Slovenski denar - ponos Slovencev

Slovenski denar
1988 - 1991 - 1992 - 2006 - 2007
Ivan Cankar (narod si bo sodbo
pisal sam in so ga do smrti pretepli)
10.5.1876 - 11.12.1918

proces JBTZ 1988
Janša, Borštner, Tasič, Zavrl


Veličastno zborovanje v
podporo JBTZ, 3.6.1988
 1. Lipa - zametek lastnega denarja - sanje večine Slovencev (razen iliristov - prosrbov).
  Še preden je Republika Slovenija izdala svoj denar, najprej vrednostne tolarske bone in nato še prave tolarske bankovce, je dr. Bogdan Oblak Hamurabi izdelal projekt novega slovenskega denarja. Resno delo pri tem projektu se je začelo 15. maja 1989, ko so poznejši ustanovitelji podjetja Lipa Holding sprejeli sklep o novi slovenski denarni enoti, ki so jo poimenovali "lipa". Podjetje Lipa Holding je pripravljalo izdajo bankovcev v vrednosti 1/2 lipe, 1, 2, 5, 10, 20, 50 in 100 lip. Za bankovec za 100 lip je bila predvidena podoba dr. Franceta Prešerna, delo Klemena Rodmana iz Radovljice, ki je oblikoval vso serijo bankovcev. Ti naj bi bili enotne velikosti 65 mm x 130 mm in pokončnega formata, iz te serije pa je bil natisnjen le bankovec za 1/2 lipe.
  Preden so bili predlagani omenjeni bankovci, je bil v obtoku zgolj bankovec za eno lipo, ki je imel na prednji strani desno upodobljenega dr. Franceta Prešerna, levo cvetočo lipo, na sredini, nad silhueto knežjega kamna in napisom Banka Slovenije, pa oznako vrednosti 1 lipa. Na zadnji strani bankovca je na sredini prikazan model novega slovenskega parlamenta, ki ga je izdelal arhitekt Jože Plečnik, na desni je spet upodobljena cvetoča lipa, na levi pa knežji kamen. Na obeh straneh sta označena vrednost bankovca in napis Banka Slovenije. Numeracija je samo na desni strani zadnje strani. Natisnjenih je bilo več različic tega bankovca, ki ga je bilo kot pomožnega plačilnega sredstva v obtoku vsaj za deset tisoč lip, kolikor so izdali bankovcev za eno lipo v skladu s sklepom skupščine podjetja. Pozneje je bilo natisnjenih še več teh bankovcev. Prvi bankovci lipe so se pojavili v obtoku v Ljubljani, in sicer 31. marca 1990. Takrat so bile sklenjene pogodbe z več kot 80 podjetji, ki so se zavezala, da bodo sprejemala lipe kot pomožno plačilno sredstvo. Zanimivo je, da so se pojavili tudi ponaredki teh bankovcev, saj jih je bilo mogoče ob izdaji srebrnikov zamenjevati za le-te.

  Ljudje so lepo sprejeli lipe; kmalu so jih začele sprejemati ljubljanske trgovine in gostilne, pa tudi v drugih krajih so jih začeli uporabljati v zameno za dinarje, in sicer po vrednosti, ki je bila 23. 5. 1990 naslednja: 1 lipa = 49,02 dinarja.

  Ob oklicu suverenosti Slovenije, dne 2. julija 1990, je podjetje Lipa Holding izdalo tudi dva kovanca v tej valuti. Zlatarna Celje naj bi po naročilu Lipa Holdinga skovala 300 zlatnikov po 50 lip, skovala pa je 300 srebrnikov po 1 lipo, pozneje pa še več. Modele za kovanje obeh nominal je izdelal medaljer Stane Dremelj.


  Kovanec za 1 lipo iz srebra, skovan v Zlatarni Celje; znane so štiri različice kovanca; skupno je bilo verjetno izdelanih približno 8000 kosov.


