Primerjava temperatur med Sončevima mrkoma leta 1999 in 2006

Primerjava temperatur med Sončevima mrkoma leta 1999 in 2006

Temperature comparison between total Solar eclipse in years 1999 and 2006


Revija Spika, mesec junij, številka 6, leto 2006.

Razlaga, kaj vse lahko vpliva na potek temperature med Sončevim mrkom, je bila že objavljena ob popolnem Sončevem mrku 11. 8. 1999. Popolna faza mrka se je takrat tudi dotaknila delčka severovzhodne Slovenije. Nekaj te vsebine bomo povzeli tudi tokrat, predvsem pa se bomo posvetili grobi primerjavi obeh mrkov s stališča poteka temperatur med obema zamračitvama.

Nekaj primerjav. Leta 1999 je temperatura med mrkom padla, glede na maksimum pred mrkom, za 3,5 ° C, letos pa za 2 ° C. Razlika med obema padcema temperatur je torej 1,5 ° C. Mrk (popolna faza) leta 1999 je trajal dve minuti, letos pa slabe 4 minute, širina sence popolnega prekritja leta 1999 je bila okrog 110 km, letos pa okrog 180 km. Mrk leta 1999 smo spremljali iz zmernih geografskih širin (geografska širina 46 ločnih stopinj), iz srednje Evrope, celinsko podnebje. Letošnji mrk pa smo spremljali južneje, v mediteranskem klimatskem pasu, geografska širina 37 ločnih stopinj, geografska dolžina 31 ločnih stopinj. Maksimum je leta 1999 nastopil približno ob 11:48, letos pa ob 12:55 po krajevnem času. Oba krajevna časa sta blizu Sončevega časa. Mrk 1999 je potekal po prehodu fronte, mrk 2006 pa dan pred prihodom fronte.

Potek temperature in vlage med popolnim Sončevim mrkom 29.3.2006 v Turčiji (kraj Side na Sredozemski obali) smo merili z elektronskim registratorjem Vaisala. Časi kontaktov Lune in Sonca, zaokroženi na minuto, Sončev mrk 29.3.2006, kraj Side v Turčiji, po CET: prvi kontakt - 10:38, drugi - 11:55, tretji - 11:59, četrti -13:14. Temperatura je med mrkom padla približno za 2 ° C (leta 1999 pa za 3,5 ° C), vlaga pa je pričakovano narasla za dobrih 10%. Opazni so fazni zamiki - ko je popolna faza mrka že končana, temperatura še zmeraj pada. Obratno velja za začetek mrka, ko temperatura narašča, čeprav je že velik del Sonca prekrit temperatura začne padati šele ob 11:10, pol ure po začetku mrka. Nekaj podobnega se je dogajalo tudi leta 1999, razlika pa je v padcu temperature od popolne faze mrka pa do temperaturnega minimuma. Leta 1999 je temperatura padla po polni fazi še za dobro ° C, z zamikom 20-ih minut, letos pa samo za dve desetinki ° C in to že po 10-ih minutah. Taki fazni zamiki so posledica energijske bilance, ki tudi čez dan ali leto nikoli ne sledi višini Sonca (moči obsevanja).

Soncev mrk 29.3.2006 - Turcija
Slika: Časovni potek temperature med popolnim Sončevim mrkom, 29. 3. 2006. Meritve je izvedel Zorko Vičar skupaj z društvom ADV in AKGŠ, v kraju Side (Turčija).
Air temperature during Solar eclipse, 29th of March 2006. Measurements have been done by Zorko Vičar, Astronomical society Vega and Astronomical group from g. Sentvid in city Side (Turkey).

Soncev mrk 29.3.2006 - Turcija
Slika: Časovni potek temperature med popolnim Sončevim mrkom, 11. 8. 1999. Meritve je izvedel Filip Štucin. Slike različnih faz mrka nad krivuljo so s posnetka celotnega poteka mrka. Foto: Zorko Vičar in Peter Mihor v kraju Nyöger (Madžarska).
Air temperature during Solar eclipse, 11th of August 1999. Measurements have been done by Filip Štucin near village Nyöger (Hungary). Photo: Zorko Vičar and Peter Mihor in village Nyöger - Hungary.

