INTERNET - SLOVARČEK IZRAZOV
SLOVARČEK IZRAZOV

Za začetek sem izbral nekaj izrazov, s katerimi se vsi uporabniki interneta srečujemo.Archie
Sistem s katerim iščemo datoteke po internetu

client
Odjemalec; Program, ki nam služi za zajem podatkov s strežnika, ki se nahaja v mreži.

DNS
Domain Name System; Preko DNS-a se pretvori ime strežnika (npr. www.fer.uni-lj.si) v IP naslov (npr. 193.2.72.10).

Ethernet
Vrsta lokalne mreže. Omogoča raznovrstne načine priključitve na omrežje.

FTP
File Transfer Protocol; Način prenosa podatkov preko Internet omrežja.

FAQ
Frequently Asked Questions; Pogosto zastavljena vprašanja; Spisek vprašanj z odgovori , ki so bila že velikokrat postavljena v raznih diskusijah na Internetu.

gateway
Sistem, ki skrbi za prenos podatkov med nekompatibilnimi aplikacijami ali sistemi.

GIF
Grafični format datotek. Neformalni standard na Internetu.

gopher
Tekstovni Internet protokol; Na nek način predhodnik WWW-ja.

home page
Domača stran; Glavni dokument v organizaciji WWW strežnika. Ponavadi vsebuje povezave na druge podobne dokumente.

HTML
HyperTextMarkup Language;Format dokumentov, ki se objavljajo na WWW -ju.

HTML Browser
HTML pregledovalnik; Program, s katerim si ogledujemo HTML dokumente (Netscape, Mosaic, Explorer...)

HTTP
HyperText Transfer Protocol; Način prenosa HTML datotek preko Interneta. Prenos poteka med WWW strežnikom in HTML pregledovalnikom.

HTTP Server
HTTP strežnik; Omrežni program, ki odgovarja na zahteve lokalnih ali oddaljenih računalnikov po HTML datotekah.

hypertext
Tekst, ki vsebuje povezave na druge dokumente. HTML dokumenti so primer hipertekstnih dokumentov.

IAB
The Interbet Archiceture Board; Svet, ki skrbi za standarde in druge pomembne odločitve glede Interneta.

IMHO
In My Humble Opinion; Po mojem mnenju; Kratica, ki se uporablja v komunikaciji na Internetu. (UseNet, IRC...)

Internet
Svetovna mreža računalnikov, ki so med seboj povezani preko TCP/IP protokola.

IP
Internet Protocol; Osnovni protokol, na katerem je zasnovan Internet.

ISO
International Organization for Standardisation; Organizacija, ki določa ISO/OSI omrežne protokole.

link
Povezava.

Lynx
Tekstovni pregledovalnik HTML dokumentov (Ne vidimo slik. Primeren za uporabo na počasnih ali telefonskih linijah).

MIME
The Multipurpose Internet Mail Extention; Podaljšek, ki omogoča, da lahko e-pošta (e-mail) vsebuje več datotek, kot tudi audio in video. MIME tip HTML dokumentov je text/html.

modem
Modulator/demulator; Naprava, ki omogoča prenos podatkov preko telefonskih linij.

Mosaic
Eden prvih HTML pregledovalnikov.

NFS
The Network File System; Zbirka protkolov, ki nam omogoča, da delamo z datotekami na nekem oddaljenmu računalniku, kot da bi bile lokalne.

OSI
Open System Interconnect, glej ISO.

packet
Skupek podatkov.

port
a) Številka, ki označuje tip Internet aplikacije.
b) Vrata; fizični vhodno/izhodni kanal računalnika.

PPP
Point to Point Protocol; Protokol, ki omogoča uporabo TCP/IP -ja preko standardne telefonske linije. Glej tudi SLIP.

protocol
Protokol; Definicija, kako naj se računalniki obnašajo, ko so povezani med seboj. Standardni protokoli omogočajo, da se računalniki različnih proizvajalcev med seboj "pogovarjajo".

RFC
Request for Comments; Zbirka "paprijev" v kateri so objavljeni Internet standardi, predlogi za nove standarde...

recursion
Rekurzija.

router
Sistem, ki prenaša podatke med dvema omrežjema, ki uporabljata enak protokol.

RTFM
Okrajšava, ki se uporablja v pogovoru na Internetu. (Read the F. Manual.) "Preberi priročnik preden sprašuješ neumnosti."

server
a) Strežnik; Program, ki omogoča računalniku, da daje na razpolago podatke drugim računalnikom.
b) Računalnik, na katerem teče strezni program.

SLIP
Serial Line IP; Protokol, ki omogoča uporabo Interneta preko telefonske linije. Glej tudi PPP.

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol; Protokol na katerem temelji Internet. Glej tudi IP; PPP; SLIP.

TELNET
Protokol, ki nam omogoča priključitev na oddaljeni računalnik.

UNIX
Popularen operacijski sistem, ki je igral veliko vlogo pri nastanku Interneta.

URL
Uniform Resource Locator; URL predstavlja naslov datoteke, ki je zapisan v takem formatu, da ga zna prebrati WWW strežnik. URL je sestavljen iz imena datoteke in načina prenosa (http, ftp, archie...).

USENET
Skupina sistemov, ki si izmenjujejo t.i. "news"; novice. Deluje na principu oglasne deske. Tematsko pokriva skoraj vsa področja, ki si jih je možno zamisliti.

VRML
Virtual Reality Modeling Language; jezik s katerim pišemo animacijsko kodo za t.i. navidezno resničnost, tudi za Internet. VRML orodija so: C++, HTML, Java and JavaScript, Office 97, PERL, Photoshop, VBScript, Visual Basic, 3D Studio, delno tudi GIF-Construction-Set ...

WAIS
Wide Area Information Servers; sistem za iskanje po bazah podatkov po Internetu.

World Wide Web
Sistem za iskanje in dostop Internet resursov, temelječ na hipertekstu (HTML). Tudi zbirka HTTP strežnikov.

WWW
Glej World Wide Web.


Zgodovina html in xhtml


Splošne informacije in pojmi vezani na osebne računalnike.
Nazaj na domačo stran
Nazaj na Internet in HTML navodila.

Do sedaj je to stran obiskalo veliko ljudi.