  Kovanec za 50 lip iz zlata, skovan v Zlatarni Celje; znani sta dve različici kovanca; skupno je bilo verjetno izdelanih približno 80 kosov  Iz preseren.net

  Iz: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_lipa
  Slovenska lipa je bila neuradna slovenska valuta, ki jo je leta 1989 izdalo novo ustanovljeno podjetje Lipa Holding iz Ljubljane. Idejni vodja tega projekta je bil dr. Bogdan Oblak - Hamurabi, podjetje pa je pripravljalo izdajo bankovcev v vrednosti 1/2 lipe, 1, 2, 5, 10, 20, 50 in 100 lip. Do natisa je prišel le bankovec za eno lipo, ki se je pojavil v obtoku v Ljubljani 31. marca 1990. Takrat so bile sklenjene tudi pogodbe z več kot 80 podjetji, med njimi časopisno podjetje Mladina, ki so se zavezala, da bodo sprejemala lipe kot pomožno plačilno sredstvo. Izdanih je bilo okoli 35.000 bankovcev v eni seriji, ki so imeli kritje v zlatu. Po razglasitvi suverenosti Slovenije v letu 1990, je podjetje Lipa Holding izdalo tudi dva kovanca v tej valuti. Zlatarna Celje naj bi po naročilu Lipa Holdinga skovala 300 zlatnikov po 50 lip, kar pa ni bilo v celoti realizirano. Skovanih je bilo le okoli 80 zlatnikov. Poleg zlatnikov pa je bilo skovanih okoli 8.000 srebrnikov po 1 lipo. Modele za kovanje je izdelal oblikovalec Stane Dremelj.

  Motivi, ki naj bi bili uporabljeni na bankovcih niso povsem znani. Znano je le, da naj bi bil na bankovcu za 100 lip upodobljen slovenski pesnik France Prešeren. Edini bankovec, ki je prišel v obtok je imel na prvi strani desno upodobljenega pesnika Prešerna, levo je bila upodobljena cvetoča veja lipe, na sredini napis »1 lipa«, pod njim pa je bil upodobljen knežji kamen. Na zadnji strani je bil osrednji motiv slovenski parlament, arhitekta Jožeta Plečnika, desno in levo pa sta spet upodobljena motiva knežjega kamna in cvetoče lipe. Na zlatniku je bil na prednji strani v sredini številka »50«, ki jo je obdajal napis »Republika Slovenija«, pod njo pa napis »lip«. Na zadnji strani je bila upodobljena silhueta Franceta Prešerna, nad njo pa ob robu polkrožni napis »dr. France Prešeren 1800 - 1848«. Srebrnik je imel podoben motiv na prednji strani kjer je bila osrednja številka »1« na podlagi, ki je predstavljala lipov list in pod njo napis »ena«. Zadnja stran je bila enaka tisti z zlatnika. 2. Vrednostni bon 1991 za 5000 sit, 8. oktober 1991, svoboda je tu (ne Srbom, ne Avstrijcem, ne Hrvatom, ne Italijanom ta denar ni bil všeč, dokler se seveda ni pojavil v njihovih trgovinah in žepih). Osmega oktobra 1991 je v samostojni državi Sloveniji začel veljati nov denarni sistem s starim imenom - tolar. Banka Slovenije izročila v obtok vrednostne bone kot začasni, nov denar samostojne države (natiskan v tajnosti še pred osamosvojitveno vojno, pod Petrletovo pomladno vlado). Najmanjši bon je veljal 1 slovenski tolar, največji pa 1000. Maja 1992 je izdala še bon za 5000 tolarjev.


  Vrednostni bon 1991 za 100 sit.


 3. Banka Slovenije je v zvezi z izdajo novih bankovcev izdala poseben sklep.

  Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 1000 tolarjev

  1. Banka Slovenije spreminja glavna znamenja bankovcev za 1000 tolarjev, določena s Sklepom o glavnih znamenjih bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev (Uradni list RS, št. 46/92).

