Info na markerju: | geo. k. wgs84 na klik: Lati: | Long: | Nad. višina (tudi globina morja): m
Razdalja med krajema - zadnjima klikoma: km | Kumulativa razdalj med kraji (kliki): km |
(GM razdalje - NE deluje v IE - riše sled - v(iz)ključi to možnost in nato uporabi "Refresh", kumulativa km | miles - milje)
[ Pravilna ploščina poligona na sferi (O): km^2 | m^2 - z Reset se začne nov poligon (tri točke dajo ploščina - AREA - trikotnika. ]


Z orodjem lahko določiš koordinate krajev (s klikanjem na karto - izpis zgoraj) in tudi višino (če je orodje posneto na pc). So-avtor: Vičar Z. 2018.
Lat_lon_ele: , vpiši ime kraja: |
Spodaj izpiše nadmorsko višino ---- samo če je lokacija programa lokalno na PC-ju (!!! - prenesi k sebi), ne na spletu
Izpis vseh poklikanih koordinat in nadmosrkih visin
(ce je orodje lokalno na pc-ju):

- IZ ZGORNJEGA OKNA IN KOORDINAT SE RAČUNA PLOŠČINO POLIGONA !!!
[
  a  
 B----C 
 c\ /b 
  \/  
   A  
Ploščina (Area) trikotnika na sferi (vsako ploščino poligona lahko razdelimo na trikotnike - to je naša metoda. Za polmer Zemlje privzamemo R = 6378.1370 km):
A, B, C = angles of spherical triangle in degrees
E = spherical excess of triangle, E = A + B + C - 180
- other formula for the spherical excess E
a, b, c = sides of spherical triangle
s=(a+b+c)/2
tan(E/4) = sqrt(tan(s/2)*tan((s-a)/2)*tan((s-b)/2)*tan((s-c)/2))
Area = pi*R^2*E/180
]