Izračun približanja planetov drug drugemuIz Spikinih efemerid sva izračunala da sta bila planeta oddaljena prvi dan slikanja 13°08´5´´, zadnji dan pa se je razdalja zmanjšala na 9°48´41´´, kar pomeni, da sta se planeta v dobrem mesecu dni zbližala za 3°20´. Na slikah (9 x 13cm) znaša ta razdalja slab cm.


Nazaj