  2. Na bankovcu za 1000 tolarjev se spremenijo naslednja znamenja:
  a) Sprednja stran: ˇ na bankovcu je uporabljena nova gravura lika Franceta Prešerna, izdelana po originalni umetniški predlogi;
  ˇ barva pravokotnika z negativnim odtisom vrednosti
  bankovca v desnem zgornjem kotu se spremeni iz svetlo
  zelene v temno zeleno-modro;
  ˇ faksimile Prešernovega podpisa je izveden samo v črni barvi
  v tehniki globokega tiska;
  ˇ s številko izražena vrednost bankovca spodaj levo je
  odtisnjena v temno zeleno-modri barvi. V enaki barvi je
  odtisnjena tudi besedna oznaka vrednosti
  "TISOČ TOLARJEV";
  ˇ računalniško izvedena zaščita bankovca, ki se končuje v
  senci pesnikovega lika, je odtisnjena v oranžni barvi in prek
  temno modro-zelene prehaja v črno barvo.

  b) Zadnja stran:
  ˇ barva odtisa besede "Prijatli" v levem zgornjem kotu v
  tehniki globokega tiska je spremenjena iz črne v oranžno;
  ˇ oznaki vrednosti bankovca s številko in z besedami sta
  temno zeleno-modre barve;
  ˇ računalniška animacija spiralne kombinacije je odtisnjena v
  črni barvi, ki prehaja prek temno zeleno-modre v oranžno;
  ˇ datum izdaje bankovca je "1. JUNIJ 1993".

  3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Sklep je bil objavljen dne 7. decembra 1993, podpisal ga je guverner dr. France Arhar. Istega dne je bil objavljen tudi "Sklep o izročitvi bankovca za 1000 tolarjev v promet", v katerem v drugi točki piše, da ostajajo poleg novih v veljavi tudi bankovci prve izdaje. Serije novih bankovcev so bile: LZ, MZ, NZ, PZ, RZ, SZ, TZ, UZ, VZ, ZZ in menjalna serija ZA. Skupno je bilo izdanih približno 10.020.000 kosov teh bankovcev.

  Prednja stran novega tipa bankovcev za 1000 tolarjev. Zadnja stran novega bankovca z datumom izdaje 1. junij 1993; najopaznejša razlika je rdeči napis "Prijatli".

  Prednja stran vzorca novega bankovca z napisom SPECIMEN. Zadnja stran novega bankovca z napisom VZOREC in registrsko oznako ZZ 000000; prvi tip vzorca z odtisnjeno oznako SPECIMEN; izdanih je bilo 500 kosov.

  Zadnja stran novega bankovca z napisom VZOREC in registrsko oznako ZZ 000000; drugi tip vzorca z izpisano številko; izdanih je bilo največ 500 kosov, oštevilčenih od 500 naprej.

  Vzorec britanskega tiskarja; prednja stran bankovca. Vzorec britanskega tiskarja; zadnja stran bankovca; zaradi redkosti imajo specimni tega tiskarja ljubiteljsko oziroma zbirateljsko ceno.


  Povzetek
  Septembra 1992 so bili v obtok izročeni prvi bankovci Republike Slovenije, najprej tisti z vrednostjo 1000, 500 in 100 SIT. Veljajo za izjemno lepo oblikovan denar. Avtorji so bili Miljenko Licul in Zvone Kosovelj (oba sta oblikovala tudi kovance), portrete zanje je izdelal Rudi Španzel. Bankovci nosijo datum 15. januar 1992, dan, ko so Slovenijo priznale številne države. Reliefne podobe živali na kovancih je izdelal kipar Janez Boljka. 4. Slovene coins 1992 - 2006 5. Slovene Euro Coins, from 1.1.2007


  2 euro
  Prešern's image remains largely unknown, despite the great number of "well-known portraits". For that reason we have decided to put his handwriting on the coin, as a sure confirmation that it is authentic Prešern. We used the poet's silhouette in relief (after Dremelj's portrait) because it attests to the "poetic character" of these little-known representation in a contemporary manner.

  1 euro
  Writing was Trubar's tool: the recognizable, old, hand-made, slightly rough but nonetheless beautiful letters that shape the first printed Slovenian text. His typography forms the basis for spelling out the sentence STATI IN OBSTATI (Stand and Exist). His portrait is well known. The portrait is to be presented in relief on the coin.

  50 cents
  Slovenians have looked to Triglav in all of our fateful historical moments. Above the three-peaked mountain remains the vastness of unbounded space, containing among many others the constellation Cancer, which is the sign of the Zodiac under which Slovenia achieved its independence. The representation of Triglav is envisioned as a relief.

  20 cents
  The Lipizzaner is neither a racehorse nor a horse for war. He narcissistically shows his beauty at parades. He demonstrates his youthful and happy character with playfulness. For the coin we therefore propose two horses in a most beautiful pose: at play.