Nekaj besed o energijski bilanci, generatorju vremena. Če poenostavimo in opazujemo Zemljo kot celoto, sta odločilna dva dejavnika - obsevanje Sonca in sevanje Zemlje. E_bilanca = dovedena energija preko obsevanja Sonca - odvedena energija zaradi sevanja Zemlje. Razlaga mikroklime je bolj zapletena naloga. Na površini Zemlje in v ozračju igra še zmeraj najpomembnejšo vlogo Sonce, sevanje tal in atmosfere. Sonce nam preko obsevanja dovaja večino energije. Glede transporta toplote pa je pomembnih več dejavnikov: konvekcija (mešanje zaradi vzgona), kondukcija (prevajanje preko dotika), advekcija (posledica vetra in horizontalnega temperaturnega gradienta), dolgovalovno sevanje tal, zraka in latentna toplota (izhlapevanje). Zelo pomembna je količina vodne pare v zraku (padavine, megla, efekt tople grede, itn). Poleg geografske širine igrajo pomembno vlogo še sestava tal, odbojnost, relief in seveda oceani, morja, ki s tokovi, z veliko toplotno kapaciteto znatno vplivajo na klimo.

Padec temperature je bil izrazitejši leta 1999, razlogov je več - takrat je bila temperatura merjena v drugačnih pogojih, na celini in med poletjem. Pozorni moramo biti na višino Sonca - dolžino dneva, na letni čas in s tem na povprečno temperaturo tal in zraka, ki tudi vplivajo na nihanje temperature. Povprečne razlike med ekstremnimi dnevnimi temperaturami v zmernih širinah nihajo od 5 ° C pozimi, pa do 13 ° C poleti (vrednosti so rezultat analize arhivskih podatkov Urada za meteorologijo). Po domače povedano, nižje povprečne temperature, pomenijo manj akumulirane notranje energije v ozračju, zemlji in s tem manj burna dogajanja v ozračju. Če torej upoštevamo še letni čas, je padec temperature med mrkom 29.3.2006 ekvivalenten padcu med mrkom 11.8.1999, med 3 in 4 ° C. Očitno so vplivi letnega časa, geografske širine, morja in vetra tokrat precej blažili vpliv mrka na padec temperature. Tudi zatemnitev je bila leta 1999 močnejša, videlo se je več zvezd. Razlogi so najverjetneje, kljub temu, da je bil letošnji mrk daljši in je bila senca širša: bližina morja, koprenasta oblačnost, torej več sipane svetlobe.

Na internetu sem iskal podobne meritve, a sem našel bore malo korektnih informacij o poteku temperature med mrkom. Eden je trdil, da je temperatura na turški obali padla za 10 ° C, drug je razlagal, da je postavil digitalni termometer v senco avtomobila (torej nekaj 10 cm nad tlemi, primerjalni standard je 2m v senci), in da je temperatura padla z 20,2 ° C na 15,6 ° C, termometer na njegovi zapestni uri pa je baje ob minimumu kazal samo 9,2 ° C. Taki podatki niso uporabni. Spomnim pa se vsaj dveh zanimivih predstavitev in plakatov iz leta 2000, znotraj projekta MAP (Mesoscale Alpine Programe), ki sta se ukvarjala s potekom temperature med Sončevim mrkom 11. 8. 1999 in oceno poteka temperature brez mrka. Mogoče tudi za ta mrk lahko pričakujemo podobne analize.

Tudi tokrat večina udeležencev ogleda mrka, enako kot leta 1999, ni verjela, da se je ohladilo samo za nekaj stopinj. Občutek mraza zaradi izgube toplote, ki je posledica temperaturnega gradienta med telesom in zrakom, vetra, umanjkanja direktnega obsevanja med mrkom, itn, nam daje potenciran občutek o padcu temperature. Tokrat je bil občutek hujšega mraza kot leta 1999 upravičen, kljub manjšemu relativnemu temperaturnemu padcu med mrkom, saj je bila povprečna temperatura v kraju Side med mrkom vsaj za 6 ° C nižja kot leta 1999 na Madžarskem.

