ASTRONOMSKI KROŽEK Gimnazije Šentvid, izobrazevanje-sola


ŠOLA - ŠTUDIJ, lekcije iz astronomije na Internetu.


Spisek povezav je skromen in se bo dopolnjeval v okviru razpoložljivega časa.


  1. S svetovnim spletom se nauči astronomije, AGO in Univerza v Ljubljani_oddelek za astronomijo
  2. VRTLJIVA ZVEZDNA KARTA, osnove opazovalne astronomije
  3. IZOBRAŽEVANJE, seminarji, ogledi skupin ...
  4. Nekateri podatki o planetih, razdalje, masa ...
  5. Vnesi velikost Sonca in izračunaj ostale dimenzije in razdalje (javakalkulator).
  6. Pregled zvezd in okolice, tudi karte
  7. Vesolje v učilnici
  8. A TEACHER'S GUIDE TO THE UNIVERSE.

Stevilo obiskov od septembra 1999: veliko.


števci www.izmenjava.com

Za astronomski krožek: ZORKO Vičar


RFC-822: Zorko.Vicar@guest.arnes.si


Nazaj na domačo stran.