veliko ljudi.


URL: http://www2.arnes.si/guest/gljsentvid10/index.html

Za astronomski krožek: ZORKO Vičar

E-POŠTA, RFC-822: Zorko.Vicar@guest.arnes.si

Nazaj na domačo stran.