Računanje povratnih dob - Gumbel (Return Period Calculator - Recurrence interval). V levi stolpec vnesi (recimo) letne maksimalne X izmerke [brez enot] - v naraščajočem zaporedju [ni nujno, saj jih skripta sama sortira]. POZOR - na koncu stolpiča ne sme biti praznih vrstic!!! Za korekcije relativnega ranga (desna kolona) večinoma privzamemo vrednost a = 0, razpon za a je od 0 do 0.5. Za vajo pa najprej poženi skripto na že vnešenem nizu pretokov. Načeloma velja ta metoda računanja povratnih dob za večino časovnih nizov (padavine, temperature, veter, ...). Ker mnogi zadevo poenostavijo in fitajo na podatke kar logaritemsko funkcijo Y = a*LN(T) + b, je v R E Z U L T A T I H, poleg Gumbelovih povratnih dob, podana še kolona povratnih dob dobljenih zgolj iz logaritemske odvisnosti, LN(T). Ko je statistična pomembnost R^2 > 0.9, so rezultati zaupanja vredni (glejte spodaj izpise rez. po izračunu). Rezultati so dokaj zanesljivi za povratne dobe, ki največ 5 krat presegajo dolžino niza podatkov. Pa veliko veselja.
Izračuni veljajo v primerih, ko so po velikosti sortirane meritve, rec. letnih ekstremov, porazdeljene približno tako, kot jih kaže zgornji graf. To je Gumbelova porazdelitev:

T[]
R E Z U L T A T I
F_rel_rang (i-a)/(n+1-2a),
za veter je a = 0.44 [ a: ]

Zgoraj v koloni T[leta] vpiši ali dopolni povratne dobe v letih, v sosednjem polju so izračunani rezultati [za T let so izračunane pričakovane vrednosti].
Spodaj so kolone z vmesnimi izračuni: zap_številka ali rang_i, rel_rang_F (i - a)/(n + 1 - 2a), -ln(ln(1/rel_rang_F)), sortirane meritve, pod črto pa še parametri regresijske premice za Gumbelovo metodo, Weibullova regresija s parametroma alfa in beta ter priredba povratne dobe T za X-os regresijske premice = -LN(LN(T/(T-1))).


Nasvet: Tabela ne sme imeti praznih vrstic, nobenih tabulatorjev!!!!!
Zgoraj je podan primer pretokov[m^3/s] reke za 10 let.

Oglej si tudi nekaj površne teorije o povratnih dobah, verjetnosti, itn.

Sprogramiral: Vičar Zorko, 2012

Nazaj