  10 cents
  Plečnik's unrealised plans for the Slovenian Parliament demonstrate the architect's vision of the nation's future independence.

  5 cents
  The "sower of seeds" is a frequent motif used by many creative artists, primarily in the area of painting. With his vehement gesture he scatters his seeds, which when they float above the earth in elliptically curving paths give the impression of planetary bodies in their orbits. This is the moment that the sower of seeds draws closest to the creator.

  2 cents
  This princely stone is the ancient symbol of the hierarchical organization of power in the Slovenian consciousness. We propose presenting a relief of its actual condition today.

  1 cent
  The stork is taken as a relief of the stork motif from the existing SIT 20 (author Janez Boljka).  Tolarji na kupu.

Nazaj na začetno stran.


NEKATERI MEJNIKI IN POMEMBNI SLOVENCI SKOZI ZGODOVINO NAŠE DOMOVINE


Od prapoka preko človeka, Veneta, do novega veka in Slovenije.
.
.......... ...........

Začetek Vesolja z velikim pokom (Prapokom) 20 000 000 000 let pred našim štetjem.

Vsak začetek je težak, tudi za naše jamske dedke in babice izpred 10-tisoče let.


Koščeno piščal so odkrili v ostalinah okoli 45.000 let starega neandertalčevega ognjišča (Divje babe).

Simbol slovenstva je okoli 2500 let stara posoda, halštatska vedrica.
............ ..................
Med 5. in 6. septembrom leta 394 sta si v zgornji Vipavski dolini stala nasproti rimski krščanski cesar Teodoziji in rimski uzrupator poganski Evgenij. Krščanski Teodozij s pomočjo silovite burje zmaga.

Knežji kamen,
je bil kar odlomljen rimski steber, za začetek praktično,
568 - začetek naseljevanja Slovencev v alpskih deželah (druga, z mnogimi dokazi podkrepljena teorija je, da smo Slovenci v večji meri potomci, vsaj 20.000 let znanih, tukaj živečih Venetov); 623-658 - Slovenci v okviru Samove države, prvi karantanski knez Valuk; pribl. 740 - zveza Karantancev z Bavarci, Slovenci pridejo pod frankovsko oblast; po 750 - začetki pokristjanjevanja; 763-772 - upori zoper pokristjanjevanje po 820 - konec domačih knezov v Karantaniji; 863 - prihod Cirila in Metoda v Veliko Moravsko; pribl. 870 - knez Kocelj v spodnji Panoniji.;

Venetski napis iz časov Rimskega imperija (Bug oša so višad - Bog [naj bi] obšel to višavo), zelo zanimivo.

Brižinski spomeniki
972 - 1039
Če bi ded naš ne grešil, bi mu na veke bilo živeti, starosti ne prejeti, nikoli skrbi imeti, ne solznega telesa, temveč na veke bi mu bilo živeti ...


Ema Krška slovenska kneginja in graditeljica, svetnica
983 - 1045

Herman iz Karintije, prvi znani slo. znanstvenik, matematik
12. stoletje


grofje Celjski
1130 - 9.11.1456

Veronika Deseniška - usodna leta, ljubezen in smrt 1422-1425

Erazem Predjamski
15. stol.

Žiga Herberstein 1486 - 1566
vojščak, diplomat, pisatelj

Primoľ Trubar
1508-1586
Protestant,duhovnik, začetnik slovenskega knjižnega jezika in naš prvi pisatelj. Rodil se je na Raščici. Leta 1547 je moral v izgnanstvo v Nemčijo, pridigar v Rothenburgu ob Tauberi, kjer je leta 1550 nastalo prvo tiskano Trubarjevo delo in prva slovenska knjiga Katekizem.

Dalmatinova Biblija iz leta 1584

Turjaški grad, boj proti Turkom
Bitka pri Sisku: 1593-1993

Janez Vajkard Valvasor
1641 - 1693

AVGUŠTIN HALLERSTEIN (kitajsko - Lieou Song K`iao Hien)
(18.8.1703 - 29.10.1774)

Anton Janša, čebelar vseh časov
1734 - 1773

Menih jezikoslovec Marko Pohlin
(1735–1801)

Jurij Vega - matematik (logaritemske tablice smo uporabljali do uvedbe računalnikov), vojak, astronom
23.3.1754 - 17..9.1802

Krater poimenovan po J. Vegi na Luni.

