ASTRONOMSKO DRUŠTVO VEGA - Ljubljana [ADV]
emblem drustva

ASTRONOMSKO DRUŠTVO
VEGA - Ljubljana [ADV]
- potek ustanovitve

  1. 21.05.2001 ustanovni zbor ASTRONOMSKEGA DRUŠTVA VEGA - Ljubljana [ADV] ustanovitelji: Zorko Vičar, Peter Mihor, Mitja Šiška.
  2. 23.05.2001 oddamo vlogo na Upravno enoto Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, tel. 3063086.
  3. 27.06.2001 izredni občni zbor, dopolnitev vloge.
  4. 02.07.2001 oddamo dopolnjeno vlogo.
  5. 19.07.2001 naša zahteva za ustanovitev ADV, s strani Upravne enote Ljubljana, ugodno rešena.
  6. 09.08.2001 dobimo žig.
  7. 10.08.2001 prosimo za davčno številko (Davčni urad Ljubljana) in za tekoči račun ( SI56 9067 2000 0712 526).
  8. 17.08.2001
    Prva položnica in izpis iz banke (2012 smo zamenjali banko in s tem tekoči račun, na položnici je še stari).

Številka tekočeg računa Astronomskega društva Vega - Ljubljana (Štihova 6, 1000 Ljubljana) je:
SI56 9067 2000 0712 526
Nakazila (so dobrodošla)
Če boste denar nakazovali kot (za):
-članarino, naj bo sklic "leto-01" (recimo 2001-01)
-sponzorji (podjetja), naj bo sklic "leto-02" (recimo 2001-02)
-sponzorji (fizicne osebe), naj bo sklic "leto-03" (recimo 2001-03)
-nakup izdelkov ADV, naj bo sklic "leto-04" (recimo 2001-04)
-predavanja in opazovanja, naj bo sklic "leto-05" (recimo 2001-05)


Začasni naslov:
ASTRONOMSKO DRUŠTVO
VEGA - Ljubljana [ADV]
Štihova 6
1000 Ljubljana
tel.:01/2324563
E-mail: info@ad-vega.si
zorko.vicar@guest.arnes.si
peter.mihor@guest.arnes.si
mitja.siska@guest.arnes.si


Animacija gibanja kometa Linear S4, 14.7.2000.


Nazaj na začetno stran.