Jupiter Saturn

Avtorja:

 

Gregor Šekoranja

 

Gregor Goslar

Mentor:

 

Zorko Vičar

Gimnazija Šentvid

Prušnikova 98

1210

Ljubljana - Šentvid

Naprej