RAZSVETLJENSTVO
Žiga Zois (*1747 - † 1819)

Valentin Vodnik
3.3.1758 - 8.1.1818

Rokovnjači do 1853 (za ene razbojniki, za druge junaki).

Friderik Baraga, misijonar v Kanadi
1797 - 1868

Anton M, Slomšek
26.11.1800-4.9.1862

France Prešeren
3.12.1800 - 8.2.1849
Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat' dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!

Dr. Fran Miklošič, slavist, rektor na Dunaju
1813 - 1891

Peter Kozler
1824 - 1879

Prvi etnični zemljevid Slovencev in Slovenije (Kozler 1824 - 1879)

Fran Levstik * 28. 9. 1831 - † 16. 11. 1887

DAVORIN JENKO
9.11.1835 - 25.11.1914

Jozef Stefan
1835 --1893

Josip Jurčič * 4. 3. 1844 - † 3.5. 1881

SIMON GREGORČIČ 15.10.1844 - † 24.11. 1906

JAKOB ALJAŽ
6.6.1845 - 4.5.1927

Semeniška knjižnica

1868 - v Ljutomeru poteka prvi slovenski tabor.

Ivan Tavčar
(1851-1923)

Skladatelji Ipavci (Slovenec sem)
19. stoletje

Dr. KAREL GROSMAN (1864 - 1929) (odvetnik, filmski amater, kulturni delavec…)

Fritz Pregl (nobelovec - kemija)
1869 - 1930


Jože Plečnik arhitekt
1872 - 1957

General Maister
29.3.1874 - 26.7.1934

Ivan Cankar
10.5.1876 - 11.12.1918

Alojz Gradnik
3. 8. 1882 – † 14. 7. 1967

Dr. Milan Vidmar [mílan vídmar], slovenski elektrotehnik in šahist,
* 22.6. 1885, Ljubljana, Avstro-Ogrska, † 9.10. 1962.

Edvard Rusjan, prvo slo. letalo
1886 - 1911

Franjo Malgaj
10.11.1894 - 6.5.1919

Herman Potočnik, vesoljska tehnika
1892 - 1929

Slovenski impresionisti: Grohar, Jakopič, Jama, Sternen
- prehod med 18. in 19. stoletjem

Leon Štukelj
12.11.1898 - 8.11.1999

Božidar Jakac *16.7. 1899 - †12.11. 1989

Vladimir Bartol - Alamut 24. 2. 1903 - † ?.9. 1967
- 1938 napisal zgodovinski roman Alamut (o muslimanskem fundamentalizmu), ki je po letu 2001 postal svetovna uspešnica, sedaj ga cenimo, prej pa je bil doma bolj prezrt pisatelj ...

Srečko Kosovel 18.3.1904 - † 27.5. 1926

Edvard Kocbek * 27. 9. 1904 - † 3.11. 1981
Krščanski socialit, po II. vojni preganjan, hišni pripor, dolga prepoved objavljanja, razkrije povojni poboj civilistov in ujetnikov domobrancev - protirevolucionarjev..

Tigrovec Danilo Zelen 1907 - 1941
TIGR, prvi upor na svetu proti fašizmu že leta 1924 in upor proti okupatorjem v sloveniji, 13. maja 1941.

Boris Pahor, tržaški pisatelj 1913

Stane Sever - vrhunski igralec (Ljubljana, 21.11.1914– Ribnica na Pohorju, 18.12.1970), actor, film director and professor at AGRFT.

Frane Milčinski - Ježek 14.12.1914 – † 27.2.1988

Vitomil Zupan (1914–1987)


Izumitelj Peter Florjančič 1920 ... razpršilec, statve za invalide, airbag, snow-shuttle, okvirček za diafilme, stroj za brizganje plastike itd. Prijateljeval je z egipčanskim pašo Ilhamijem, kraljem Farukom, Marlene Dietrich, ...

France Balantič
29.11.1921 - 23_24.11.1943

Revolucija in samo ena zaukazana "resnica", popoln nadzor nad ljudmi in razmišljanjem 1942 - 1990.

