Zgodovina Gimnazije Šentvid

Zgodovina Gimnazije Šentvid

Prva gimnazija v Šentvidu pri Ljubljani je bila ustanovljena že leta 1901, stavbo pa so dogradili leta 1905. To je bila takrat največja zgradba na Balkanu, bila pa je tudi prva gimnazija v Avstro-Ogrski monarhiji, kjer je pouk potekal v slovenskem jeziku. Med drugo svetovno vojno je nemška vojska nasilno prekinila delo gimnazije in tudi po drugi vojni je stavbo gimnazije spet zasedla tuja vojska, a sedaj jugoslovanska, ki je zato leta 1957 zgradila novo stavbo na Prušnikovi 98. Po osamosvojitvi Slovenije 1991, so dobili staro zgradbo spet nazaj prvotni lastniki in so zopet ustanovili klasično škofijsko gimnazijo. V Šentvidu imamo tako zdaj dve gimnaziji. Astronomski krožek Gimnazije Šentvid-Ljubljana deluje v po vojni zgrajeni zgradbi, na Prušnikovi 98. Če vas zanima kaj več o utripu na gimnaziji, kliknite na koncu stavka, kar vas bo popeljalo na home-page Gimnazije Šentvid-Ljubljana na Prušnikovi 98. Tam lahko tudi več preberete o povojni zgodovini gimnazije.


Na gimnaziji si lahko preko Interneta ogledate naslednje dejavnosti: