Gimnazije Šentvid, seminar_1999 IZ ASTRONOMIJE, ASTROFOTOGRAFIJA.

KALKULATOR ZA IZRAČUN VIŠINE IN AZIMUTA


Grob izračun višine na nebu in azimuta, če poznamo deklinacijo in rektascenzijo nebesnega telesa za poljubno uro in datum. V spodnjo formo vstavite leto, mesec, dan, uro, deklinacijo in rektascenzijo telesa in po vrsti uporabljajte (klikajte) znak . Pozor, v računu je privzeta poenostavljena krožna pot Zemlje okrog Sonca, kar pomeni, da so rezultati lahko za okrog eno stopinjo nenatančni. Rezultati veljajo za kraje z ge. dolžinami, ki ustrezajo mnogokratniku 15 stopinj, kjer je torej razlika med Greenwich-škim in Sončnim časom celoštevilčni mnogokratnik cele ure. Približno 15 stopinj vzhodno od Greenwicha ležijo: Dravograd, Mozirje, Zagorje, Trebnje, Kočevski Rog ... Za ostale slovenske kraje se podatki razlikujejo za par stopinj. Vse morebitne napake mi sporočite.
leto (rec. 2001) mesec (rec. 3) dan (rec. 22) št.dni od 21.3.
ge.širina
(v stopinjah)
deklinacija
(v stopinjah)
rektascenzija
(v urah, rec. 12.5)
sončni čas
(rec. 6:30 se vpiše kot 6.5)
višina nad (pod) obzorjem stopinj (+/- 1 st.)
Azimut, merjen od 0 do 360 stopinj, od juga v smeri zahod.
stopinj (+/- 1 st.) ....(čas od zg. kul.)
Azimut, merjen od 0 do 360 stopinj, od severa v smeri zahod.
stopinj (+/- 1 st.)
-viš. na zahodu (vzhodu)°

Za pomoč glej spodnje slike.

Za astronomski krožek: ZORKO Vičar

Komentarji so zaželjeni.
E-POŠTA, RFC-822: Zorko.Vicar@guest.arnes.si


Nazaj na seminar.
Nazaj na domačo stran.