Animacija Jupitra in njegovih lun (datum: 19. januar 2000)
Skripto
priredil
Zorko Vicar
Slike
Gregor Goslar
Animacija
Gregor Sekoranja
Nazaj


Kakovost teh slik je slabša, saj se na Jupitru ne vidijo nikakršne podrobnosti. Zaradi tega sva to animacijo uporabila le kot prikaz kroženja Galilejevih satelitov. Takrat je bilo namreč ozračje zelo nemirno in tudi sicer nisva uspela dobiti boljše slike Jupitra z lunami. Ta sklop posnetkov je narejen v primarnem gorišču (2,5 m). Na sliki so vidni trije sateliti, četrti (Kalisto) pa je bil ob času slikanja izven vidnega polja. Slike so bile posnete 19.01.2000. Časovni zamik med prvo in zadnjo sliko je približno 2 uri in 30 minut. To kaže na hitro gibanje posameznih lun, saj se premaknejo kar precej.
Pri slikanju je bil uporabljen lunarni optični filter. Kamera je bila ohlajena na 20°C pod ničlo, ekspozicijski čas je bil 0,11 sekunde.