Metoda Monte Carlo in računanje števila PI iz ploščine kroga in volumna krogle (primerjava)

Random števila in izračun števila PI = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 592...Kvdrat in kocka - koordinate X, Y in Z, random (naključno) izbiranje točk med 0 in 1:
X:
Y:
Y:
Številu PI = 4*Nr/N (se bližamo z večanjem št. klikov):
- razlika do prave vrednosti cca:
Metoda Monte Carlo in računanje števila PI z velikim številom naključnih (random) točk na kvdratu in četrtini kroga (površina kvadrata S = 1x1 je sor. s št. vseh N točk, in površina četrtine kroga je Skr/4 = PI*1/4 je sor. s št. Nr rdečih točk, velja torej: PI = 4*Nr/N):
Tocke v četrini kroga s polmerom 1 (x*x + y*y <= 1), Nr =0 ( preverjanje za x*x + y*y < 1, Nr: 0)
Vse random točke (vsi kliki) so v kvadratu 1x1, N = 0

Iz volumna krogle pa velja za random točke porazdeljene po prostoru: PI = 6*Nr_kro/N =
Nr_kro = 0
x*x + y*y x*x + z*z < 1
Volumen osmine krogle: Vkro/8 = 4*PI*1*1*1/(3*8) = PI/6
Volumen kocke a = r = 1 je: Vkoc = 1*1*1 = 1


* Več razlage je na Monte_Carlo_random_stevila01.html

Zorko Vičar
2017