Soncev mrk 29.3.2006 - Turcija
Improvizirano merjenje temperature in vlage na 2 m. Registrator smo postavili v gozdiček - obesili smo ga na vejo in ga še dodatno zavarovali z dežnikom pred neposrednim obsevanjem.
The improvised air temperature measuring during Solar eclipse, 29th of March 2006, with umbrella covering in the little forest.

Soncev mrk 29.3.2006 - Turcija
Soncev mrk 29.3.2006 - Turcija
Otroci so med mrkom počeli to in ono, med drugim so opazili, da so bile nekatere rožice, cvetovi, pred in po mrku odprte, med mrkom pa zaprte. Če smo med mrkom leta 1999, v centralnem delu Evrope, lahko spremljali obnašanje živali (oglašanje čričkov, kokoši, race so se odpravljale spat, psi so bili nemirni, itn), pa tokrat v Turčiji na obali ni bilo teh priložnosti. Le pomladne rožice so bile tiste, ki so se "odzvale" na mrk.
Behaviour of flowers and animals during Solar eclipse. Daytime flower blossoms began to close as if for the night. We didn't notice any unusual behaviour of animals on the Turkey's coast, on the contrary to year 1999 when the crickets began singing and birds stoped singing etc. (Photo: Matjaž Vičar)

Še nekaj besed o vremenu med mrkom. Groza vsakega ljubitelja mrkov je slabo vreme med mrkom. Ta negotovost povzroči pravo vremensko mrzlico iskanja primernih lokacij s pomočjo dolgoletnih klimatoloških statistik trajanja Sonca - oblačnosti in padavin. Internet je tukaj kot naročeno orodje. Mnogokrat je problem uskladiti klimo in verze Lovšinove pesmi (punca greva v južne kraje, tam zdaj ni nobene vstaje, itn). Poleg cene, je bil tudi to razlog, da so letos mnogi raje odpotovali v Turčijo kot v Afriko, kljub klimatsko manj obetavnim pogojem za jasno vreme na dan mrka. Devet dnevne napovedi ECMWF (The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Reading v VB) in ameriškega centra NCEP (The National Centers for Environmental Prediction, napovedi daje celo za 14 dni), so bile za Turčijo, kraje okrog Antalye, obetavne. Na pot smo odšli 25. marca in izkazalo se je, da je bila vremenska napoved pravilna. Šlo je na tesno, za en dan pred poslabšanjem, pa vendar to kaže, da se meteorološki modeli, podprti z meritvami, izboljšujejo. V Sloveniji mnogi niso navdušeni nad meteorološkimi modelskimi rezultati. Problemi z napovedjo za Slovenijo so: lega, relativna majhnost, reliefna raznolikost, itn, od koder izhaja kar velika skepsa Slovencev do meteoroloških modelov, znotraj katerih je Slovenija mnogokrat zgolj velikostni red napake modela.

Soncev mrk 29.3.2006 - Turcija
Posnetek sence Lune nad Turčijo med Sončevim mrkom 29.3.2006 iz Mednarodne vesoljske postaje ISS (The International Space Station). Iz posnetka se da razbrati, da je bilo na nebu kar nekaj koprenaste oblačnosti. Slika je vzeta iz:
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17230
The International Space Station (ISS) was in position to view the umbral (ground) shadow cast by the Moon as it moved between the Sun and the Earth during the solar eclipse on March 29, 2006. This astronaut image captures the umbral shadow across southern Turkey, northern Cyprus, and the Mediterranean Sea (source: http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17230 ).

Zorko Vičar

Ljubljana, maj 2006.


URL: http://www2.arnes.si/guest/gljsentvid10/index.htm

Za astronomski krožek: ZORKO Vičar

E-POŠTA, RFC-822: Zorko.Vicar@guest.arnes.si

Nazaj na domačo stran.