Info na markerju: | geo. k. wgs84 na klik: Lati: | Long: | Nad. višina (tudi globina morja): m
Razdalja med krajema - zadnjima klikoma: km | Kumulativa razdalj med kraji (kliki): km |
(GM razdalje - NE deluje v IE - riše sled - v(iz)ključi to možnost in nato uporabi "Refresh", kumulativa km | miles - milje)


Z orodjem lahko določiš koordinate krajev (s klikanjem na karto - izpis zgoraj) in tudi višino (če je orodje posneto na pc). So-avtor: Vičar Z. 2018.
Lat_lon_ele: , vpiši ime kraja: |
Spodaj izpiše nadmorsko višino ---- samo če je lokacija programa lokalno na PC-ju (!!! - prenesi k sebi), ne na spletu
Izpis vseh poklikanih koordinat in nadmosrkih visin
(ce je orodje lokalno na pc-ju):