O raziskovalni nalogiKot sva že omenila v uvodu, je bil cilj raziskovalne naloge izdelati animacije vrtenja Jupitra in njegovih lun s CCD kamero, ter opazovati Jupitrovo in Saturnovo relativno premikanje po nebu. Ker se Jupiter in njegovi Galilejevi sateliti vrtijo relativno zelo hitro, se že po zelo kratkem času (ura ali manj) zaznajo premiki. Zato sva se odločila, da bova snemala vsakih 10 ali 15 minut. Teleskop in CCD kamero, ki jo je lansko leto kupila šola (starši s prostovoljnimi prispevki), so nama z veseljem posodili. Ko sva začela s snemanjem, sva kmalu ugotovila, da so za kvalitetno sliko Jupitra potrebni zelo dobri pogoji, ki so v Ljubljani zelo redki. Ni potrebna le jasna noč, ampak tudi mirno in sprano, čisto ozračje. Pozimi je težko dobiti že jasno noč, kaj šele take idealne pogoje. Tako sva kljub jasnim nočem dostikrat zaman prišla na teraso šole in se razočarana spet odpravila domov. Slike so nama za mestno okolje dokaj dobro uspele.


Naprej