Alfonz Šarh z družino, pohorski velikan je padel 8. januarja 1943.

Karel Destovnik - Kajuh
19. 12. 1922 - 22. 2. 1944

Duša Počkaj 1924–1982

Pisatelj Aloj Rebula (*1924) in škof Alojzij Šuštar (*1920).


VIBAFILM

Kekec in režiser Jože Gale, večna uspešnica vseh generacij otrok.

Dolina miru - Das Tal des Friedens, Leta 1956 je film dobil nagrado za najboljšo moško vlogo, Benetke,
John Kitzmiller (Jim).
France Stiglic (1919 - 1993)

Jože Tisnikar * 1928 - † 1998)

Žarko Petan *27.3. 1929


Janez Menart 1929-2004

Dane Zajc *1929

Gregor Strniša
(1930-1987)
Drama Ljudožerci ... in nič koliko čudovitih besedil za slovenske popevke.

Vilko in Slavko Avsenik, svetovno znana glasbenika (narodnozabavna glasba, Na Golici - "evergreen" )

Lojze Slak, odličen harmonikar, ogromno ponarodelih pesmi.


Slovenski oktet je bil ustanovljen 1951.


Joseph Sutter-oče Jumbo jeta. Tudi Slovenci v ZDA so pomagali pri konstrukciji Boeinga 747.

Škof Anton Vovk (1952 preživel v NM antentat z zažigom) se rokuje z M. Marinkom.

Stane Kavčič (1919 - 1987), reformistični politik, zaradi liberalizma je bil s strani partijskega vrha leta 1972 odstavljen.

Dimitrij Rupel (rodil se je 7. aprila 1946), večkratni zunanji minister Slovenije.

Rudi Šeligo
* 1935 - † 2004

Aretacija Janeza Janše
31.5.1988


Veličastno zborovanje v podporo JBTZ, 3.6.1988

proces JBTZ 1988
Janša, Borštner, Tasič, Zavrl


junij - julij 1991, vojna za Slovenijo,
25.10.1991 odhod jugo vojske

Jože Pučnik (1932-13.1.2003). Bil je mučen in zaprt s strani komunističnega režima, zavzemal se je za kmeta. Politik, ki je slovenski Havel. Vodja DEMOS-a, koalicije, ki se je zavzemala za svobodno Slovenijo, medtem ko pa so stare sile zbirale podpise za razorožitev že tako skromno oborožene Teritorialne obrambe.

Obrambni minister Janez Janša 27. junija 1991, na začetku vojne za Slovenijo, na tiskovni konferenci v Cankarjevem domu v Ljubljani. Leta 1988 ga je slovenska komunistična oblast zaprla in predala srbski vojski, bil je zaprt, a pod pritiskom množic so ga predčasno izpustili.

Doktor Janez Drnovšek, predsednik Slovenije.

Borut Pahor, politik mlajše generacije, evropski poslanec in bivši predsednik državnega zbora Slovenije.

Drago Jančar, pisatelj (*1948), eden najbolj prevajanih slovenskih pisateljev, Kresnikov nagrajenec 1999 in 2001.

Primož Peterka
2x zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Ronald Šega - 1996 več kot 420 ur v vesolju v Miru.

Septembra 1994 je dr. Jerry M. Linenger (babica Francka Pušavc živi v Dvorski vasi pri Begunjah) prvič poletel v vesolje, 12. januarja 1997 pa je sodeloval pri poletu na vesoljsko postajo MIR in tam preživel 132 dni in 4 ure.

Irena Polanec, slikarka s prepoznavnim slogom, uveljavljena v Franciji in drugod, slovenka leta.

Vrhunski alpinist Tomo Česen, 1990 Lotse, južna stena, Nanga ParbatVrhunski alpinist Tomaž Humar, Daulagiri, 8167 m, 12. oktober 1999.

Vrhunski alpinist Davo Krničar, Annapurne (8091 m), leta 2000 presmučal Everest (8850m).

Janez Janša, mandatar vlade države Republike Slovenije, 9.11.2004.

Ivanka Mežan, odlična igralka, dobitnica BORŠTNIKOVEGA prstana 1995.
. .